Thống kê truy cập

1523273
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
439
652
1680
8581
10158
6015
1523273

Thông báo tình hình sâu bệnh hại tháng 1 năm 2014

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 10/TB - BVTV                              Lâm Đồng, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại rừng trồng tháng 01 năm 2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tháng 01/2014, thời tiết tỉnh Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rải rác. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ trung bình 20,5 - 21,30C, cao nhất 33,50C (Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 8,50C tại khu vực phía Bắc (Đà Lạt, Lạc Dương); độ ẩm không khí trung bình 80,9 - 84,9 %; lượng mưa phổ biến 12,0 - 30,0 mm.

II. VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU TRA DỰ TÍNH DỰ BÁO

- Loài cây trồng điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại trên rừng trồng: thông 3 lá, keo và sao.

- Số đơn vị điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại trên toàn tỉnh: 23/27 đơn vị.

Các đơn vị chưa báo cáo tình hình sâu bệnh hại rừng trồng trong tháng 01/2014 (Xí Nghiệp NLG Lâm Đồng, BQL KDL Hồ Tuyền Lâm, Ban QLP PH Sêrêpok, Ban QLR PH Lán Tranh).

III. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI RỪNG TRỒNG

1. Rừng trồng thông 3 lá: (Tổng diện tích 48.000 ha)

Tình hình sâu bệnh hại trong tháng 01 chủ yếu gây hại ở mức nhẹ - trung bình.

- Bệnh vàng còi: tiếp tục gây hại trên diện tích 52,1 ha, trong đó gây hại ở mức trung bình 17ha, tỷ lệ lá bị hại từ 30-40% tại Vườn quốc gia Bidoup–Núi Bà.

- Tuyến trùng (Bursaphelenchus sp.) gây hại trên diện tích 26,6 ha, hại nặng 1,5 ha (tỷ lệ cây bị hại 51 %) tại Ban quản lý rừng phòng hộ D’ran.

- Vòi voi đục thân (Pissodes appoximatus Hopk): gây hại trên diện tích 85,1ha, trong đó diện tích nhiễm ở mức trung bình 10,1ha (tỷ lệ cây bị hại từ 10-20%) tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi bà.

- Bọ hung nâu lớn (Holotrichia sauteri mauser), sâu xám nhỏ (Agrotis ypsilon Rott.), Ong ăn lá  (Neodiprion biremis Konow), bệnh rơm lá thông (Cercospora pinidensiflorae Hori et Nambu) và bệnh lở cổ rễ cây con (Damping off), bệnh khô đỏ lá xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ.

2. Trên cây keo: (Tổng diện tích 7.600 ha).

- Bệnh nấm hồng (Corticium salmonicolor): tiếp tục gây hại trên diện tích 177,5ha, trong đó gây hại nặng 65,1 ha, tỷ lệ cây bị hại từ 20-50% tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc.

- Bệnh lá úa vàng: gây hại trung bình trên diện tích 28,1 ha, tỷ lệ cây bị hại 34% tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh.

- Bệnh phấn trắng (Oidium spp), bệnh đốm lá (Cylindrocladium spp.) xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ.

3. Trên Sao: (Tổng diện tích 939,5 ha).

Bệnh khô cành gây hại ở mức độ nhẹ.

IV. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

Thời gian tới thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rải rác. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ trung bình 20,5 - 21,30C, cao nhất 33,50C (Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 8,50C tại khu vực phía Bắc (Đà Lạt, Lạc Dương); độ ẩm không khí trung bình 80,9 - 84,9 %; lượng mưa phổ biến 12,0 - 30,0 mm. Đề nghị các đơn vị chủ rừng chú ý các đối tượng dịch hại sau:

- Thông 3 lá: vòi voi đục thân, xén tóc đục thân, bệnh tuyến trùng, bệnh khô ngọn thông 3 lá.

- Cây keo: bệnh phấn trắng, bệnh đốm lá khô cành ngọn.

- Trên cây sao: bệnh khô cành.

                                                                                                                    CHI CỤC TRƯỞNG

 Nơi nhận:                                                                   

- Sở Nông Nghiệp & PTNT (B/c);

- Chi cục Kiểm Lâm;

- Chi cục Lâm Nghiệp;

- Các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh;

- Lưu: VT, KT.

Các tin khác