Thống kê truy cập

3644808
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2906
2906
82491
3644808

Công tác kiểm dịch thực vật nội địa 9 tháng đầu năm 2020

Trong 9 tháng đầu năm có 17 công ty nhập khẩu từ 24 nước 531 lô/51 chủng loại giống rau, hoa và chanh dây với 39,9 triệu cây, củ, ngọn, hạt hoa các loại; 3,82 tấn hạt giống rau các loại; 340.100 cây chanh dây.

Nhằm phát hiện sớm dịch hại mới, sâu bệnh có khả năng gây hại lớn ảnh hưởng đến sản xuất của địa phương, đặc biệt đối với các giống cây trồng nhập nội. Hàng năm Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa, thường xuyên kiểm tra, theo dõi dịch hại ngoài đồng ruộng trên giống cây trồng nhập nội để kịp thời hướng dẫn biện pháp phòng trừ không để dịch hại lây lan ra diện rộng. Trong 9 tháng đầu năm, Chi cục Trồng trọt & BVTV tiến hành kiểm tra 13/17 công ty. Kết quả: Kiểm tra ngoài đồng ruộng trên các giống cây trồng nhập nội gieo trồng tại Lâm Đồng chỉ phát hiện dịch hại phổ biến, gây hại ở mức nhẹ đến trung bình ít ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây.

Lê Thị Thanh Nga

Các tin khác