Thống kê truy cập

3747721
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4209
4209
51946
3747721

Thực trạng Vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương

Vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao xã Lạc Lâm được triển khai thực hiện tại thôn Lạc Thạnh, Quỳnh Châu Đông, Hải Hưng; xã Lạc Lâm; huyện Đơn Dương. Vùng sản xuất rau có tổng diện tích tự nhiên là 136,87 ha; 578 hộ, 2.813 nhân khẩu. Trong đó, sản xuất rau ứng dụng CNC với diện tích trên 117,87 ha/180 hộ.

Kế hoạch hình thành các vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao thôn Lạc Thạnh, thôn Quỳnh Châu Đông, thôn Hải Hưng; xã Lạc Lâm đã được UBND huyện Đơn Dương ban hành tại Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 phê duyệt Kế hoạch hình thành 02 vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Đơn Dương; trong đó Vùng sản xuất rau tại thôn Lạc Thạnh, Quỳnh Châu Đông, Hải Hưng; xã Lạc Lâm được quy hoạch với diện tích 117,87 ha.

Đến nay, Vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao thôn Lạc Thạnh, Quỳnh Châu Đông, Hải Hưng – xã Lạc Lâm đã đạt các tiêu chí của Vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; bao gồm:

1. Về phương thức tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Trong vùng có 02 Hợp tác xã (HTX Rau sạch Việt GAP Lạc Lâm và Hợp tác xã hoa Quốc Cường) với 19ha VietGAP; sản lượng rau trong vùng được tiêu thụ thông qua hợp đồng đạt 60%; chủ yếu là các loại rau xà lách, cải bắp, cà chua, ớt ngọt, ớt cay, hành tây, khoai tây.

2. Về sản phẩm sản xuất trong vùng

- Qua kết quả khảo sát, sản xuất rau phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng trong vùng, đồng thời đem lại giá trị kinh tế cao so với một số nhóm cây trồng khác trên địa bàn huyện. Giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao và khả năng chống chịu vượt trội do trong vùng có khoảng 90% diện tích sử dụng giống nhập nội.

- Trong vùng có 19 ha được cấp giấy chứng nhận VietGAP; 100% nông hộ (180 hộ) có cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn.

- Về năng suất cây trồng công nghệ cao: Năng suất trong vùng sản xuất rau công nghệ cao đạt 266,9 tạ/ha/năm, cao hơn 33,8% so với bình quân chung toàn tỉnh.

3. Công nghệ ứng dụng trong vùng

- Áp dụng cơ giới hoá trong khâu làm đất, lên luống và tưới tự động: 100% với quy mô, diện tích khoảng 117,87 ha.

- Cung cấp chất dinh dưỡng qua hệ thống tự động hoặc bán tự động: 100% với quy mô, diện tích khoảng 117,87 ha.

- Sử dụng các hệ thống tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt, tưới nước kết hợp châm phân tự động: 100% với quy mô, diện tích khoảng 117,87 ha.

- Sử dụng hệ thống phun thuốc phòng trừ dịch bệnh bằng hệ thống tự động hoặc bán tự động: 100 % với quy mô, diện tích khoảng 117,87 ha.

4. Bảo vệ môi trường trong canh tác nông nghiệp

- 100% chất thải nông nghiệp được thu gom, xử lý đảm bảo môi trường; 100% hộ nông dân thực hiện thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định. Ngoài ra, địa phương hàng năm phối hợp với Trung tâm khai thác công trình công cộng của huyện triển khai thu gom rác thải sinh hoạt và vỏ bao bì thuốc BVTV đã hạn chế ảnh hưởng môi trường trong vùng.

- Trong vùng 100% nông hộ không sử dụng các loại phân bón từ xác bã động thực vật chưa qua xử lý, thực hiện tốt việc vệ sinh đồng ruộng.

- Việc trồng cây xanh dọc theo các tuyến đường, giải phân cách để tạo cảnh quan đẹp, góp phần cải thiện môi trường luôn được thực hiện đồng bộ với hệ thống giao thông. Năm 2019, trồng cây xanh với số lượng khoảng 1.982 cây xanh dọc các tuyến đường.

5. Thực trạng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất

Đường trục lộ chính QL 27 dài 4,8 km trong vùng sản xuất được nhựa hóa 100%; 6,9/7 km đường giao thông nội đồng được bê tông hóa (97,2%) đáp ứng được nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Có 100% diện tích được cơ giới hoá trong khâu nước tưới và 100% diện tích (117,87 ha) sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm (nhỏ giọt, tưới phun). 100% nông hộ sử dụng điện trong sản xuất và đảm bảo nhu cầu sử dụng.

6. Diện tích: Vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại thôn Lạc Thạnh, Quỳnh Châu Đông, Hải Hưng là 117,87 ha.

Trên cơ sở đề xuất công nhận Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của UBND xã Lạc Lâm. Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Tổ thẩm định kiểm tra hồ sơ; khảo sát thực tế tại Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương. Tổ thẩm định đã đánh giá Vùng sản xuất rau thôn Lạc Thạnh, Quỳnh Châu Đông, Hải Hưng; xã Lạc Lâm cơ bản đạt các tiêu chí theo Hướng dẫn số 1206/HD-SNN ngày 01/7/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng và nội dung điều chỉnh một số tiêu chí vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại văn bản số 62/SNN-TTBVTV ngày 15/01/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng. Hiện nay, Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng đang phối hợp với UBND xã Lạc Lâm hoàn thiện hồ sơ trình Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, đề xuất UBND tỉnh công nhận Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho địa phương.

Nguyễn Văn Danh

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHẢO SÁT VÀ KIỂM TRA THỰC TẾ

VÙNG NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

                    

Đoàn kiểm tra giao thông nội đồng có trồng cây xanh     Giao thông nông thôn toàn bộ được bêtông hóa

                    

            Máy gieo hạt tự động trong vùng                               Nhà kính sản xuất rau CNC trong vùng

                                             

      Bộ điều khiển tưới và châm phân tự động                                Vườn ươm giống rau CNC

Các tin khác