Thống kê truy cập

3115836
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1887
1887
25205
3115836

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 23/5/2022 – 29/5/2022

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 58/BC – TTBVTV

 Lâm Đồng, ngày 26 tháng 5 năm 2022

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 21 (Từ ngày 23/5/2022 – 29/5/2022)

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác vài nơi; nhiệt độ trung bình 20,1 – 27,60C, cao nhất 26,7 – 34,50C, thấp nhất 16,4 – 23,60C; độ ẩm không khí 79 – 88%, lượng mưa 84,2 – 154,9mm, tổng số giờ nắng 36,4 – 45,4h.  

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Đông Xuân

Ngậm sữa – Chín

2.502,9

Thu hoạch

6.417,8

Tổng

8.920,7

Vụ Hè Thu

Mạ

544,4

Đẻ nhánh

2.687

Đòng – trỗ

793

Tổng

4.024,4

Vụ Mùa

Mạ

203

Tổng

203

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Hè Thu)

Cây con - PTTL

2.425,2

Tổng

2.425,2

Cây cà phê

Quả non

172.813,6

Cây điều

Chăm sóc

23.660,1

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

11.287,4

Cây sầu riêng

Nuôi trái

13.065,7

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.306

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

3.003

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Bọ trĩ gây hại 48ha lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh tại Đạ Tẻh (tăng 27ha so với kỳ trước), TLH 12,3-17,2%.

- Ngộ độc phèn gây hại 116ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên (tăng 38ha so với kỳ trước), TLH 13-18%.

- Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại 35ha lúa giai đoạn ngậm sữa – chín tại Lạc Dương (tăng 28ha so với kỳ trước), TLH 10-16%.

- Các đối tượng khác như sâu cuốn lá nhỏ, OBV, bệnh đạo ôn lá,… gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 116,6ha tại Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng (nhiễm nặng 4ha), giảm 6ha so với kỳ trước, mật độ 2,1 – 11con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ - trung bình 1.852,7ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt (tăng 316,2ha so với kỳ trước), TLH 17 – 28%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 4.021,5ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà (tăng 208ha so với kỳ trước), TLH 14 – 29,6%.

- Bệnh khô cành gây hại 3.022,4ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (giảm 153,7ha so với kỳ trước), TLH 18 – 25%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ 1.714ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà (giảm 53ha so với kỳ trước), TLH 9,6 – 15%.

- Bệnh thối búp gây hại 1.950ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc (giảm 50ha so với kỳ trước), TLH 9,8-15,3%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 4.742,9ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông (giảm 33ha so với kỳ trước), TLH 18,4 – 37%.

- Bệnh thán thư gây hại 4.966,7ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (15ha nhiễm nặng), giảm 26ha so với kỳ trước, TLH 13 – 75%.

6. Cây dâu tằm: Tuyến trùng ít biến động so với kỳ trước, gây hại 596,4ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh (109,5ha nhiễm nặng), TLH 13,4 – 26,6%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại trung bình - nặng 1.259,8ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, TLH 15,3 – 46,7%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoăn lá virus gây hại 249,5ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (3ha nhiễm nặng), giảm 6,8ha so với kỳ trước, TLH 6,7 – 23,3%.

- Bệnh mốc sương gây hại 318,5ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (17ha nhiễm nặng), tăng 20,1ha so với kỳ trước, TLH 6,7 – 33,3%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 603ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 11ha so với kỳ trước), mật độ từ 5 – 27con/m2.

- Bệnh sưng rễ gây hại trung bình – nặng 50,7ha tại Lạc Dương, Đà Lạt (giảm 10ha so với kỳ trước), TLH 4,9 – 16,7%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus gây hại 20ha tại Đà Lạt (tăng 6ha so với kỳ trước), TLH 5 - 8%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

 - Cây lúa: Bọ trĩ, OBV, sâu cuốn lá nhỏ, ngộ độc phèn tiếp tục gây hại lúa Hè Thu giai đoạn mạ – làm đòng tại Đạ Tẻh, Đức Trọng, Cát Tiên.

- Cây cà phê: Thời tiết mưa nhiều, các đối tượng rệp sáp, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành và bọ xít muỗi trên cà phê chè tiếp tục gây hại cà phê giai đoạn nuôi trái.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục thân cành, bệnh khô cành gây hại rải rác.

- Cây sầu riêng: Chú ý phòng trừ bệnh nứt thân xì mủ, thán thư, thối gốc.

- Cây rau: Bệnh mốc sương, bệnh virus, thán thư, đốm lá, ruồi hại lá tiếp tục gây hại mạnh trên rau họ cà; Trên cây rau họ thập tự chú ý sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, bệnh cháy lá.

- Cây hoa: Ruồi đục lá, bệnh rỉ sắt, virus sọc thân gây hại rải rác trên hoa cúc. Trên hoa hồng chú ý nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng.

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu, sâu xám, bệnh đốm lá tăng nhẹ.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp làm đất, vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tàn dư thực vật, vùi lấp gốc rạ, cỏ dại, lúa chét, lúa cỏ nhằm tiêu diệt mầm mống sâu bệnh chuẩn bị xuống giống vụ Mùa. Ngoài ra trên lúa vụ Hè Thu chú ý phòng trừ bọ trĩ, OBV, sâu cuốn lá nhỏ, ngộ độc phèn.

2.2. Cây ngô

Nông dân đang tiếp tục xuống giống ngô vụ Hè Thu, cần bám sát đồng ruộng điều tra phát hiện sớm sâu keo mùa thu giai đoạn cây ngô có từ 4-8 lá thật và phòng trừ kịp thời theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành tại Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên cây ngô. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh đốm lá lớn

2.3. Cây sầu riêng

Sầu riêng đang ở giai đoạn phát triển trái, thời tiết có mưa rất thuận lợi cho bệnh xì mủ, cháy lá chết ngọn, thán thư phát triển và gây hại. Chủ động hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc bón phân, khơi thông hệ thống thoát nước, vệ sinh đồng ruộng, phát dọn cỏ dại tạo độ thông thoáng cho vườn, hạn chế bệnh nứt thân xì mủ phát triển. Ngoài ra thường xuyên thăm vườn, phát hiện phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đặc biệt bệnh nứt thân xì mủ theo văn bản số 527/BVTV-QLSVGHR ngày 24/3/2017 của Cục Bảo vệ thực vật về việc ban hành Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytophthora hại sầu riêng.

2.4. Cây cà phê

Cà phê đang giai đoạn nuôi trái ra chồi lá non, tập trung hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật tỉa cành, tạo tán, phát dọn cỏ dại, bón phân đầy đủ để hạn chế tình trạng rụng trái non. Thời tiết mưa nhiều chú ý phòng trừ các đối tượng: rệp sáp, bệnh rỉ sắt, đốm mắt cua, khô cành khô quả, vàng lá; trên cà phê chè chú ý bọ xít muỗi.

2.5. Cây điều

Thời tiết 3 huyện phía Nam hiện nay chủ yếu nắng nóng, có mưa rào nhẹ về chiều tối rất thuận lợi cho bọ xít muỗi, bệnh thán thư lây lan và gây hại. Hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo văn bản số 131/TTBVTV ngày 04/5/2022 của Chi cục Trồng trọt &BVTV Lâm Đồng về việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây điều giai đoạn sau thu hoạch.

2.6. Rau, hoa

Dự báo thời gian tới thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng ngày nắng nhẹ, chiều và đêm có mưa vừa đến mưa to. Cần gia cố nhà kính, nhà lưới, khơi thông hệ thống mương rãnh thoát nước để tránh ngập úng cục bộ, vệ sinh nhà kính để tăng cường độ ánh sáng hạn chế nấm bệnh. Đồng thời quan tâm phòng trừ các đối tượng như ruồi đục lá, bệnh virus, mốc sương, thán thư, đốm lá trên rau họ cà; sâu tơ, bọ nhảy, sưng rễ, cháy lá, thối nhũn trên rau họ thập tự; ruồi đục lá, bọ trĩ, bệnh virus trên hoa cúc; nhện đỏ, bệnh phấn trắng trên hoa hồng,..

2.7 Dâu tằm

Bệnh tuyến trùng có xu hướng lây lan nhanh trong điều kiện thời tiết có mưa. Theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hại, hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ theo văn bản số 03/TTBVTV ngày 07/01/2022 của Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng về hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng trừ bệnh tuyến trùng hại dâu tằm.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

     CHI CỤC TRƯỞNG

 (đã ký)

Hà Ngọc Chiến

 

 

 

Các tin khác