Thống kê truy cập

2934941
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1790
6202
7166
2934941

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 25/4/2022 – 01/5/2022

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 50/BC – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 17 (Từ ngày 25/4/2022 – 01/5/2022)

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác vài nơi; nhiệt độ trung bình 18,7 – 27,60C, cao nhất 30,7 – 34,50C, thấp nhất 12,8 – 180C; độ ẩm không khí 73 – 84%, lượng mưa 69 – 160,5mm, tổng số giờ nắng 33,5 – 54,4h.  

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Đông Xuân

Đòng – trỗ

1.157

Ngậm sữa – Chín

2.477,6

Thu hoạch

5.286,1

Tổng

8.920,7

Vụ Hè Thu

Mạ

2.031,1

Đẻ nhánh

405

Tổng

2.436,1

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Đông Xuân)

Đóng bắp

391,2

Thu hoạch

1.334,5

Tổng

1.725,7

Cây ngô

(Vụ Hè Thu)

Cây con

851,1

Tổng

851,1

Cây cà phê

Quả non

172.813,6

Cây điều

Chăm sóc

23.660,1

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

11.287,4

Cây sầu riêng

Xả nhị - đậu trái

13.065,7

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.318

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

2.891

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Bệnh đạo ôn lá gây hại 29,8ha tại Lạc Dương, Đức Trọng (tăng 26,4ha so với kỳ trước), TLH 6,5-13,3%.

- Bệnh đen lép hạt gây hại 25ha tại Đạ Tẻh (giảm 10ha so với kỳ trước), TLH 7-7,2%.

- Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại 23,3ha tại Đạ Tẻh (giảm 7,7ha so với kỳ trước), TLH 4 – 5%.

- Các đối tượng khác như rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn cổ bông khô vằn,... gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 29,9ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (nhiễm nặng 4ha), mật độ 2,1 – 11con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại nhẹ - trung bình 1.285,2ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt, TLH 17,4 – 28%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 3.818,7ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà (giảm 170,3ha so với kỳ trước), TLH 10 – 28%.

- Bệnh khô cành gây hại 3.493,8ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (tăng 437,1ha so với kỳ trước), TLH 14 – 25%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ 2.016ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà (tăng 50ha so với kỳ trước), TLH 5 – 12,8%.

- Bệnh thối búp gây hại 2.100ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc (tăng 30ha so với kỳ trước), TLH 10,1-15,2%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 5.176,2ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông (tăng 31,9ha so với kỳ trước), TLH 13 – 30%.

- Bệnh thán thư gây hại 5.388,1ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (51ha nhiễm nặng), tăng 71ha so với kỳ trước, TLH 12 – 70%.

6. Cây dâu tằm: Tuyến trùng biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 601,4ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh (109,5ha nhiễm nặng), TLH 14,2-26,6%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm ít biến động so với kỳ trước, gây hại trung bình - nặng 1.113,6ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, TLH 14,8 – 46,7%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoăn lá virus biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 250,8ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (25ha nhiễm nặng), TLH 6,7 – 23,3%.

- Bệnh mốc sương gây hại 297,2ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (35ha nhiễm nặng), giảm 9,7ha so với kỳ trước, TLH 8,5 – 33,3%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 477ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 25ha so với kỳ trước), mật độ từ 6,5 – 27,7con/m2.

- Bệnh sưng rễ gây hại trung bình – nặng 59,2ha tại Lạc Dương, Đà Lạt (tăng 24,9ha so với kỳ trước), TLH 6,5 – 13,3%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 13ha tại Đà Lạt, TLH 4 - 9%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

 - Cây lúa: Bệnh đạo ôn cổ bông, khô vằn, đen lép hạt tiếp tục gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn trỗ chín tại Đạ Tẻh, Đức Trọng; Bệnh đạo ôn lá gây hại lúa Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh tại Lạc Dương, Đức Trọng.

- Cây cà phê: Các đối tượng bọ xít muỗi, rệp sáp, rệp vảy, bệnh rỉ sắt, khô cành, vàng lá tiếp tục gây hại trên cà phê giai đoạn quả non.

- Cây điều: Thời tiết 3 huyện phía Nam ngày nắng nóng, chiều và đêm tiếp tục có mưa, cây điều ra chồi, lá non rải rác; các đối tượng bọ xít muỗi, bệnh thán thư có khả năng biến động tăng. Ngoài ra chú ý sâu đục thân cành, bệnh khô cành.

- Cây sầu riêng: Bệnh nứt thân xì mủ gây hại mạnh vườn trũng thấp, bệnh thán thư, thối gốc gây hại nhẹ rải rác.

- Cây rau: Thời tiết nắng mưa xen kẽ thuận lợi cho các đối tượng dịch hại phát sinh phát triển. Đặc biệt bệnh virus, mốc sương, thán thư, dòi đục lá, bọ phấn, bọ trĩ trên rau họ cà; sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, cháy lá rau họ thập tự.

- Cây hoa: Ruồi đục lá, bệnh rỉ sắt, virus sọc thân tiếp tục gây hại rải rác trên hoa cúc. Trên hoa hồng chú ý nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng. 

- Cây ngô: Ngô vụ Hè Thu tiếp tục xuống giống, cần chú ý phòng trừ sâu keo mùa thu, sâu xám, bệnh đốm lá.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Phần lớn diện tích lúa Đông Xuân đã thu hoạch xong, hướng dẫn nông dân tiến hành sớm các khâu làm đất, vệ sinh đồng ruộng, cày dầm, vùi lấp gốc rạ, cỏ dại, lúa chét, lúa cỏ và thu dọn tàn dư thực vật nhằm tiêu diệt mầm mống sâu bệnh, hạn chế lây lan sang vụ Hè thu, nhất là bệnh đạo ôn. Đối với lúa Đông Xuân cuối vụ chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt; lúa Hè Thu sớm chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn lá.

2.2. Cây ngô

Nông dân đang tiếp tục xuống giống ngô vụ Hè Thu, cần bám sát đồng ruộng điều tra phát hiện sớm sâu keo mùa thu giai đoạn cây ngô có từ 4-8 lá thật và phòng trừ kịp thời theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành tại Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên cây ngô.

2.3. Cây sầu riêng

Thời tiết đang chuyển sang mùa mưa, sầu riêng đang ở giai đoạn xả nhị - phát triển trái, chủ động hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc bón phân, vệ sinh đồng ruộng, phát dọn cỏ dại tạo độ thông thoáng cho vườn, hạn chế bệnh nứt thân xì mủ phát triển. Ngoài ra thường xuyên thăm vườn, phát hiện phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đặc biệt bệnh nứt thân xì mủ theo văn bản số 527/BVTV-QLSVGHR ngày 24/3/2017 của Cục Bảo vệ thực vật về việc ban hành Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytophthora hại sầu riêng.

2.4. Cây cà phê

Cà phê đang giai đoạn nuôi trái non, tập trung hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật tỉa cành, tạo tán, phát dọn cỏ dại, bón phân đầy đủ để hạn chế tình trạng rụng trái non. Ngoài ra chú ý phòng trừ các đối tượng rệp sáp, bệnh rỉ sắt, đốm mắt cua, khô cành khô quả, vàng lá; trên cà phê chè chú ý bọ xít muỗi.

2.5. Cây điều

Hiện nay cây điều đã thu hoạch xong, thời tiết 3 huyện phía Nam hiện nay chủ yếu nắng nóng, có mưa rào nhẹ về chiều tối rất thuận lợi cho bọ xít muỗi, bệnh thán thư lây lan và gây hại, một số diện tích có biểu hiện cháy lá do bệnh thán thư, bọ xít muỗi gây hại thời điểm tháng 2-3 cần khuyến cáo nông dân cắt tỉa, thu gom tiêu hủy kết hợp vệ sinh vườn, bổ sung phân bón kịp thời để vườn điều nhanh chóng phục hồi.

2.6. Rau, hoa

Dự báo thời gian tới thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều và đêm có mưa vừa đến mưa to. Cần gia cố nhà kính, nhà lưới, khơi thông hệ thống mương rãnh thoát nước để tránh ngập úng cục bộ. Đồng thời quan tâm phòng trừ các đối tượng như bọ trĩ, bọ phấn, ruồi đục lá, bệnh virus, mốc sương, thán thư trên rau họ cà; sâu tơ, bọ nhảy, sưng rễ, cháy lá trên rau họ thập tự; ruồi đục lá, bọ trĩ, bệnh virus trên hoa cúc; nhện đỏ, bệnh phấn trắng trên hoa hồng,…/.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

   CHI CỤC TRƯỞNG

 (đã ký)

 

Hà Ngọc Chiến

Các tin khác