Thống kê truy cập

1462153
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1121
1115
2236
240538
23816
26835
1462153

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng từ ngày 21/10/2019 – 27/10/2019

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số:  43 /TB – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG 7 NGÀY

Tuần 43 (Từ ngày 21/10/2019 – 27/10/2019)

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chủ yếu trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa vài nơi; nhiệt độ trung bình 18,5 – 22,40C, cao nhất 29,2 – 33,50C, thấp nhất 13,4 – 16,20C; độ ẩm không khí 80 – 86%, lượng mưa 55,5 – 192,8mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây lúa

Vụ Hè Thu

5.912

 

Đòng – trỗ

40

Ngậm sữa

819

Thu hoạch

5.053

Vụ Mùa

12.796

 

Mạ

602

Đẻ nhánh

8.865

Đòng – trỗ

2.010

Ngậm sữa

1.198

Thu hoạch

121

Cây ngô

Vụ Hè Thu

Thu hoạch xong

6.345

Vụ Mùa

Cây con – phát triển thân lá

3.055,2

Cây trồng khác

Cây cà phê

174.391

 

Kiến thiết cơ bản

9.647

Chắc quả - chín bói

164.744

Cây điều

Phát triển thân lá – ra lộc non

27.176,3

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

12.411,3

Cây sầu riêng

Chăm sóc – thu hoạch

8.520

Cây tiêu

Quả non – nuôi quả

2.204,4

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.418

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

2.502

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa:

- Rầy nâu gây hại 100ha tại Đạ Tẻh, mật độ 1.500 – 1.640 con/m2.

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 100ha tại Đạ Tẻh (tăng 75ha so với kỳ trước), TLH 6,4 – 17,6%.

- Bệnh đạo ôn cổ bông ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 24ha tại Di Linh (8ha nhiễm nặng), TLH 10-20%.

- OBV, sâu cuốn lá, bọ trĩ, bệnh đốm sọc vi khuẩn, …gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại nhẹ - trung bình 24ha tại Đơn Dương, mật độ trung bình 2-6 con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại 502ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông (tăng 210ha so với kỳ trước), TLH 11,9 - 27%.

- Bệnh gỉ sắt nhiễm 223,5ha tại Đà Lạt, Lâm Hà (giảm 48,5ha so với kỳ trước), TLH 23-40%.

- Bệnh khô cành, khô quả gây hại 517ha tại Lạc Dương, Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà (tăng 26ha so với kỳ trước), TLH 22-25%.

- Rệp các loại, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng,… gây hại ở mức nhẹ.

4. Cây chè: Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ… gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại rải rác 650ha tại Đạ Tẻh (giảm 13ha so với kỳ trước), TLH 16,8 – 25,6%.

- Bệnh thán thư biến động nhẹ so với kỳ trước, nhiễm 1.942,7ha tại 3 huyện phía Nam, TLH 18 – 31,1%.

6. Cây tiêu: Bệnh chết nhanh gây hại 9,4ha tại Đạ Huoai, TLH 4,1 – 6,4%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 485,2ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, TLH 10,7 – 20%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua: Bệnh virus gây hại 228,3ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (39,6ha nhiễm nặng), giảm 87,1ha so với kỳ trước, TLH phổ biến 10,8 -16,6%, cao 26,7%.

Rau họ thập tự:

- Bệnh sưng rễ gây hại 88,5ha tại Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương, Đà Lạt, (tăng 10ha so với kỳ trước), TLH 3,3 - 10%.

- Sâu tơ gây hại rải rác 140ha tại Lạc Dương, Đà Lạt (giảm 35ha so với kỳ trước), mật độ 17 - 30 con/m2.

Hoa cúc: Bệnh virus gây hại 50ha tại Đà Lạt, Lạc Dương (trong đó có 15ha nhiễm nặng), TLH 30-50%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh hại không đáng kể.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây lúa: Dự báo thời tiết khu vực 3 huyện phía Nam 10 ngày cuối tháng 10 có mưa rải rác, thời tiết nóng ẩm thuận lợi cho rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông phát triển mạnh. Khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ kịp thời.

- Trên cây cà phê: Bọ xít muỗi, rỉ sắt, khô cành khô quả, vàng lá có khả năng tiếp tục gây hại mạnh trên cà phê.  

- Trên cây điều: Cây điều đang thời kỳ rụng lá và nảy chồi rải rác, chú ý phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư.

- Trên cây rau: Thời tiết khu vực phía Bắc của tỉnh tuần tới lượng mưa có xu hướng giảm, chú ý phòng trừ bọ trĩ, bọ phấn, virus/ rau họ cà; sâu tơ/ rau họ thập tự.

- Trên cây sầu riêng: Ẩm độ không khí cao, bệnh xì mủ có khả năng tiếp tục lây lan và gây hại mạnh tại các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh

- Trên cây hoa cúc: Bệnh virus, rỉ sắt tiếp tục gây hại các giai đoạn sinh trưởng của cây hoa cúc.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây điều

Cây điều đang thời kỳ rụng lá, ra chồi, hướng dẫn nông dân tập trung chăm sóc, thăm vườn thường xuyên để kiểm tra phát hiện sớm sâu bệnh và phòng trừ kịp thời. Vệ sinh đồng ruộng làm sạch cỏ dại trong ruộng, bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi, cắt bỏ tiêu hủy những cành, lá bị bệnh. Các vườn nhiễm bệnh thán thư có thể sử dụng các loại thuốc: Copper Oxychloride + Kasugamycin (New Kasuran 16.6WP,…), Hexaconazole (Tungvil 5SC, 10SC, …); Bọ xít muỗi phòng trừ bằng các loại thuốc: Cypermethrin (Wamtox 100EC, Tungrin 25EC, Sherbush 5EC, 10EC; …); Permethrin (Peran 50EC, Permecide 50EC…).

2. Cây rau, hoa:

Bệnh virus: sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới đảm bảo độ thông thoáng, sử dụng lưới bao quanh từ 40 mesh trở lên để ngăn được côn trùng chích hút (bọ trĩ, bọ phấn). Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng thuốc có hoạt chất Abamectin, Dinotefuran, Citrus oil, Oxymatrine, Spinetoram ...; Sử dụng các chất kích kháng tăng khả năng chống chịu như Cytosinpeptidemycyn (Sat 4SL),…/.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

K/T CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Phương Loan

 

Các tin khác