Thống kê truy cập

3098101
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2641
31568
7470
3098101

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 23/10/2023 – 29/10/2023

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 188/BC-TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 10 năm 2023

 

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 43 (Từ ngày 23/10/2023 - 29/10/2023)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rải rác; nhiệt độ trung bình 18,8 – 26,60C, cao nhất 24,7 – 33,90C, thấp nhất 14,4 – 17,90C; độ ẩm không khí 77 – 87%, lượng mưa 43,5 – 127,5mm, tổng số giờ nắng 25,7 – 29,5h.     

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Mùa

Mạ

641

Đẻ nhánh

1.730

Đòng – trỗ

5.166,5

Ngậm sữa - chín

2.016

Thu hoạch

1.360

Tổng

10.913,5

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Mùa)

Cây con – Phát triển thân lá – Trỗ cờ

1.873

Tổng

1.873

Cây cà phê

Nuôi trái

175.902,5

Cây điều

Chăm sóc

21.037,3

Cây tiêu

Nuôi trái

1.991,2

Dâu tằm

Chăm sóc – thu hoạch

10.286

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

11.127,1

Cây sầu riêng

Chăm sóc

18.497,2

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

904

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

3.897

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.360

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Bọ trĩ gây hại 35ha tại Đạ Tẻh (giảm 32ha so với kỳ trước), TLH 8 – 10%.

- Bệnh đạo ôn lá gây hại 110,4ha tại Đạ Tẻh, Lạc Dương, Đức Trọng (giảm 11,8ha so với kỳ trước), TLH 7,4 - 15%.

- Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại 37,5ha tại Lạc Dương, Đức Trọng (tăng 7ha so với kỳ trước), TLH 4,2 – 6,8%.

- Các đối tượng khác như bệnh khô vằn, bạc lá, … gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 38,2ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (nhiễm nặng 2ha), giảm 5,6ha so với kỳ trước, mật độ 2 – 13 con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại 2.288,3ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt (giảm 14,2ha so với kỳ trước), TLH 16,5 – 24,5%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 3.743,5ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà (giảm 150,4ha so với kỳ trước), TLH 20 – 21,9%.

- Bệnh khô cành gây hại 2.770,7ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (tăng 59ha so với kỳ trước), TLH 14,7 – 25%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại 2.467,5ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Di Linh (tăng 7,5ha so với kỳ trước), TLH 5 – 16,4%.

- Bệnh thối búp biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 330,5ha tại Bảo Lâm, Di Linh, TLH 5 – 6,1%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 3.193,5ha tại 3 huyện phía Nam (giảm 14ha so với kỳ trước), TLH 5 – 17,6%.

- Bệnh thán thư gây hại 3.000,6ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (giảm 31ha so với kỳ trước), TLH 6 – 17,4%.

6. Cây dâu tằm: Tuyến trùng gây hại 619,1ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Lâm Hà (99,8ha nhiễm nặng), giảm 3ha so với kỳ trước, TLH 16,3 – 50%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ ít biến động so với kỳ trước, gây hại 2.635,4ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (587,4ha nhiễm nặng), TLH 13 – 50%. Tuy nhiên thời tiết trên địa bàn huyện Đạ Huoai tiếp tục có mưa về chiều tối, bệnh xì mủ đang diễn biến phức tạp và gây hại mạnh cần theo dõi chặt chẽ để phòng trừ kịp thời.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoăn lá virus gây hại 141,7ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (31,5ha nhiễm nặng), tăng 13,3ha so với kỳ trước, TLH 10,2 – 33,3%.

- Bệnh mốc sương gây hại 150,5ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (30ha nhiễm nặng), tăng 10,6ha so với kỳ trước, TLH 9,3 – 33,3%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 561ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, mật độ từ 10 – 23con/m2.

- Bệnh sưng rễ gây hại 339,5ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương, Đà Lạt (giảm 20ha so với kỳ trước), TLH 3,9 – 6,7%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 13ha tại Đà Lạt, TLH 5,2 – 7,8%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. Dự báo SVGH và đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

- Cây lúa: Bọ trĩ, bệnh đạo ôn lá tiếp tục gây hại lúa giai đoạn đẻ nhánh; bệnh đạo ôn cổ bông, bạc lá, khô vằn gây hại lúa giai đoạn làm đòng - trỗ chín.

- Cây cà phê: Rệp sáp, bệnh khô cành, khô quả, rỉ sắt, vàng lá, bệnh đốm mắt cua, mọt đục cành, sâu đục thân, bọ xít muỗi tiếp tục gây hại rải rác.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư gây hại nhẹ.

- Cây sầu riêng: Thời tiết mưa nhiều bệnh nứt thân xì mủ, thán thư tiếp tục gây hại mạnh.

- Cây rau: Chú ý phòng trừ bệnh mốc sương, xoăn lá virus, đốm đen, dòi đục lá gây hại trên rau họ cà; trên rau họ thập tự chú ý bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, sâu tơ, bọ nhảy.

- Cây hoa: Bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, ruồi hại lá gây hại rải rác trên hoa cúc; trên hoa hồng chú ý nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng.

- Dâu tằm: Bệnh tuyến trùng tiếp tục gây hại mạnh tại 3 huyện phía Nam và Lâm Hà.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Lúa vụ Mùa hiện nay chủ yếu ở giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ. Cần hướng dẫn nông dân thăm đồng thường xuyên để phát hiện sâu bệnh và phòng trừ kịp thời. Ngoài ra thực hiện tốt biện pháp vệ sinh đồng ruộng, thu gom ốc và trứng OBV, tàn sư vụ trước, làm đất kỹ để chuẩn bị xuống giống vụ Đông Xuân 2023-2024.

2.2. Cây sầu riêng

     Hiện nay trên địa bàn 3 huyện phía Nam thời tiết có mưa vừa đến mưa to về chiều tối, độ ẩm cao vào ban đêm. Sau mưa lượng nước đọng, ngập úng ở gốc cây trong thời gian dài làm cho đất bí chặt, hệ thống rễ tơ bị thối tạo điều kiện để bệnh xì mủ, vàng lá thối rễ lây lan gây hại mạnh đặc biệt tại huyện Đạ Huoai. Đối với các diện tích nhiễm bệnh ngưng sử dụng phân bón vô cơ, cắt tỉa các cành bị hại nặng, bôi keo liền sẹo, khơi thông các bồn thoát nước tránh đọng nước trên vườn. Kết hợp cạo và quét thuốc, phun phòng trừ qua lá 3 lần liên tiếp mỗi lần cách nhau 15 ngày kết hợp tưới vào vùng cổ rễ (nếu cổ rễ nằm sâu thì dùng tia nước mạnh xoi đất ra hoặc dùng cần sục đưa thuốc vào) hoặc tiêm vào thân cây (áp dụng đối với thân có đường kính 15cm trở lên, tiêm 3 lần mỗi lần cách nhau 15 ngày) bằng các thuốc có hoạt chất như:  Phosphorous acid; Fosetyl Aluminium, Metalaxyl,…

2.3. Cây cà phê

Hiện nay cà phê đang trong giai đoạn chín, chuẩn bị bước vào thu hoạch. Tuyên truyền hướng dẫn nông dân hạn chế sử dụng thuốc BVTV ở giai đoạn gần ngày thu hoạch. Tăng cường quản lý cỏ dại bằng biện pháp thủ công, cơ giới, tuyệt đối không sử dụng hoạt chất Glyphosate trừ cỏ để đảm bảo chất lượng cà phê.

2.4. Rau, hoa

Hướng dẫn nông dân chủ động thăm vườn để phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, chú ý biện pháp vệ sinh nhà kính đảm bảo cường độ ánh sáng trong điều kiện trời âm u, mưa nhiều. Ngoài ra chú ý phòng trừ các loại bệnh lây lan mạnh trong điều kiện mùa mưa như mốc sương, đốm lá, virus/ rau họ cà; bệnh cháy lá, sưng rễ, thối nhũn/ rau họ thập tự; bệnh rỉ sắt/ hoa cúc; bệnh đốm đen, phấn trắng/ hoa hồng.

2.5. Dâu tằm

Các địa phương cần chủ động theo dõi, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phòng trừ tuyến trùng theo văn bản số 549/TTBVTV-BVTV ngày 11/8/2023 của Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng về việc bổ sung quy trình tạm thời phòng trừ tổng hợp tuyến trùng hại dâu tằm. Có thể sử dụng các loại thuốc BVTV như: Tiêu tuyến trùng 18EC, Sincocin 0.56SL+ Agrispon 0.56SL, Tervigo 020SC, Stop 5SL, phòng trừ ở thời điểm ngay sau khi kết thúc các đợt thu hoạch lá để không ảnh hưởng đến tằm. Ngoài ra chú ý theo dõi phòng trừ bệnh rỉ sắt, phấn trắng, rầy rệp.

2.6 Cây điều

Giai đoạn tháng 10 (dương lịch) trở đi cây điều bước vào thời kỳ rụng lá, ra chồi lá non, ra hoa, đậu quả. Đây là thời kỳ cây điều mẫn cảm với các đối tượng bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục ngọn nhất là trong điều kiện mưa trái mùa, cần chú ý theo dõi sự lây lan gây hại của các đối tượng trên và hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời để bảo vệ tốt năng suất điều niên vụ 2023 -2024./.

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                        

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Trần Quang Duy

Các tin khác