Thống kê truy cập

3655092
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1074
13190
92775
3655092

Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị năm 2014

          ĐẢNG ỦY SỞ NN&PTNT LÂM ĐỒNG                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                      CHI BỘ BẢO VỆ THỰC VẬT                     Lâm Đồng, ngày 02  tháng 01 năm 2014

Số:  01- KH/BVTV                                                              

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị năm 2014

 

Thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 40-KH/TG, ngày 12/12/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị năm 2014, Kế hoạch số 113-KH/ĐU ngày 23/12/2013 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng về việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị năm 2014.

Chi bộ Bảo vệ thực vật xây dựng kế hoạch sinh hoạt dưới cờ năm 2014 với các nội dung và phân công người thực hiện như sau:  

Tháng

Tuần

Nội dung sinh hoạt

Người thực hiện

Tháng 1

Tuần 1

06/01

Giới thiệu chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Muốn làm cách mạng phải có dân, phải có lính mạnh khỏe”

Đ/c Hưng

Tuần 2

13/01

Tìm hiểu bài viết “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá và sử dụng cán bộ”

Đ/c Tuyết

Tuần 3

20/01

Tìm hiểu bài viết tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Lời nói đi đôi với việc làm”

Đ/c Toàn

Tuần 4

27/01

Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2014)

Đ/c Tài

Tháng 2

Tuần 1

03/02

Nghỉ Tết Nguyên Đán

 

Tuần 2

10/02

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Cây đào mùa xuân”

Đ/c Hoàng

Tuần 3

17/02

Bác Hồ nói về phê bình và tự phê bình

Đ/c Thu

Tuần 4

24/02

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Phải quan tâm đến mọi người hơn”

Đ/c Vân

 

 

Tháng 3

 

 

Tuần 1

03/3

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Lộc bất tận hưởng”

Đ/c Thúy

Tuần 2

10/03

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Thời gian quý báu lắm”

Đ/c Dương

Tuần 3

17/03

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Kiên trì chống lại tuổi già và bệnh tật”

 

Đ/c Phương

Tuần 4

24/03

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của Thanh niên

Đ/c Phi Dũng

Tuần 5

31/03

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Đảng lo việc cho cả nước”

Đ/c Nga

Tháng 4

Tuần 1

07/4

Sinh hoạt kỷ niệm Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)

Đ/c Quyên

Tuần 2

14/4

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”

Đ/c Ấn

Tuần 3

21/4

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Biển cả do cái gì tạo nên”

Đ/c Toản

Tuần 4

28/4

Kỷ niệm 39 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975 – 30/4/2014)

Đ/c Thị Hà

Tháng 5

Tuần 1

05/5

Sinh hoạt kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2014)

Đ/c Việt

Tuần 2

12/5

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Chuyện chung, chuyện riêng”

Đ/c Thảo

Tuần 3

19/5

Nhân kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014). Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Sinh nhật Bác năm ấy”

Đ/c Đổng

Tuần 4

26/5

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Thuật dùng người và sức cảm hóa kỳ diệu”

Đ/c Cúc

Tháng 6

Tuần 1

02/6

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Chia ngọt sẻ bùi”

Đ/c Huế

Tuần 2

09/6

Tìm hiểu bài viết “Suy ngẫm về điều mong muốn cuối cùng của Bác Hồ”

Đ/c Điệp

Tuần 3

16/6

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Một câu chuyện rất bổ ích cho các nhà biên tập báo, sách…”

Đ/c Bản

Tuần 4

23/6

Sinh hoạt pháp luật

Đ/c Hoàng

Tuần 5

30/6

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Chú mặc cũng như tôi mặc”

Đ/c Nam

 

 

Tháng 7

 

 

 

Tuần 1

07/7

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Ta không ăn thì đồng bào ăn”

Đ/c Cường

Tuần 2

14/7

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với Nước, Hiếu với Dân”

Đ/c Trung Dũng

Tuần 3

21/7

Tìm hiểu bài viết “Phòng, chống chủ nghĩa cá nhân góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

Đ/c Lân

Tuần 4

28/7

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2014)

Tìm hiểu bài viết “Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công đoàn và cán bộ Công đoàn”

Đ/c Phượng

 

 

Tháng 8

 

 

 

Tuần 1

04/8

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Còn dân còn nước”

Đ/c Ngọc Hà

Tuần 2

11/8

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Bác Hồ là thế đấy”

Đ/c Vương

Tuần 3

18/8

Sinh hoạt Kỷ niệm 69 năm cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2014)

Đ/c Minh

Tuần 4

25/8

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Trát phấn lên bộ mặt gầy gò”

Đ/c Thọ

 

Tháng 9

 

Tuần 1

01/9

Sinh hoạt Kỷ niệm 69 năm Quốc khánh Nước Công hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2014)

Đ/c Thu Thủy

Tuần 2

08/9

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Bác tập cho chúng tôi có kế hoạch lao động”

Đ/c Thị Thủy

Tuần 3

15/9

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Như thế là Bác dạy chúng ta”

Đ/c Hưng

Tuần 4

22/9

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Nhớ lời Bác dạy”

Đ/c Tuyết

Tuần 5

29/9

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Bác phải nhượng bộ đa số hay là vì đa số chúng ta không thấy hết mức độ nghiêm trọng của vấn đề”

Đ/c Toàn

 

Tháng 10

 

Tuần 1

06/10

Giới thiệu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Phiên họp cuối cùng năm 1954”

Đ/c Tài

Tuần 2

13/10

Sinh hoạt Kỷ niệm Ngày truyền thống các Ban Đảng, Văn phòng cấp ủy và Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10

Đ/c Hoàng

Tuần 3

20/10

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Không nên có ít mà hưởng cả”

Đ/c Thu

Tuần 4

27/10

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Chú làm Chủ tịch, để Bác làm Thứ trưởng”

Đ/c Vân

 

Tháng 11

 

Tuần 1

03/11

Sinh hoạt Kỷ niệm 97 năm Cách Mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2014)

Đ/c Thúy

Tuần 2

10/11

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Chú là Hiểu mà lính của chú ít hiểu”

Đ/c Dương

Tuần 3

17/11

Tìm hiểu bài viết “Hồ Chủ tịch với sự nghiệp trồng người”

Đ/c Phương

Tuần 4

24/11

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Sông có thể cạn, núi có thể mòn”

Đ/c Phi Dũng

 

 

 

 

Tháng 12

 

 

 

Tuần 1

01/12

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Chủ tịch nước xưng cháu với dân”

Đ/c Nga

Tuần 2

08/12

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Ta dùng chữ ta”

Đ/c Quyên

Tuần 3

15/12

Giới thiệu chuyên kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Bác thăm chiến sĩ đảo Vạn Hoa”

Đ/c Ấn

Tuần 4

22/12

Sinh hoạt kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014)

Đ/c Toản

Tuần 5

29/12

Thông báo một số tình hình kinh tế - xã hội nổi bật của địa phương năm 2014

Đ/c Thị Hà

          

Các đảng viên, CBCCVC căn cứ kế hoạch, nghiên cứu tìm hiểu nội dung được phân công và liên hệ các chuyên đề  về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được nghiên cứu, học tập trong thời gian qua gắn với học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Đề nghị các đảng viên, CBCCVC nghiêm túc thực hiện các buổi chào cờ và sinh hoạt đầu tuần./.

                                            

Nơi nhận:                                                     T/M CHI BỘ BẢO VỆ THỰC VẬT

- Đảng uỷ Sở NN&PTNT (để B/c);                                     BÍ THƯ

- BT, PBT chi bộ;                                                                

- Lãnh đạo chi cục;

- CĐCS, Đoàn TN;

- Lưu: Chi bộ.                                                                  Lại Thế Hưng

Các tin khác