Thống kê truy cập

2930897
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
483
2158
3122
2930897

THÔNG BÁO “V/v tiếp tục triển khai tập huấn Bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, thuốc BVTV năm 2021”

Căn cứ Văn bản số 372/SNN-KH ngày 25/3/2021của Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng V/v kế hoạch và dự toán tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, thuốc BVTV năm 2021.

Ngày 05/5/2021 Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng tổ chức khai giảng lớp tập huấn Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh thuốc BVTV, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch covid-19 lớp tập huấn Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV bị tạm hoãn và chưa triển khai lớp tập huấn Bồi dưỡng chuyên môn về phân bón. Nay Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng thông báo đến các anh chị học viên đã đăng ký và tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia lớp tập huấn Bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, thuốc BVTV kế hoạch tập huấn trong thời gian tới, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Trường hợp không phải tham gia lớp tập huấn:

+ Đối với lớp tập huấn BDCM về thuốc BVTV: Người có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học.

+ Đối với lớp tập huấn BDCM về phân bón: Người có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông hóa, hóa học, sinh học.

2. Thời gian tập huấn:

- Đối với lớp tập huấn BDCM về thuốc BVTV: thời gian tập huấn tiếp theo từ ngày 16-18/02/2022 (sau mỗi đợt tập huấn ban tổ chức sẽ thông báo thời gian học đợt tiếp theo).

- Đối với lớp tập huấn BDCM về phân bón: 03 ngày, dự kiến khai giảng vào tháng 3/2022.

3. Địa điểm: học viên tập trung tại Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng – số 12 Hùng Vương, phường 10, Tp Đà Lạt (Địa điểm tập huấn cụ thể ban tổ chức sẽ thông báo sau khi tập trung).

4. Học phí cho lớp học:

+ Đối với lớp tập huấn BDCM về thuốc BVTV: 3.594.500 đồng/1 học viên.

+ Đối với lớp tập huấn BDCM về phân bón: 574.000 đồng/1 học viên.

- Mỗi học viên đem theo 2 hình (4x6cm), bản photocoppy giấy chứng minh nhân dân (trừ những học viên đã nộp hình vào ngày khai giảng lớp BDCM về thuốc BVTV ngày 05/5/2021).

Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Thanh tra - Pháp chế; điện thoại: 02633.577256.

Nguyễn Thị Thủy

Các tin khác