Thống kê truy cập

3109586
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
490
10934
18955
3109586

TẬP HUẤN THIẾT LẬP CẤP MÃ SỐ VÙNG TRỒNG VÀ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI

Nhằm nâng cao nhận thức về các rào cản kỹ  thuật, đặc biệt là mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, đối với sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc thực vật cho các tổ chức, cá nhân tham gia xuất khẩu, Cục Bảo vệ  thực vật (BVTV) tổ chức tập huấn  “Tăng cường năng lực của địa phương trong việc triển khai/quản lý cơ sở dữ liệu vùng trồng và cơ sở đóng gói  nhằm đáp  ứng yêu cầu về  kiểm dịch thực vật (KDTV) và an toàn thực phẩm (ATTP)”.

Địa điểm tổ chức: Hà Nội

Thời gian tập huấn: từ ngày 18 đến ngày 19/11/2021

Hình thức tập huấn: trực tuyến

Thành phần: đại diện các cơ quan quản lý vùng trồng và cơ sở  đóng gói trên địa bàn tỉnh: Chi cục Trồng trọt & BVTV, phòng Kinh tế, TTNN Tp Đà Lạt, Bảo Lộc; phòng Nông nghiệp & PTNT, TTNN các huyện.

Tham dự Khai mạc lớp tập huấn có lãnh đạo các phòng chuyên môn, Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I, II của Cục BVTV: ông Nguyễn Quang Hiếu - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế; Ông Lê Nhật Thành - Giám đốc Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I; bà Phan Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm KDTV sau nhập khẩu II.

Đại diện Lãnh đạo Chi cục Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng có ông Hà Ngọc Chiến - Chi cục trưởng, bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó chi cục trưởng.

Cùng với 63 học viên là công chức, viên chức của Chi cục Trồng trọt & BVTV, phòng Kinh tế, TTNN Tp Đà Lạt, Bảo Lộc; phòng Nông nghiệp & PTNT, TTNN các huyện.

Sau hai ngày tham gia học tập nghiêm túc, lớp học đã được nghe các giảng viên của Cục BVTV và Trung tâm KDTV sau nhập khẩuI, II: ông Nguyễn Quang Hiếu, ông Vũ Thắng, bà Phạm Thị Xuân, bà Lương Thị Hải Yên, bà Bùi Thị Thanh Hương,  ông Lê Nhật Thành, bà Phan Thị Thu Hiền truyền đạt các kiến thức và lớp học đã thảo luận sôi nổi các chuyên đề: Quy định chung về Mã số vùng trồng ( Quy định Quốc tế;  Các văn bản liên quan); Yêu cầu về mã số vùng trồng; Yêu cầu về cơ sở đóng gói; Hướng dẫn ghi chép hồ sơ và cách nhập liệu vào cơ sở dữ liệu; Xây dựng và thực hiện chương trình giám sát dư lượng trên một số cây trồng; Sử dụng thuốc BVTV, phân bón tại vùng trồng…

Lê Thị Thanh Nga

Các tin khác