Thống kê truy cập

3747951
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4439
4439
52176
3747951

Thông báo về việc hoãn tổ chức lớp tập huấn văn bản pháp luật mới

 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT Lâm ĐỒng

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

Số: 90/TB-TTBVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày  29 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v hoãn tổ chức lớp tập huấn văn bản pháp luật mới

 

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV tại

        huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai, Bảo Lâm

      Thực hiện Văn bản số 1089/SNN-VP ngày 28/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng về việc tăng cường công tác phòng chống dịch truyền nhiễm do dịch Covid-19.

     Ngày 27/7/2020, Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng phát hành giấy mời số 26/GM-TTBVTV gửi các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai, Bảo Lâm tham dự lớp tập huấn văn bản pháp luật mới năm 2020 vào ngày 04/8/2020 tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đạ Tẻh – Tổ DP 1B – TT Đạ Tẻh – huyện Đạ Tẻh (cho các cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc BVTV tại huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai) và ngày 05/8/2020 tại hội trường UBND thị trấn Lộc Thắng – huyện Bảo Lâm (cho các cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc BVTV tại huyện Bảo Lâm).

     Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh truyền nhiễm do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục lây lan phức tạp. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, nhằm bảo vệ sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng. Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng thông báo hoãn tổ chức các lớp tập huấn văn bản pháp luật mới năm 2020 cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai, Bảo Lâm.

     Khi tiến hành tổ chức tập huấn Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng sẽ thông báo sau.

     Trân trọng thông báo!

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Thanh tra Pháp chế - Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng. ĐT: 02633577256.

 Nơi nhận:                                                                        CHI CỤC TRƯỞNG

- Như trên;

- Phòng NN&PTNT huyện Cát Tiên,                                              (đã ký)

  Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lâm (p/h);

- Trang Web Chi cục;                                                           Hà Ngọc Chiến

- Lưu: VT, TTPC.                           

                                                                                   

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (90TB-TTBVTV.signed.pdf)Tb hoãn tập huấn ttbvtv787 kB2020-07-31 08:202020-07-31 08:20

Các tin khác