Thống kê truy cập

3115755
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1806
1806
25124
3115755

Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị năm 2020

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

 

Số: 02/KH-TTBVTV

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị năm 2020

 

Thực hiện kế hoạch số 136-KH/ĐUK ngày 31/01/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Kế hoạch Tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị năm 2020.

Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh Lâm Đồng xây dựng Kế hoạch chào cờ và sinh hoạt chính trị năm 2020, cụ thể như sau:

Tháng

Tuần

Nội dung sinh hoạt

Phân công

thực hiện

Tháng 01

Tuần 1

06/01

Kỷ niệm 74 năm cuộc tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 – 06/01/2020)

Hà Ngọc Chiến

Tuần 2

13/01

Kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi

(17-1-1960 - 17-1-2020)

Nguyễn Thị Tuyết

Tuần 3

20/01

Bài viết “Bác Hồ với tết cổ truyền dân tộc”

Nguyễn Thị Phương Loan

Tuần 4

27/01

Nghỉ tết nguyên đán Canh Tý

Tháng 02

Tuần 1

03/02

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)

Trần Thị Tài

Tuần 2

10/02

Bài viết “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Nguyễn Thị Hà

Tuần 3

17/02

Giới thiệu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Tuần 4

24/02

Kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2020)

Trần Thị Thu

 

 

Tháng 3

 

 

Tuần 1

02/3

Kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2020)

Phạm Thị Tú Anh

Tuần 2

09/3

Kỷ niệm 75 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ  (11/3/1945 - 11/3/2020)

Bùi Xuân Cẩn

Tuần 3

16/3

Giới thiệu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Nguyễn Văn Danh

Tuần 4 23/3

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  (26/3/1931 – 26/3/2020)

Hoàng Hữu Chiến

 

Tuần 5 30/3

Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Đà Lạt- Lâm Đồng (3/4/1975 – 3/4/2020)

Nguyễn Thị Thu Thủy

Tháng 4

Tuần 1

06/4

Giới thiệu bài học về đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Tuần 2

13/4

Giới thiệu bài học về về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Đào Thị Lan

Tuần 3

20/4

Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin (22/4/1870-22/4/2020)

Trần Điệp

Tuần 4

27/4

Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020)

Vy Thế Vũ

Tháng 5

Tuần 1

04/5

Kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2020)

Trương Bảo Dương

Tuần 2

11/5

Giới thiệu những vấn đề đặt ra về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay

Phạm Ngọc Toản

Tuần 3

18/5

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

Nguyễn Khoa Thảo

Tuần 4 25/5

Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905-28/5/2020)

Nguyễn Thị Thủy

 

 

 

Tháng 6

 

 

 

 

Tuần 1

01/6

Sinh hoạt nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Lê Thị Thanh Nga

Tuần 2

08/6

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Vũ Đức Cường

Tuần 3

15/6

Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020)

Đoàn Hải Nam

Tuần 4

22/6

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nguyễn Thị Bảo Quyên

 

Tuần 5

29/6

Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1-7-1915 - 1-7-2020)

Đỗ Thị Huế

 

 

Tháng 7

 

 

 

Tuần 1

06/7

Giới thiệu chuyện kể “Bác nói về cờ Tổ quốc ta”

Lâm Thị Lê Na

Tuần 2

13/7

Giới thiệu chuyện kể, Suy nghĩ về hai chữ “công bằng” của Bác

Nguyễn Lệnh Đổng

Tuần 3

20/7

Giới thiệu chuyện kể “Tấm lòng của bác với thương binh, liệt sĩ”

Nguyễn Hoàng Ấn

Tuần 4

27/7

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành (tuyên giáo 01/8/1930- 01/8/2020)

Vũ Thị Thúy

 

 

Tháng 8

 

 

 

Tuần 1

03/8

Giới thiệu chuyện kể “Gặp Bác”

Lê Công Hoan

Tuần 2

10/8

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19-8-1945– 19-8-2020); 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2020)

Phạm Thị Hòa

Tuần 3

17/8

Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020)

Phan Thị Nhung

Tuần 4

24/8

Giới thiệu chuyện kể “Bác nắm bàn tay than bụi của chúng tôi”

Nguyễn Văn Danh

Tuần 5

31/8

Kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)

Hoàng Hữu Chiến

 

 

Tháng 9

 

Tuần 1

07/9

Kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930- 12/9/2020)

Vy Thế Vũ

Tuần 2

14/9

Kỷ niệm 75 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945- 23/9/2020)

Nguyễn Thị Thu Thủy

Tuần 3

21/9

Kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27-9-1940 - 27-9-2020)

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Tuần 4

28/9

Giới thiệu chuyện kể, Bác “phải nhượng bộ đa số” hay là vì “đa số chúng ta không thấy hết mức độ nghiêm trọng của một vấn đề”

Đào Thị Lan

 

Tháng 10

 

Tuần 1

05/10

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020)

Trần Điệp

Tuần 2

12/10

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp uỷ “Ban Tổ chức của Đảng (14/10/1930- 14/10/2020); Ban Dân Vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2020); Văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2020) và 72 năm Ngày truyền thống Ủy Ban Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2020)”

Lê Thị Thanh Nga

Tuần 3

19/10

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2020)

Nguyễn Thị Bảo Quyên

Tuần 4

26/10

Giới thiệu chuyện kể “ Ta dùng chữ ta”

Vũ Đức Cường

 

Tháng 11

 

Tuần 1

02/11

Bài viết “Bác Hồ với công tác Giáo dục đào tạo”

Đoàn Hải Nam

Tuần 2

09/11

Giới thiệu chuyện kể “Trường học của Bác ”

Nguyễn Hoàng Ấn

Tuần 3

16/11

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)

Nguyễn Lệnh Đổng

Tuần 4

23/11

Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ Khởi nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2020)

Đỗ Thị Huế

Tuần 5

30/11

Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh của Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)

Lâm Thị Lê Na

Tháng 12

 

Tuần 1

07/12

Giới thiệu chuyện kể “Bác dạy một người làm tướng”

Trương Bảo Dương

Tuần 2

14/12

Kỷ niệm 74 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2020)

Phạm Ngọc Toản

Tuần 3

21/12

Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2020), 31 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020)

Nguyễn Khoa Thảo

Tuần 4

28/12

Giới thiệu chuyện kể “Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại tôi

Nguyễn Thị Thủy

Đề nghị các CCVC nghiêm túc thực hiện các buổi chào cờ và sinh hoạt đầu tuần.

 

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Chi bộ;

- Các phòng, trạm;

- Lưu VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 (Đã ký)

 

Hà Ngọc Chiến

Các tin khác