Thống kê truy cập

2931054
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
640
2315
3279
2931054

Công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020

Buôn bán phân bón là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động chào hàng, bày bán, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu và hoạt động khác để đưa phân bón vào lưu thông.

Tại điều 42 Luật Trồng trọt quy định tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trừ trường hợp buôn bán phân bón do mình sản xuất thì không phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/11/2020, Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón cho 252 Cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, Tp Đà Lạt 30 cơ sở, Tp Bảo Lộc 02 cơ sở, huyện Lạc Dương 10 cơ sở, huyện Đức Trọng 41 cơ sở, huyện Đơn Dương 19 cơ sở, huyện Lâm Hà 25 cơ sở, huyện Đam Rông 07 cơ sở, huyện Di Linh 44 cơ sở, huyện Bảo Lâm 40 cơ sở, huyện Đạ Huoai 02 cơ sở, huyện Đạ Tẻh 07 cơ sở, huyện Cát Tiên 05 cơ sở.

 (Chi tiết danh sách đính kèm)

Nguyễn Thị Thủy

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN NĂM 2020

STT

GCN

Tên cơ sở

Địa chỉ

 

1                     

998

Cửa hàng VTNN Sơn Thúy

thôn 3

Tân Lâm

 Di Linh

 

2                     

902

Đại lý Dũng Yến

tổ 01

TT Lộc Thắng

Bảo Lâm

 

3                     

914

Cửa hàng VTNN Lê Thị Thủy

thôn 1

Lộc Bắc

Bảo Lâm

 

4                     

915

Cửa hàng VTNN Nguyên Thúy

thôn 1

Lộc Bắc

Bảo Lâm

 

5                     

922

Cửa hàng VTNN Kỳ Loan

thôn 13

Lộc Ngãi

Bảo Lâm

 

6                     

931

Cửa hàng VTNN Đạt Thịnh 2

thôn 11

Lộc An

Bảo Lâm

 

7                     

937

Đại lý Thắng Thảo

Thôn 9

Lộc Ngãi

Bảo Lâm

 

8                     

939

Đại lý Phân bón và thuốc BVTV Anh Hào

thôn An Hòa

Lộc An

Bảo Lâm

 

9                     

940

Đại lý Vân Hiếu

Tổ 16

TT Lộc Thắng

Bảo Lâm

 

10                

944

Công ty TNHH Minh Uyên

thôn 9

Lộc Thành

Bảo Lâm

 

11                

945

Cửa hàng VTNN Minh Tâm

thôn 8

Lộc Ngãi

Bảo Lâm

 

12                

958

Đại lý Dũng Nga

tổ 15

TT Lộc Thắng

Bảo Lâm

 

13                

961

Đại lý phân bón Hiếu Hải - Năm Thơm

thôn Đức Thanh

Lộc Đức

Bảo Lâm

 

14                

973

Đại lý Phân bón Sơn Linh

thôn An Hòa

Lộc An

Bảo Lâm

 

15                

974

Cửa hàng VTNN Thủy Dung

tổ 16

TT Lộc Thắng

Bảo Lâm

 

16                

975

Đại lý Phân Bón Chính Liên

số 108 Cát Quế

TT Lộc Thắng

Bảo Lâm

 

17                

976

Cửa hàng VTNN Hiếu Gấm

tổ 16

TT Lộc Thắng

Bảo Lâm

 

18                

977

Đại lý Phân bón Bạch Lan

thôn Đông La 1

Lộc Đức

Bảo Lâm

 

19                

978

Đại lý Thanh Hoài

thôn Đông La 1

Lộc Đức

Bảo Lâm

 

20                

979

Đại lý phân bón Loan Hoàng

thôn Đông La 1

Lộc Đức

Bảo Lâm

 

21                

980

Đại lý phân bón Minh Toàn

thôn 8

Lộc Ngãi

Bảo Lâm

 

22                

981

Đại lý Thanh Phú

thôn 2

Lộc Tân

Bảo Lâm

 

23                

982

Cửa hàng VTNN Anh Thi

thôn 4

Lộc Thành

Bảo Lâm

 

24                

992

Cửa hàng VTNN Đức Hào Phát

thôn 11

Lộc An

Bảo Lâm

 

25                

993

Đại lý Minh Tiền

thôn 5

Lộc Nam

Bảo Lâm

 

26                

1004

Đại lý Liên Chính

thôn 1

B' Lá

Bảo Lâm

 

27                

1026

Đại lý Phân bón, thuốc BVTV Phương Loan

thôn 8A

Lộc Thành

Bảo Lâm

 

28                

1027

cửa hàng phân bón, thuốc BVTV Việt Hà

thôn 1

Lộc Bảo

Bảo Lâm

 

29                

1028

Cửa hàng phân bón, thuốc BVTV Phú Thịnh

khu 4

TT Lộc Thắng

Bảo Lâm

 

30                

1030

DNTN Phong Vũ Long

số 332 Hàm Nghi

TT Lộc Thắng

Bảo Lâm

 

31                

1031

Cửa hàng VTNN Thịnh Nông

thôn 8

Lộc Nam

Bảo Lâm

 

32                

1033

Đại lý VTNN Trường Phát

Thôn 1

Lộc Quảng

Bảo Lâm

 

33                

1043

Đại lý Mai Phú Lâm

thôn Đức Thanh

Lộc Đức

Bảo Lâm

 

34                

1044

Công ty TNHH Lâm Kim Hằng

Thôn 6

Lộc Ngãi

Bảo Lâm

 

35                

1056

Đại lý Phú Thịnh

Khu 2

TT Lộc Thắng

Bảo Lâm

 

36                

1061

Cửa hàng VTNN Thành Tín 2

thôn 4

Lộc An

Bảo Lâm

 

37                

1065

Cửa hàng VTNN Hiếu Hải - Qúy Hải

thôn 4

Lộc Quảng

Bảo Lâm

 

38                

1087

Cửa hàng VTNN Đức

thôn 3

Lộc Nam

Bảo Lâm

 

39                

1090

Cửa hàng VTNN Hải Mùi

Thôn 1

Lộc Thành

Bảo Lâm

 

40                

1091

Cửa hàng Đại Phát

Thôn B'Đơr

Lộc An

Bảo Lâm

 

41                

1128

Cửa hàng VTNN Thủy Chiến

Thôn 1

B' Lá

Bảo Lâm

 

42                

911

Đại lý Thiên Phú

đường Lý Thái Tổ thôn 11

Đạm Bri

Bảo Lộc

 

43                

912

Đại lý Hưng Thịnh

Số 27A Quốc Lộ 20

Lộc Nga

Bảo Lộc

 

44                

913

Cửa hàng phân bón, thuốc BVTV Tâm Nguyên

Thôn 10

Đamb’ri

Bảo Lộc

 

45                

918

Cửa hàng VTNN Niệm Viên

thôn Thanh Xuân 2

Lộc Thanh

Bảo Lộc

 

46                

920

Cửa hàng VTNN Thiên Ân

số 435 QL20

Lộc Nga

Bảo Lộc

 

47                

921

Cửa hàng VTNN Đăng Khoa

số 172 Phùng Khắc Khoan

P. Lộc Phát

Bảo Lộc

 

48                

923

Cửa hàng VTNN Thảo Châu

số 38/13 Đoàn Thị Điểm - Thanh Xuân

Lộc Thanh

Bảo Lộc

 

49                

924

Công ty TNHH Đài Tươi

số 730B Nguyễn Văn Cừ

phường Lộc Phát

Bảo Lộc

 

50                

1130

Cửa hàng VTNN Hùng Sáu

Xóm 1 - Thôn 10

Đại Lào

Bảo Lộc

 

51                

932

Cửa hàng VTNN Toan Hùng 1

Mỹ Bắc

Nam Ninh

Cát Tiên

 

52                

933

Cửa hàng VTNN Toan Hùng 2

Ninh Hạ

Nam Ninh

Cát Tiên

 

53                

1024

Cửa hàng VTNN Oanh Luyện

thôn Liên Phương

Gia Viễn

Cát Tiên

 

54                

1029

Cửa hàng phân bón, thuốc BVTV Ninh Tính

Cát Lâm 2

Phước Cát 1

Cát Tiên

 

55                

1117

Cửa hàng VTNN Toan Hùng I

Mỹ Bắc

Nam Ninh

Cát Tiên

 

56                

916

HTX Nông nghiệp Đạ M'ri

thôn 2

Đạ M'ri

Đạ Huoai

 

57                

1150

Cửa hàng VTNN Trường Thịnh

Thôn 1

Hà Lâm

Đạ Huoai

 

58                

936

Công ty TNHH Gia Hân Thịnh

số 54 Nam Hồ

phường 11

Đà Lạt

 

59                

941

Cửa hàng VTNN Vi

199/3 Phù Đổng Thiên Vương

Phường 8

Đà Lạt

 

60                

1089

Cửa hàng VTNN Liên Châu

Số 2A, Đa Phú

Phường 7

Đà Lạt

 

61                

1093

Cửa hàng VTNN Thanh Trà

Số 114A Phước Thành

Phường 7

Đà Lạt

 

62                

903

Cửa hàng VTNN Tuấn Hường

Thôn 1

Quốc Oai

Đạ Tẻh

 

63                

904

Cửa hàng VTNN Minh Khang

Thôn 3

Mỹ Đức

Đạ Tẻh

 

64                

905

Cửa hàng VTNN Quốc Hưng 3

TDP 6

TT Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

 

65                

906

Đại lý Hanh Tính

thôn Hương Thanh

Hương Lâm

Đạ Tẻh

 

66                

907

Cửa hàng VTNN Hoàng Hồng

thôn 4a

An Nhơn

Đạ Tẻh

 

67                

917

Cửa hàng VTNN Quốc Hưng 2

thôn 5

Quốc Oai

Đạ Tẻh

 

68                

1023

Cửa hàng VTNN Thu Phú

thôn Klong A

Đạ Pal

Đạ Tẻh

 

69                

947

Cửa hàng VTNN Dũng Phương

Thôn Đạ Mul

Đạ KNàng

Đam Rông

 

70                

1025

Cửa hàng VTNN Trang Đoàn

số 73 thôn Liên Hương

Đạr Rsal

Đam Rông

 

71                

1041

Đại lý Tuấn Bắc

thôn 2

Rô Men

Đam Rông

 

72                

1058

Đại lý Phân bón Tiến Đạt

Thôn 4

Liêng Srônh

Đam Rông

 

73                

1079

Cửa hàng Phân bón, thuốc BVTV Tâm

thôn Bóp Lé

Phi Liêng

Đam Rông

 

74                

1083

Cửa hàng  VTNN Đô Hoài

số 35 Liên Hương

Đạ Rsal

Đam Rông

 

75                

1127

Cửa hàng VTNN Năm Mận

Thôn 4

Rô Men

Đam Rông

 

76                

900

Công ty TNHH MTV DV Quản lý Bền Vững - tại Di Linh

Số 56 Đồng Lạc

Tân Nghĩa

Di Linh

 

77                

901

Công ty TNHH TM-DV Trung Thái

số 03 Nguyễn Huệ

TT Di Linh

Di Linh

 

78                

910

Đại lý phân bón Cung Nguyên

số 05 thôn 13

Hòa Bắc

Di Linh

 

79                

938

Đại lý Nhật Tòng

số 301 Hùng Vương

TT Di Linh

Di Linh

 

80                

946

Đại lý Tuyến Hương

thôn 5

Tân Lâm

Di Linh

 

81                

950

Cửa hàng VTNN Quế Phương

Thôn Đăng Rách

Gung Ré

Di Linh

 

82                

959

Đại lý Đào Đình Luyện

thôn 6

Hòa Ninh

Di Linh

 

83                

960

Cửa hàng VTNN Minh Thư

thôn Tân Phú 2

Đinh Lạc

Di Linh

 

84                

972

Đại lý Hùng Lộc

số 45 thôn 18

Hòa Bắc

Di Linh

 

85                

988

Đại lý Nguyễn Thị Hồng Sanh

xóm Mới

Bảo Thuận

Di Linh

 

86                

989

Đại lý Quốc Thuy

số 17 thôn 4

Hòa Bắc

Di Linh

 

87                

990

Đại lý Nhung Ty

số 215 thôn 4

Tân Thượng

Di Linh

 

88                

991

Đại lý Ngô Thanh Toại

thôn 8

Liên Đầm

Di Linh

 

89                

994

Cửa hàng thuốc BVTV Hùng Hoa

thôn 14

Đinh Trang Hòa

Di Linh

 

90                

995

Đại lý Bùi Văn Huy Thiềm

số 22 thôn 1

Hòa Trung

Di Linh

 

91                

996

Đại lý Chiên Nhung

thôn 12

Hòa Ninh

Di Linh

 

92                

997

Cửa hàng VTNN Thi Duyên

thôn 4

Hòa Ninh

Di Linh

 

93                

999

Đại lý Phân bón Thiện Thảo

thôn 4

Tân Lâm

Di Linh

 

94                

1000

Cửa hàng VTNN Hưng Nông

thôn 3

Tân Lâm

Di Linh

 

95                

1001

Đại lý Minh Nguyệt

thôn 4

Tân Lâm

Di Linh

 

96                

1020

Đại lý Đinh Công Nghề

tổ 4

TT Di Linh

Di Linh

 

97                

1021

HTX Nông nghiệp Đông Di Linh

số 1010,1018 Hùng Vương tổ 14

TT Di Linh

Di Linh

 

98                

1022

Đại lý Phân bón Nguyễn Vi Hạ

thôn 3

Liên Đầm

Di Linh

 

99                

1037

Chi nhánh Công ty TNHH Phân Bón Long Điền

số 95 Klong Trao 2

Gung Ré

Di Linh

 

100            

1038

Đại lý Nguyệt Dũng

số 62 thôn 3

Hòa Nam

Di Linh

 

101            

1039

Đại lý Hạnh Thịnh

thôn Đồng Lạc 1

Đinh Lạc

Di Linh

 

102            

1040

Đại lý Hà Thủ

Thôn Đồng Đò

Đinh Lạc

Di Linh

 

103            

1045

Đại lý phân bón, thuôc BVTV Hà Bảy

thôn Đồng Lạc 1

Đinh Lạc

Di Linh

 

104            

1062

Cửa hàng VTNN Thanh Liêm

số 39 Nam Trung

Đinh Trang Hòa

Di Linh

 

105            

1070

Đại lý Hồng Hằng

thôn 9

Hòa Bắc

Di Linh

 

106            

1071

Cửa hàng VTNN Y Gấm

thôn 14

Đinh Trang Hòa

Di Linh

 

107            

1080

Cửa hàng VTNN Thu Hương

Thôn 1

Gia Hiệp

Di Linh

 

108            

1081

Cửa hàng phân bón, thuốc BVTV Đại Xuyên

40A Đồng Lạc II

Đinh Lạc

Di Linh

 

109            

1084

Cửa hàng phân bón, thuốc BVTV Hiếu Hải

Thôn 7

Hòa Bắc

Di Linh

 

110            

1085

Cửa hàng VTNN Hiếu Hải Ý Vy

thôn Phú Hiệp 3

Gia Hiệp

Di Linh

 

111            

1086

Cửa hàng VTNN Hiếu Hải

số 270 Hiệp Thành 3

Tam Bố

Di Linh

 

112            

1088

Cửa hàng VTNN Thịnh Hà

thôn 1

Hòa Nam

Di Linh

 

113            

1097

Cửa hàng VTNN Công Nguyên

Số 154 Lý Thường Kiệt

Thị trấn Di Linh

Di Linh

 

114            

1102

Đại lý phân bón Khứ Thủy

Thôn 3

Tân Thượng

Di Linh

 

115            

1106

Đại lý Hồng Đức

Số 129 Tân Phú 2

Đinh Lạc

Di Linh

 

116            

1107

Đại lý Phân bón Hồng Trúc

Số 205 Thôn 1

Liên Đầm

Di Linh

 

117            

1112

Công ty TNHH Hải Hằng Tân Châu

Số 45/2 - Xóm 2 - Thôn 5

Tân Châu

Di Linh

 

118            

1118

Cửa hàng BVTV 3Q

Thôn 1

Hòa Nam

Di Linh

 

119            

935

Cửa hàng VTNN Thanh Hải

Số 326a Lebouye A

Lạc Xuân

Đơn Dương

 

120            

942

Cửa hàng VTNN Liên Sử

số 95 Đ413B Quảng Lợi

Quảng Lập

Đơn Dương

 

121            

949

Cửa hàng VTNN Hiệp Của

thôn Pró Ngó

Pró

Đơn Dương

 

122            

953

Cửa hàng VTNN Tiến Vinh

TDP Nghĩa Hội

TT Thạnh Mỹ

Đơn Dương

 

123            

954

Cửa hàng VTNN Linh Đạo

TDP Nghĩa Lập 5

TT Thạnh Mỹ

Đơn Dương

 

124            

955

Cửa hàng VTNN Hoa Hạnh

Quảng Hiệp

Quảng Lập

Đơn Dương

 

125            

964

Cửa hàng VTNN Lam Tuyển

thôn Lạc Nghĩa

Ka Đơn

Đơn Dương

 

126            

965

Cửa hàng VTNN Huy Hà

thôn Ka Đê

Ka Đơn

Đơn Dương

 

127            

971

Cửa hàng VTNN Hưng Thịnh

thôn Lạc Nghĩa

Ka Đơn

Đơn Dương

 

128            

1005

Cửa hàng VTNN Thiên Sinh

số 98 Hải Hưng

Lạc Lâm

Đơn Dương

 

129            

1006

Cửa hàng VTNN Thiên Sinh TuTra

thôn Lạc Nghiệp

TuTra

Đơn Dương

 

130            

1007

Cửa hàng VTNN Nhật Thanh

số 58 thôn Tân Lập

Lạc Lâm

Đơn Dương

 

131            

1008

Cửa hàng VTNN Huế Dương

số 01 thôn Cầu Sắt

Tu Tra

Đơn Dương

 

132            

1009

Cửa hàng VTNN Võ Tiến

thôn Ha Wai

Tu Tra

Đơn Dương

 

133            

1010

Cửa hàng VTNN Đông Mai

thôn Quảng Lợi

Quảng Lập

Đơn Dương

 

134            

1035

Cửa hàng VTNN Kiều Duyên

Nam Hiệp 2

Ka Đô

Đơn Dương

 

135            

1072

Cửa hàng VTNN Thúy Thịnh

số 143 thôn Yên Khê Hạ

Lạc Lâm

Đơn Dương

 

136            

1094

Cửa hàng VTNN Việt Hằng

Thôn Quảng Tân

Quảng Lập

Đơn Dương

 

137            

1126

Cửa hàng VTNN Nông dược Tuấn Linh

Thôn Suối Thông B2

Đạ Ròn

Đơn Dương

 

138            

908

Cửa hàng phân bón, thuốc BVTV Quỳnh

số 41 Lê Văn Tám

TT Liên Nghĩa

Đức Trọng

 

139            

919

Cửa hàng VTNN Hoàn Thủy

số 221 Thanh Bình 2

Bình Thạnh

Đức Trọng

 

140            

927

Cửa hàng VTNN Thanh Trợ

18/4 An Hiệp

Liên Hiệp

Đức Trọng

 

141            

928

Cửa hàng VTNN Diện Tư

thôn Bản Cà

Tà Năng

Đức Trọng

 

142            

934

Cửa hàng VTNN Thái Lệ 3

thửa số 167 thôn Chơ Ré

Đa Quyn

Đức Trọng

 

143            

943

Cửa hàng VTNN Nông dược Đà Loan

số 246 Đà Thuận

Đà Loan

Đức Trọng

 

144            

956

Cửa hàng VTNN Chiến Đạo 2

số 2 Hùng Vương tổ 25

TT Liên Nghĩa

Đức Trọng

 

145            

1013

Cửa hàng VTNN Cô Lan

thôn Hiệp Hòa

Ninh Gia

Đức Trọng

 

146            

1014

Đại lý Loan Tự

thôn Gần Reo

Liên Hiệp

Đức Trọng

 

147            

1015

Đại lý phân bón Hòa Bình

số 41 Hai bà Trưng tổ 21

TT Liên Nghĩa

Đức Trọng

 

148            

1032

Công ty TNHH TMDVXD Lợi Phượng

số 10/2 An Bình

Liên Hiệp

Đức Trọng

 

149            

1034

Cửa hàng VTNN Trọng Thoa

thửa số 477 thôn Tân Hưng

Tân Thành

Đức Trọng

 

150            

1042

Đại lý Minh Lợi

Số 261 xóm 3 Tân Hiệp

Tân Hội

Đức Trọng

 

151            

1047

Cửa hàng phân bón Tâm Lý

183 Đoàn Kết

N'Thol Hạ

Đức Trọng

 

152            

1048

Cửa hàng VTNN Hiền Liên

42 Tổ 4 - K'Rèn

Hiệp An

Đức Trọng

 

153            

1049

Công ty TNHH Phúc Gia Thịnh Nông Lâm

số 966/2/4 tổ 52

TT Liên Nghĩa

Đức Trọng

 

154            

1063

Công ty TNHH Trung Việt

số 9/1 Phú Thạnh

Hiệp Thạnh

Đức Trọng

 

155            

1064

Công ty TNHH Việt Hùng

số 42 tổ 21 thôn Phi Nôm

Hiệp Thạnh

Đức Trọng

 

156            

1068

Chi nhánh phân bón Công ty AJINOMOTO Việt Nam tại Lâm Đồng

tổ 16

Liên Hiệp

Đức Trọng

 

157            

1074

Cửa hàng VTNN Hiền Thi

số 27 Hai Bà Trưng tổ 21

TT Liên Nghĩa

Đức Trọng

 

158            

1075

Cửa hàng VTNN Hoa

tổ 6 thôn Định An

Hiệp An

Đức Trọng

 

159            

1076

Cửa hàng phân bón, thuốc BVTV Thảo Mai Trang

thửa số 1517 Quốc lộ 27 Thái Sơn

N' Thol Hạ

Đức Trọng

 

160            

1077

Cửa hàng phân bón, thuốc BVTV Hiền Trinh

thửa số 333 R'Chai 2

Phú Hội

Đức Trọng

 

161            

1095

Đại lý Thành Thu

Số 521 Tổ 9 Định An

Hiệp An

Đức Trọng

 

162            

1105

Cửa hàng VTNN Bảo Yến

Hiệp Hòa

Ninh Gia

Đức Trọng

 

163            

1109

Cửa hàng phân bón, thuốc BVTV Cuông

Phú Thạnh

Hiệp Thạnh

Đức Trọng

 

164            

1110

Cửa hàng VTNN Hậu Vân

Số 610 - Định An

Hiệp An

Đức Trọng

 

165            

1059

Cửa hàng VTNN Ngọc Lên

115 Xóm 2 Tân Phú

Tân Hội

  Đức Trọng

 

166            

1113

Cửa hàng VTNN Lâm Hoài

Tổ 20

Thị trấn Liên Nghĩa

Đức Trọng

 

167            

1115

Cửa hàng VTNN Như Nông

37/6 Nghĩa Hiệp

Liên Hiệp

Đức Trọng

 

168            

1116

Cửa hàng VTNN Thành Luân

Khu 4, R'chai II

Phú Hội

Đức Trọng

 

169            

1119

Cửa hàng VTNN Hiền

Trung Hiệp

Hiệp An

Đức Trọng

 

170            

1120

Cửa hàng VTNN Nông dược Đơn Dương

Đà Thọ

Đà Loan

Đức Trọng

 

171            

1123

Cửa hàng VTNN Anh Thư

Thôn Đại Ninh

Ninh Gia

Đức Trọng

 

172            

1129

Cửa hàng VTNN Anh Văn

Thửa đất số 553 - Nam Hải

Ninh Loan

Đức Trọng

 

173            

1133

Cửa hàng VTNN An Hưng 2

Trung Hậu

Ninh Loan

Đức Trọng

 

174            

1137

Công ty TNHH TM DV Hamos Lâm Đồng

Quốc lộ 20 - K'Long A

Hiệp An

Đức Trọng

 

175            

1141

Cửa hàng VTNN Văn Sơn

Hiệp Hòa

Ninh Gia

Đức Trọng

 

176            

1143

Cửa hàng VTNN Ngọc Bích

Phú Hòa

Phú Hội

Đức Trọng

 

177            

1147

Cửa hàng VTNN Quang Nam

Số 175 - R'Chai II

Phú Hội

Đức Trọng

 

178            

1149

Cửa hàng VTNN Đăng Khoa

Thôn Srê Đăng

N'Thol Hạ

Đức Trọng

 

179            

925

Cửa hàng phân bón Thiện Nhân

thôn Đạ Nghịt I

Lát

Lạc Dương

 

180            

987

Cửa hàng VTNN Quốc Hoài

Khu phố Hợp Thành

TT Lạc Dương

Lạc Dương

 

181            

1054

Cửa hàng VTNN Dũng Mỹ

Khu phố Đăng Lèn

TT Lạc Dương

Lạc Dương

 

182            

1082

Hợp tác xã DVNN Tổng hợp ATZ

thôn Tu Póh

Đạ Chai's

Lạc Dương

 

183            

1092

Cửa hàng VTNN Thanh Nhàn

Thôn 1

Đạ Sar

Lạc Dương

 

184            

1104

Cửa hàng VTNN Huệ Huân

69 Langbiang

Thị trấn Lạc Dương

Lạc Dương

 

185            

1108

Cửa hàng VTNN Thùy An Đà Lạt

Thửa đất số 1015, tờ bản đồ 04, KP Langbiang

Thị trấn Lạc Dương

Lạc Dương

 

186            

1111

Cừa hàng VTNN Mỹ Đương

Số 276 Bon Đưng II

TT. Lạc Dương

Lạc Dương

 

187            

1114

Cửa hàng VTNN Thanh Thịnh

Khu phố Đankia

Thị trấn Lạc Dương

Lạc Dương

 

188            

1121

Cửa hàng VTNN Mỹ Hòa

Số 37, đường 19/5, TDP Hợp Thành

Thị trấn Lạc Dương

Lạc Dương

 

189            

909

Cửa hàng phân bón, thuốc BVTV Thắng Tâm

Đông Anh I

Nam Ban

Lâm Hà

 

190            

926

Đại lý Kim Thanh

thôn Lâm Bô

Phúc Thọ

Lâm Hà

 

191            

929

Đại lý Phân bón Thiên Kim

thôn 5

Gia Lâm

Lâm Hà

 

192            

951

Đại lý Phân bón Hoa Nam

thôn Tân Tiến

Tân Văn

Lâm Hà

 

193            

952

Đại lý phân bón Hoàng Lâm

TDP Đoàn Kết

TT Đinh Văn

Lâm Hà

 

194            

962

Cửa hàng VTNN Vân

Tân Lộc

Tân Văn

Lâm Hà

 

195            

966

Đại lý phân bón và thuốc BVTV Xuân Thiều

tổ 7 khu Thăng Long

TT Nam Ban

Lâm Hà

 

196            

967

Cửa hàng VTNN Hưng Phát

thôn Hai Bà Trưng

Nam Hà

Lâm Hà

 

197            

968

Cửa hàng VTNN Thảo Anh

thôn Tân Tiến

Đinh văn

Lâm Hà

 

198            

969

Đại lý Vương Ly

thôn 4

Đạ Đờn

Lâm Hà

 

199            

1016

Đại lý Trọng Phương

thôn Hai Bà Trưng

Nam Hà

Lâm Hà

 

200            

1017

Công ty TNHH Hiến Thắng

thôn Hai Bà Trưng

Nam Hà

Lâm Hà

 

201            

1018

Đại lý phân bón Minh Tuyết

thôn Liên Hồ

Liên Hà

Lâm Hà

 

202            

1019

Cửa hàng VTNN Hằng Nghĩa

thôn Mỹ Hà

Hoài Đức

Lâm Hà

 

203            

1046

Đại lý Thành Sính

thôn 2

Đan Phượng

Lâm Hà

 

204            

1050

Công ty TNHH Thiết Anh

thôn 1

Mê Linh

Lâm Hà

 

205            

1052

Đại lý Hoa Bình

Thôn Liên Hà 1

Liên Hà

Lâm Hà

 

206            

1053

Cửa hàng VTNN Lục Lam

số 153 thôn Hoàn Kiếm 2

Nam Hà

Lâm Hà

 

207            

1060

Công ty TNHH Cẩm Uyên

thôn Tân Trung

Tân Hà

Lâm Hà

 

208            

1078

Công ty TNHH Quang Tuyết Khang

số 336 Hùng Vương

TT Đinh Văn

Lâm Hà

 

209            

1096

Công ty TNHH Diệu Dung

Khu phố Hoàn Kiếm 3

Nam Hà

Lâm Hà

 

210            

1101

Cửa hàng phân bón, thuốc BVTV Oanh Thắng

Tân Tiến

Tân Văn

Lâm Hà

 

211            

1134

Công ty TNHH Hòa Mến Lâm Đồng

Khu phố Chi Lăng 2

Thị trấn Nam Ban

Lâm Hà

 

212            

1151

Địa điểm kinh doanh Công ty công nghệ Đình Nguyên

Liên Kết

Liên Hà

Lâm Hà

 

213            

1051

Cửa hàng VTNN Chiến Trang

thôn Hoàn Kiếm 2

Nam Hà

Lâm Haà

 

214            

930

Cửa hàng VTNN Đạt Thịnh

thôn 5

Phường Blao

Tp Bảo Lộc

 

215            

957

Cửa hàng VTNN Ngọc Khôi

số 276 Trần Phú

Lộc Nga

Tp Bảo Lộc

 

216            

983

Công ty TNHH Hoàng Phương Bảo Lộc

số 852A Nguyễn Văn Cừ tổ 12

P. Lộc Phát

Tp Bảo Lộc

 

217            

984

Công ty TNHH Thủy Minh Khoa

số 151 Trần Bình Trọng

Lộc Thanh

Tp Bảo Lộc

 

218            

985

Cửa hàng phân bón Linh Lanh

số 86 Khúc Thừa Dụ thôn 12

Đạm Bri

Tp Bảo Lộc

 

219            

986

Cửa hàng VTNN Huy Nhung

số 70A Đoàn Thị Điểm

Lộc Thanh

Tp Bảo Lộc

 

220            

1002

Công ty TNHH Nguyên Minh Khoa

số 162 Trần Bình Trọng

Lộc Thanh

Tp Bảo Lộc

 

221            

1003

Cửa hàng phân bón Tú Hòa Phát

số 187B Nguyễn Đình Chiểu

Phường Lộc Phát

Tp Bảo Lộc

 

222            

1057

Cửa hàng VTNN Minh Toàn 2

số 42 Đào Duy Từ

Phường Lộc Phát

Tp Bảo Lộc

 

223            

1066

Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ ZUDAFA

số 4 Tản Đà

Đạm Bri

Tp Bảo Lộc

 

224            

1098

Đại lý VTNN Trọng Hà

Số 421 Lý Thường Kiệt

Lộc Phát

Tp Bảo Lộc

 

225            

1099

Đại lý phân bón Anh Phương

Số 116 Đinh Công Tráng

Lộc Châu

Tp Bảo Lộc

 

226            

1136

Công ty TNHH Hằng Phát Nông

Số 49 - Huỳnh Thúc Kháng

Phường 2

Tp Bảo Lộc

 

227            

948

Công tyTNHH DVTM Tân Phú Nông

số 1B Hồ Xuân Hương

Phường 9

Tp Đà lạt

 

228            

963

CỬa hàng VTNN NgỌc Quy

Số 91 Thái Phiên

Phường 12

Tp Đà Lạt

 

229            

970

Công ty TNHH Hưng Nông

lô G23-G24 KQH Nguyên Tử Lộc

đường Trần Anh Tông - phường 8

Tp Đà Lạt

 

230            

1011

Công ty TNHH TMDV Tân Sáng

số 79 Trần Khánh Dư

Phường 8

Tp Đà Lạt

 

231            

1012

Cửa hàng VTNN Đoan Hòa

số 129 Tự Phước

Phường 11

Tp Đà Lạt

 

232            

1036

Công ty TNHH MTV Minh Quốc Minh

số 15H Nhà Chung

Phường 3

Tp Đà Lạt

 

233            

1055

Cửa hàng VTNN Măng Lin

thôn Măng Lin

Phường 7

Tp Đà Lạt

 

234            

1067

Cửa hàng VTNN Nhã

số 81D Vạn Thành

Phường 5

Tp Đà Lạt

 

235            

1069

Cửa hàng VTNN Quang Chiến

số 254 Ngô Tất Tố

Phường 8

Tp Đà Lạt

 

236            

1073

Cửa hàng VTNN Thanh Long

Số 08 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Phường 2

Tp Đà Lạt

 

237            

1100

Đại lý Hùng Hoa

Tổ 4, Thôn 2

Tà Nung

Tp Đà Lạt

 

238            

1103

Cửa hàng VTNN Huy Mẫn

Số 115 Đankia

Phường 7

Tp Đà Lạt

 

239            

1122

Cửa hàng VTNN Ngọc Hiệp

Số 1/2, Nguyễn Trãi

Phường 9

Tp Đà Lạt

 

240            

1124

Cửa hàng VTNN Thúy Hồng

Số 25, Hồ Xuân Hương

Phường 9

Tp Đà Lạt

 

241            

1125

Công ty TNHH Quang Đạt

Số 151, Nguyên Tử Lực

Phường 8

Tp Đà Lạt

 

242            

1131

Cửa hàng VTNN Nhật Uyên

Số 81 - Vạn Thành

Phường 5

Tp Đà Lạt

 

243            

1132

Cửa hàng VTNN Thanh Hà

Số 37 - Thánh Mẫu

Phường 7

Tp Đà Lạt

 

244            

1135

Công ty TNHH TM XNK Bản Việt

Số 297 - Trần Đại Nghĩa

Phường 8

Tp Đà Lạt

 

245            

1138

Cửa hàng VTNN Anh Thư

Tổ Thái An

Phường 12

Tp Đà Lạt

 

246            

1139

VPĐD Công ty TNHH Nam Thanh

Số 20 - Mê Linh

Phường 9

Tp Đà Lạt

 

247            

1140

VPĐD Công ty TNHH Tín Minh Khoa

Số 20 - Mê Linh

Phường 10

Tp Đà Lạt

 

248            

1142

Cửa hàng VTNN Tân Hà

Lộc Quý

Xuân Thọ

Tp Đà Lạt

 

249            

1144

Cửa hàng VTNN Thiên An

Lộc Quý

Xuân Thọ

Tp Đà Lạt

 

250            

1145

Cửa hàng VTNN Đa Quý

Số 06 - Túy Sơn

Xuân Thọ

Tp Đà Lạt

 

251            

1146

Cửa hàng VTNN Hân Hạnh

Số 54/1 - Thái Phiên

Phường 12

Tp Đà Lạt

 

252            

1148

Công ty TNHH Funo

Số 252 - Xô Viết Nghệ Tĩnh

Phường 7

Tp Đà Lạt

 

 

Các tin khác