Thống kê truy cập

3747797
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4285
4285
52022
3747797

Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Thuốc Bảo vệ thực vật là loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện và phải được quản lý theo danh mục. Do vậy việc buôn bán thuốc BVTV phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Nghị định số 116/2014/NDD-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về quản lý thuốc BVTV.

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ về việc quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày17/9/2018 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành.

Theo quy định hiện hành tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc BVTV phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Điều kiện nhân lực

Người trực tiếp quản lý, người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên về một trong các chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, hóa học, sinh học, nông học hoặc có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật

2. Về địa điểm

Địa điểm cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tách biệt với khu vực dịch vụ ăn uống, trường học, bệnh viện; khi xây dựng phải cách nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m

3. Về kho thuốc bảo vệ thực vật

a) Đối với cơ sở bán lẻ

Khi xây dựng cách nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m; Kho có kệ kê hàng cao tối thiểu 10 cm so với mặt sàn, cách tường tối thiểu 20 cm.

b) Cơ sở bán buôn:

Đảm bảo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển.

Trương Bảo Dương

Các tin khác