Thống kê truy cập

2914766
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
344
344
57940
2914766

Kết quả công tác kiểm tra vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019

Thực hiện Quyết định số 671/QĐ-SNN ngày 14/12/2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2019 của Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng; Quyết định số 513/QĐ-SNN ngày 19/8/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT V/v Điều chỉnh bổ sung Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2019 của Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng.

Năm 2019, Chi cục Trồng trọt & BVTV tiến hành 06 cuộc kiểm tra đối với 122 cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng (14 doanh nghiệp, 36 đại lý cấp 1 kinh doanh phân bón, thuốc BVTV và 72 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng) trên địa bàn tỉnh.

Kết quả: Phát hiện và xử phạt 25 trường hợp vi phạm (11 trường hợp năm 2018 chuyển sang) với các hành vi vi phạm: Không duy trì điều kiện buôn bán phân bón theo quy định; buôn bán phân bón không có quyết định phân bón được phép lưu hành tại Việt Nam; buôn bán phân bón, thuốc BVTV có nhãn sai quy định; buôn bán phân bón, thuốc BVTV không đảm bảo chất lượng; kinh doanh giống cây trồng không ghi nhãn hàng hóa theo qui định, không công bố tiêu chuẩn cơ sở. Tổng số tiền xử phạt 191 triệu đồng.

Nhìn chung, năm 2019 số cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng vi phạm giảm so với năm 2018, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống cây trồng (năm 2018: 102/347 cơ sở kiểm tra vi phạm, chiếm 29,4 %; năm 2019: 14/122 cơ sở kiểm tra vi phạm, chiếm 11,5 %).

Phạm Ngọc Toản

Các tin khác