Thống kê truy cập

3888417
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
5304
31546
89677
3888417

THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÙNG CHÈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO XÃ LỘC TÂN – HUYỆN BẢO LÂM

Bảo Lâm là huyện có diện tích sản xuất chè lớn nhất tỉnh với 7.155 ha (chiếm 63,4% diện tích chè toàn tỉnh) và có 1.550 ha chè được ứng dụng công nghệ cao. Xã Lộc Tân là một vùng sản xuất chè điển hình của huyện, có tổng diện tích tự nhiên 4.200 ha; 953 hộ, 3.749 nhân khẩu. Kế hoạch hình thành vùng sản xuất chè ứng dụng công nghệ cao xã Lộc Tân đã được UBND huyện Bảo Lâm ban hành tại Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 03/9/2019; trong đó Vùng sản xuất chè tại thôn 3, 4, 5, 7 - xã Lộc Tân được quy hoạch với diện tích 376 ha.

Đến nay, Vùng sản xuất chè ứng dụng công nghệ cao thôn 3, 4, 5, 7 - xã Lộc Tân đã đạt các tiêu chí của Vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; bao gồm:

1. Về phương thức tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Trong vùng có 04 doanh nghiệp sản xuất, thu mua chè búp tươi, chế biến và tiêu thụ sản phẩm (Cty TNHH Hằng Sơn Điền, Phước Lạc, Tâm Châu, Trà Sung Viên) với diện tích 193,2 ha được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm an toàn và 33 hộ tham gia với 115,8 ha, các hộ dân được tư vấn kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm sản xuất; sản lượng chè chất lượng cao của nông dân sản xuất trong vùng được các công ty thu mua 100% thông qua hợp đồng.

2. Về sản phẩm sản xuất trong vùng

- Kết quả đánh giá của địa phương, sản xuất chè phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng trong vùng. Có khoảng 90% diện tích sử dụng giống chè chất lượng cao (Kim tuyên, Ngọc thúy, Tứ quý, Oolong); khoảng 10% sử dụng giống chè cành cao sản (TB14)

- Trong vùng có 155 ha được cấp giấy chứng nhận VietGAP; 100% nông hộ (33 hộ) có cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm chè an toàn.

- Về năng suất cây trồng công nghệ cao: Năng suất trong vùng sản xuất chè công nghệ cao đạt 170 tạ/ha, cao hơn 43,5% so với bình quân của tỉnh (118,5 tạ/ha).

3. Công nghệ ứng dụng trong vùng

Các doanh nghiệp và nông hộ sản xuất trong vùng đã áp dụng 100% cơ giới hóa trong khâu làm đất; ứng dụng hệ thống tưới phun mưa; sử dụng hệ thống phun thuốc phòng trừ dịch hại tự động, bán tự động; 04 doanh nghiệp trong vùng áp dụng các công nghệ trong khâu thu hoạch, phân loại sản phẩm, bảo quản, chế biến chè.

Ngoài ra trong vùng đã có 01 hệ thống IoT theo dõi tiểu khí hậu tại vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Lộc Tân được đầu tư năm 2020.

4. Bảo vệ môi trường trong canh tác nông nghiệp

100% chất thải nông nghiệp được thu gom, xử lý theo đúng quy định về bảo vệ môi trường. Trong khu vực sản xuất, dọc đường giao thông nội đồng trong vùng sản xuất của 04 thôn được bố trí 10 điểm thu gom và trên 20 bể chứa bao, vỏ chai thuốc BVTV và 100% hộ nông dân thực hiện thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định.

Trong khu vực 100% các doanh nghiệp, nông hộ tuyệt đối không sử dụng các loại phân bón từ xác bã động vật chưa qua xử lý, thực hiện tốt việc vệ sinh vùng sản xuất trước khi sản xuất vụ tiếp theo; những cành, nhánh, phế phẩm còn sót lại sau thu hoạch được thu gom ra bờ thửa, góc vườn xử lý phân hủy và tái sử dụng.

Việc trồng cây xanh dọc theo các tuyến đường, giải phân cách để tạo cảnh quan đẹp, góp phần cải thiện môi trường luôn được thực hiện đồng bộ với hệ thống giao thông. Hiện nay, các tuyến đường, cơ sở hạ tầng trong vùng cơ bản được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh. Địa phương tiếp tục xây dựng và có phương án trồng cây có tán rộng dọc theo các tuyến đường chính và tuyến đường nội đồng.

5. Thực trạng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất

Đường chính nối liền giữa xã Đam Bri đi qua 4 xã Lộc Tân, Cát Tiên, Đạ Tẻh và liên kết các thôn 3, 4, 5, 7 xã Lộc Tân dài 25,5 km là đường nhựa; 17,5 km là đường bê tông xi măng hóa.

Trong vùng có khoảng 52 ao, hồ thủy lợi nhỏ của các doanh nghiệp, hộ dân tự làm cung cấp đủ nguồn nước tưới quanh năm, ngoài ra còn có các sông suối nhỏ đáp ứng đủ lượng nước tưới cho cây chè vào mùa khô.

Các doanh nghiệp sản xuất chè và người dân đã chủ động thiết kế hệ thống tưới cho cây chè nhằm chủ động tưới theo phương pháp tự động, bán tự động (100% diện tích tưới phun mưa).

6. Diện tích: Vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại thôn 3, 4, 5 và 7 - xã Lộc Tân là 376 ha.

Trên cơ sở đề xuất công nhận Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của UBND xã Lộc Tân. Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Tổ thẩm định kiểm tra hồ sơ; khảo sát thực tế tại Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm. Tổ thẩm định đã đánh giá Vùng sản xuất chè ứng dụng công nghệ cao tại thôn 3, 4, 5, 7- xã Lộc Tân cơ bản đạt các tiêu chí theo Hướng dẫn số 1206/HD-SNN ngày 01/7/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng và nội dung điều chỉnh một số tiêu chí vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại văn bản số 62/SNN-TTBVTV ngày 15/01/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng. Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 297/TTr-SNN trình UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm.

Trần Điệp

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ TẠI VÙNG SẢN XUẤT CHÈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

   

                   Vùng chè công nghệ cao xã Lộc Tân                            Đoàn kiểm tra, đánh giá vùng sản xuất chè 

                     với cây xanh cảnh quan, hồ tưới tiêu                            ứng dụng công nghệ cao tại xã Lộc Tân

          

Doanh nghiệp sản xuất chè CNC tại thôn 4                  Nhà máy chế biến chè chất lượng cao trong

- xã Lộc Tân                                                           vùng chè xã Lộc Tân

            

                          Tự động hóa trong khâu tưới nước tại                        Giao thông nội đồng tại vùng chè ứng

                    vùng chè ứng dụng sản xuất công nghệ cao                                   dụng công nghệ cao

Các tin khác