Thống kê truy cập

2935185
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2034
6446
7410
2935185

Thực trạng vùng sản xuất sầu riêng ứng dụng công nghệ cao xã Hà Lâm - huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai là huyện có diện tích sản xuất sầu riêng lớn nhất tỉnh với 2.781 ha. Trong đó, xã Hà Lâm là một vùng sản xuất sầu riêng tập trung, ứng dụng công nghệ cao và triển khai thực hiện tại thôn 1, thôn 2 và thôn 4, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai. Vùng sản xuất sầu riêng có tổng diện tích sản xuất tự nhiên là 1.403ha; 686 hộ, 2.375 nhân khẩu. Trong đó, sản xuất sầu riêng ứng dụng CNC với diện tích trên 300 ha/156 hộ.

Kế hoạch lựa chọn hình thành vùng sản xuất sầu riêng ứng dụng công nghệ cao thôn 1, thôn 2 và thôn 4, xã Hà Lâm đã được UBND huyện Đạ Huoai ban hành tại Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện Đạ Huoai với diện tích trên 300 ha, 156 hộ.

Đến nay, Vùng sản xuất sầu riêng ứng dụng công nghệ cao thôn 1, thôn 2, thôn 4 - xã Hà Lâm đã đạt các tiêu chí; bao gồm:

1. Về phương thức tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Trong vùng có 02 Hợp tác xã, 02 Tổ hợp tác (HTX Nông nghiệp và Du lịch Miệt vườn Hà lâm, HTX Phúc Thịnh, 02 Tổ hợp tác liên kết sản xuất sầu riêng) với 101 ha được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và trên 79 hộ tham gia (năm 2019), tư vấn kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất.

2. Về sản phẩm sản xuất trong vùng

- Qua kết quả khảo sát, sản xuất sầu riêng tại Hà Lâm phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng trong vùng, đồng thời đem lại giá trị kinh tế cao so với một số loại cây trồng khác trên địa bàn huyện. Có khoảng 60% diện tích trồng các giống Monthong, Ri6, Dona có năng suất, chất lượng cao và khả năng chống chịu vượt trội so với các vùng khác trong tỉnh.

- Trong vùng năm 2019 có 101 ha được cấp giấy chứng nhận VietGAP. Sản phẩm trái Sầu riêng trong vùng đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng, hình thái, mẫu mã sản phẩm để sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Sầu riêng Đạ Huoai.

- Giá trị bình quân đạt từ 800 triệu đồng - 1,2 tỷ đồng/ha/năm so với bình quân chung của xã Hà Lâm năm 2019 đạt 130 triệu đồng/ha.

3. Công nghệ ứng dụng trong vùng

- Áp dụng cơ giới hoá trong khâu làm đất, đào hố: 100% với quy mô, diện tích trên 300 ha.

- Sử dụng các hệ thống tưới phun mưa, tự động hoặc bán tự động: 100% với quy mô, diện tích trên 300 ha.

- Sử dụng hệ thống phun thuốc phòng trừ dịch hại bằng hệ thống tự động hoặc bán tự động: 100 % với quy mô, diện tích trên 300 ha.

- Cung cấp chất dinh dưỡng qua hệ thống tự động hoặc bán tự động: 50% với quy mô, diện tích trên 150 ha.

4. Bảo vệ môi trường trong canh tác nông nghiệp

- 100% chất thải nông nghiệp được thu gom, xử lý đảm bảo môi trường; 100% hộ nông dân thực hiện thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định với 31 thùng chứa đặt dọc đường giao thông nội đồng trong vùng sản xuất của thôn 1, 2 và 4; đảm bảo chứa đủ lượng bao, vỏ chai thuốc BVTV.

- Trong vùng 100% nông hộ không sử dụng các loại phân bón từ xác bã động thực vật chưa qua xử lý, thực hiện tốt việc vệ sinh đồng ruộng trước khi gieo trồng.

5. Thực trạng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất

Đường trục lộ chính QL 20 trong vùng sản xuất được nhựa hóa 100%; đường giao thông nội đồng được nhựa và bê tông hóa 100% đáp ứng được nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa trong vùng.

Có 100% diện tích được cơ giới hoá trong khâu nước tưới và 100% diện tích (300 ha) sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm (nhỏ giọt, tưới phun). 100% nông hộ sử dụng điện trong sản xuất và đảm bảo nhu cầu sử dụng.

6. Diện tích: Vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại thôn 1, 2 và 4 là 300 ha sầu riêng liền vùng liền thửa.

Hiện nay, Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đạ Huoai phối hợp với UBND xã Hà Lâm xây dựng hồ sơ trình Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, đề xuất UBND tỉnh công nhận Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho địa phương.

Trần Điệp

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI VÙNG SẢN XUẤT SẦU RIÊNG CÔNG NGHỆ CAO

 

          Cây sầu riêng giống đã ghép                           Cây sầu riêng canh tác ứng dụng hệ thống

                                                                                             tưới phun sương

 

Hệ thống giao thông trục lộ chính                        Hệ thống giao thông nông thôn nội đồng

 

Quả sầu riêng canh tác trong vùng triển lãm tại               Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh sản 

Hội nghị Nông nghiệp công nghệ cao                                phẩm sầu riêng trong vùng

Các tin khác