Thống kê truy cập

3115939
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1990
1990
25308
3115939

Mô hình sản xuất cây giống họ cà sạch bệnh, đạt tiêu chuẩn cơ sở xuất vườn tại vườn ươm Thiên Sinh huyện Đơn Dương

Toàn tỉnh hiện có 222 cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống rau họ cà, với diện tích 84 ha, hàng năm cung cấp cho sản xuất từ 222,9 - 278,9 triệu cây giống rau họ cà các loại, đáp ứng đủ nhu cầu giống phục vụ sản xuất. Trong đó, cây giống cà chua 58,2 -62,7%; giống ớt ngọt 24,2 – 29,4 %, các loại cây họ cà khác như cà tím, khoai tây, ớt cay chiếm từ 12,4 - 13,2%. Họ cà là nhóm cây trồng có sản phẩm nổi tiếng, mang lại thu nhập chính cho nông dân vùng sản xuất rau chính tại Đơn Dương và Đức Trọng. Tuy nhiên, thời gian qua dịch bệnh xoăn lá virus trên rau họ cà bùng phát và gây hại mạnh trong sản xuất. Để nâng cao năng lực cho các cơ sở vườn ươm sản xuất cây giống khỏe, sạch bệnh đạt tiêu chuẩn xuất vườn. Năm 2018, Chi cục đã phối hợp với phòng Nông nghiệp, Trung tâm Nông nghiệp các huyện Đơn Dương, Đức Trọng khảo sát một số cơ sở sản xuất, kinh doanh giống họ cà tại huyện Đơn Dương, Đức Trọng và chọn vườn ươm Thiên Sinh địa chỉ 138 thôn Lạc Thạnh, xã Lạc Lâm huyện Đơn Dương với quy mô 2,0 ha; năng lực sản xuất 47.000.000 cây giống cà chua và rau các loại làm mô hình sản xuất cây giống họ cà sạch bệnh, đạt tiêu chuẩn cơ sở xuất vườn.

  1. Trước khi thực hiện mô hình

- Kỹ thuật thiết kế một số khu vực sản xuất cây giống chưa phù hợp:

+ Các lối đi chăm sóc cây trong khu vực sản xuất còn nền đất.

+ Khu vực gieo ươm cây giống chưa gắn nhãn giống cây trồng.         

+ Khu vực tập nắng cây sau ghép sử dụng lưới che nắng đen không đảm bảo độ mát cho cây.

+ Khu vực ghép cây chưa bố trí dung dịch cồn vệ sinh cho công nhân trươc khi vào ghép.

+ Cửa ra vào các khu vực ươm cây chưa gắn quạt thông gió tự động để tránh côn trùng xâm nhập từ bên ngoài vào vườm ươm.

+ Lưới bao quanh các khu nhà kính sử dụng lưới chắn côn trùng có mắt lưới thưa 16-32mesh.

- Lấy mẫu cây giống cà chua phân tích bệnh xoăn lá virus bằng phương pháp test nhanh, kết quả phát hiện một số cây giống nhiễm bệnh xoăn lá virus TSWV.

- Vườn ươm chưa công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng.

  1. Sau khi Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống và thiết kế lại các khu vực sản xuất. Kết quả như sau:

- Kỹ thuật thiết kế một số khu vực sản xuất cây giống phù hợp:

+ Bê tông hóa các lối đi chăm sóc cây con trong khu vực sản xuất.

+ Khu vực sản xuất đã gắn nhãn các giống và quạt thông gió.

+ Khu vực ghép cây đã bố trí dung dịch cồn vệ sinh cho công nhân trước khi vào ghép tránh nhiễm bệnh từ các cây trong quá trình ghép.

+ Không còn bọ trĩ và bọ phấn trong các khu vực ươm giống.

+ Thay lưới đen bằng lưới chắn nắng Aluminet 60% tại khu vực tập nắng cây sau ghép để đảm bảo nhiệt độ thích hợp cho cây giai đoạn sau ghép (Lưới chắn nắng  Aluminet 60% do Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng hỗ trợ 50% vật tư). 

- Lấy mẫu cây giống phân tích bệnh xoăn lá virus, kết quả phân tích cho thấy lô cây giống khỏe mạnh, không nhiễm bệnh xoăn lá virus TSWV.

- Ngày 20/9/2018 Chi cục trồng trọt & BVTV Lâm Đồng thông báo tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng số 114/TB-TTBVTV cho vườn ươm Thiên Sinh.  

Năm 2019 Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng thường xuyên kiểm tra và theo dõi quy trình sản xuất cây giống của vườn ươm Thiên Sinh, tháng 10/2019 Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng tiếp tục lấy mẫu cây giống cà chua phân tích bệnh xoăn lá virus bằng phương pháp test nhanh. Kết quả lô cây giống khỏe mạnh, không nhiễm bệnh xoăn lá virus TSWV, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cây giống xuất vườn ươm. 

Nguyễn Thị Thu Thủy

Một số hình ảnh sản xuất cây giống họ cà tại vườn ươm Thiên Sinh

trước và sau khi thực hiện mô hình

  

       Hình 01: Các lối đi chăm sóc cây giống                                           Hình 02: Các lối đi chăm sóc cây giống 

                trong vườn ươm còn nền đất                                                 trong vườn ươm được láng bằng xi măng

  

         Hình 03: Lưới bao xung quanh nhà kính                                         Hình 04: Lưới bao nhà kính được thay bằng

                   sử dụng mắt lưới 32mesh                                                                       mắt lưới 50 mesh

  

          Hình 05: Cửa ra vào chưa gắn quạt                                          Hình 06: Cửa ra vào gắn quạt thông gió

                     hông gió tự động                                                                                           tự động  

  

           Hình 07: Chưa gắn quạt thông gió                                          Hình 08: Gắn quạt thông gió điều hòa nhiệt

                                                                                                                                        độ vườn ươm  

        

           Hình 09: Sử dụng lưới đen che nắng                                           Hình 10: Thay lưới đen bằng lưới chắn 

                        cho cây sau ghép                                                                 nắng aluminet cho cây sau ghép

  

         Hình 11: Chưa gắn nhãn giống cây trồng                                                Hình 12: Gắn nhãn giống cây trồng  

 

                                   Hình 13: Cây giống cà chua

       Hình 14: Kết quả test  mẫu cây giống cà chua không nhiễm bệnh xoăn lá virus

Các tin khác