Thống kê truy cập

3098055
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2595
31522
7424
3098055

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 13/12/2021 – 19/12/2021

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số: 171/BC – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 12 năm 2021

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 50 (Từ ngày 13/12/2021 – 19/12/2021)

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác; nhiệt độ trung bình 15,4 – 24,20C, cao nhất 26,5 – 310C, thấp nhất 9 – 11,50C; độ ẩm không khí 71 – 84%, lượng mưa 2,3 – 29,5mm, tổng số giờ nắng 44,7 – 54,4h.  

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Mùa

Ngậm sữa – Chín

2.100

Thu hoạch

9.697

Tổng

11.797

Vụ Đông Xuân

Mạ

1.940,8

Đẻ nhánh

1.411

Tổng

3.351,8

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô (Vụ Mùa)

Thu hoạch xong

2.017,1

Cây ngô

(Vụ Đông Xuân)

Cây con

295,1

Tổng

295,1

Cây cà phê

Thu hoạch

172.922

Cây điều

Ra chồi lá non – ra hoa

23.660,1

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

11.287

Cây sầu riêng

Thu hoạch

13.065,7

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.603

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

2.468

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

 II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Bệnh đốm sọc vi khuẩn gây hại 178ha tại Đạ Tẻh (giảm 7ha so với kỳ trước), TLH 12,2 – 13,5%.

- Bệnh đạo ôn lá gây hại 117,4ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên (giảm 17,6ha so với kỳ trước), TLH 5,9 – 8%.

- Bệnh khô vằn gây hại 75ha tại Đạ Tẻh (giảm 22ha so với kỳ trước), TLH 10,7-12%.

- Các đối tượng khác như rầy nâu, bọ trĩ, OBV, bệnh đen lép hạt, đạo ôn cổ bông gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 92,4ha tại Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng (nhiễm nặng 2ha), giảm 2ha so với kỳ trước, mật độ 2 – 7con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại 1.335,2ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt, TLH 12 – 22%.

- Bệnh rỉ sắt biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại nhẹ 3.316ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Lâm Hà, TLH 12,5 – 25,6%.

- Bệnh khô cành, khô quả gây hại 2.537,9ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (tăng 27,7ha so với kỳ trước), TLH 14,5 – 25%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ 1.479ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà (giảm 160ha so với kỳ trước), TLH 5 – 20%.

- Bệnh thối búp gây hại 1.410ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc (giảm 70ha so với kỳ trước), TLH 5-13,4%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi biến động nhẹ so với kỳ trước gây hại 3.757,1ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông, TLH 12,5 – 34,8%.

- Bệnh thán thư biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 3.668,7ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông, TLH 14 – 43,6%.

- Sâu đục thân, cành gây hại 183ha tại Đạ Huoai (tăng 30,5ha so với kỳ trước), TLH 9,4 – 15,1%.

6. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm ít biến động so với kỳ trước, gây hại trung bình - nặng 1.532,8ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, TLH 15,6 – 46,7%.

7. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoăn lá virus gây hại 234,7ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (2ha nhiễm nặng) giảm 17,1ha so với kỳ trước, TLH 5,7 – 23,3%.

- Bệnh mốc sương gây hại 171,7ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 86,6ha so với kỳ trước), TLH 6,2 – 20%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 358,5ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (20ha nhiễm nặng) giảm 30ha so với kỳ trước, mật độ từ 5 - 35 con/m2.

- Bệnh sưng rễ ít biến động so với kỳ trước, gây hại trung bình - nặng 62,2ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đà Lạt, TLH 6,6 – 16,7%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 9,5ha tại Đà Lạt, TLH 5 - 10%.

8. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

 - Cây lúa: Chú ý phòng trừ bệnh đốm sọc vi khuẩn, đạo ôn cổ bông, khô vằn, đen lép hạt gây hại lúa giai đoạn đòng - trỗ chín; bệnh đạo ôn lá gây hại lúa giai đoạn đẻ nhánh – đứng cái.

- Cây cà phê: Hiện nay nông dân đang tập trung thu hoạch cà phê, các đối tượng khô cành, rỉ sắt, vàng lá, rệp các loại, bọ xít muỗi, bệnh đốm mắt cua có khả năng tăng nhẹ.

- Cây điều: Hiện nay cây điều đã rụng lá 60-70%, đang ra chồi lá, chồi hoa. Thời tiết có mưa trái mùa cần chú ý theo dõi phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục thân cành, bệnh khô cành.

- Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ có khả năng tăng nhẹ. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh thán thư, rầy bông.

- Cây rau: Dòi đục lá, bệnh mốc sương, xoăn lá virus, đốm đen tiếp tục gây hại rau họ cà; sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, cháy lá gây hại rau họ thập tự; bệnh thối nhũn, ruồi đục lá hại xà lách.

- Cây hoa: Ruồi đục lá, bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, bệnh héo xanh tiếp tục gây hại trên hoa cúc, trên hoa hồng chú ý nhện đỏ, đốm đen, phấn trắng. 

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại ngô vụ Đông Xuân giai đoạn cây con tại Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố thực hiện tốt công văn số 205/TTBVTV ngày 16/7/2021 của Chi cục về việc duy trì thực hiện công tác DTDB sâu bệnh trong điều kiện dịch Covid 19, hướng dẫn bà con nông dân một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Hiện nay các địa phương đang xuống giống vụ Đông Xuân. Chủ động khuyến cáo và hướng dẫn nông dân đẩy mạnh áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), sử dụng các giống chống chịu sâu bệnh nhất là rầy nâu và bệnh đạo ôn, không sử dụng lúa thương phẩm làm giống, đảm bảo mật độ gieo sạ tối đa 120kg/ha, chăm sóc, bón phân cân đối để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt tăng khả năng chống chịu sâu bệnh. Đối với lúa Mùa giai đoạn đòng – trỗ chín chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn, khô vằn, lem lép hạt , đốm sọc vi khuẩn để đảm bảo năng suất thu hoạch. Trên lúa vụ Đông Xuân mới xuống giống chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn lá.

2.2. Cây ngô

Cần bám sát đồng ruộng theo dõi và hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời sâu keo mùa thu theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành tại Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên cây ngô. Ngoài ra chú ý bệnh đốm lá lớn gây hại ngô giai đoạn đóng bắp đến thu hoạch.

2.3. Cây sầu riêng

Bệnh xì mủ có khả năng gây hại mạnh trong điều kiện mưa liên tục, kéo dài nhất là các vườn sầu riêng trồng xen với mật độ dày. Đề nghị các địa phương quan tâm hướng dẫn nông dân thăm vườn thường xuyên để phát hiện và phòng trừ kịp thời bệnh xì mủ theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytophthora sp. hại sầu riêng do Cục BVTV ban hành. Khuyến cáo nông dân không chăm sóc, bón phân trong điều kiện thời tiết âm u, mưa kéo dài.

2.4. Cây cà phê

Cần thăm vườn thường xuyên, chú ý các đối tượng bọ xít muỗi, khô cành khô quả, rỉ sắt, rệp sáp, vàng lá. Các diện tích đã thu hoạch xong chủ động áp dụng các biện pháp IPM tỉa cành, tạo tán, vệ sinh vườn, phát dọn cỏ dại, bón phân để cây cà phê nhanh phục hồi chuẩn bị cho đợt ra hoa đậu quả niên vụ 2022.

2.5. Cây điều

Niên vụ điều 2021-2022 do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều dẫn đến cây điều rụng lá, ra chồi non muộn và không đồng đều. Hiện nay giá phân bón, thuốc BVTV tiếp tục tăng cao, cần tuyên truyền vận động nông dân thường xuyên thăm vườn, bổ sung phân bón đầy đủ, kịp thời để cây điều ra hoa, đậu quả thuận lợi. Ngoài ra chú ý phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư để bảo vệ năng suất điều.

2.6. Rau, hoa

Thời tiết mưa nhiều, nhiệt độ thấp, trời âm u, ẩm độ không khí cao. Chú ý phòng trừ bệnh mốc sương, đốm lá vi khuẩn, virus hại cà chua; sâu tơ, bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, cháy lá hại rau họ thập tự; rỉ sắt, virus hại hoa cúc; nhện đỏ, bệnh phấn trắng, đốm đen hoa hồng./.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                        

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Phương Loan

 

Các tin khác