Thống kê truy cập

2914783
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
361
361
57957
2914783

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng từ ngày 20/4 – 26/4/2020

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số: 32/TB – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 23  tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG 7 NGÀY

Tuần 17 (Từ ngày 20/4 – 26/4/2020)

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chủ yếu ngày nắng ráo, chiều tối có mưa; nhiệt độ trung bình 19 – 230C, cao nhất 32 – 36,10C, thấp nhất 14,2 – 17,80C; độ ẩm không khí 75 – 85%, lượng mưa 49,6 – 92mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây lúa

Vụ Đông Xuân

8.701,7

 

Ngậm sữa - chín

3.384,5

Thu hoạch

5.317,2

Vụ Hè Thu

690

 

Mạ

586

 

Đẻ nhánh

104

Cây ngô

Vụ Đông Xuân

 

1.914,4

 

Thâm râu

836,5

Thu hoạch

1.077,9

Vụ Hè Thu

 

425

 

Cây con

425

Cây trồng khác

Cây cà phê

Trái non

164.744

Cây điều

Thu hoạch

27.176,3

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

12.411,3

Cây sầu riêng

Nuôi trái

8.520

Cây tiêu

Thu hoạch

2.204,4

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.235

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

2.359

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa:

- Ốc bươu vàng gây hại 10,1ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai (giảm 19,8ha so với kỳ trước), mật độ 2 - 4 con/m2.

- Bệnh khô vằn gây hại 37ha lúa giai đoạn chín tại Đạ Tẻh (giảm 12ha so với kỳ trước), TLH 10 – 15%.

- Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại 19ha tại Đạ Tẻh (giảm 4ha so với kỳ trước), TLH 2,5 – 4,7%.

- Rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh đen lép hạt, …gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 150ha tại Đơn Dương (15ha nhiễm nặng), tăng 100ha so với kỳ trước, mật độ 3 - 7 con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại ở mức trung bình 201ha cà phê chè tại Lạc Dương (giảm 15ha so với kỳ trước), TLH 20,1 – 25%.

- Rệp sáp gây hại 1.273,6ha tại Di Linh, Bảo Lộc, Lâm Hà (giảm 322,4ha so với kỳ trước), TLH 7,5 – 12,5%.

- Bệnh khô cành gây hại trung bình 247ha tại Lạc Dương, Lâm Hà (giảm 15ha so với kỳ trước), TLH 17,5-21,5%.

- Mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng, bệnh rỉ sắt, vàng lá… gây hại ở mức nhẹ.

4. Cây chè: Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, bệnh thối búp… chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi chủ yếu gây hại nhẹ 5.496,9ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông (giảm 92ha so với kỳ trước), TLH 14,5 – 23,8%.

- Bệnh thán thư gây hại nhẹ 8.772,7ha, trung bình – nặng 290,6ha tại Đạ Huoai, Cát Tiên (giảm 94,5ha so với kỳ trước), TLH phổ biến 12,5 - 19%; cao 60%.

6. Cây tiêu: Bệnh chết nhanh gây hại 38ha tại Đạ Huoai, Đức Trọng (9,4ha nhiễm nặng), tăng 4,7ha so với kỳ trước, TLH 2 – 12,5%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm ít biến động so với kỳ trước, gây hại 976,4ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh (161,2ha nhiễm nặng), TLH 14,2 – 30%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua: Bệnh virus ít gây hại trung bình – nặng 191ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (31ha nhiễm nặng), tăng 7ha so với kỳ trước, TLH 13,3 – 21,3%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 406ha tại Lạc Dương, Đơn Dương (giảm 138ha so với kỳ trước), mật độ 5 – 22 con/m2;

- Bệnh sưng rễ gây hại 75ha tại Lạc Dương, Đức Trọng (tăng 50,5ha so với kỳ trước), TLH 3,1 – 10%.

Hoa cúc: Bệnh virus gây hại 15ha tại Đà Lạt, TLH 12-23%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây lúa: Bệnh khô vằn, đạo ôn cổ bông, đen lép hạt tiếp tục gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn chín. Ngoài ra chú ý rầy nâu, sâu cuốn lá gây hại lúa vụ Hè Thu.

- Cây cà phê: Chú ý phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành, rệp sáp.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục cành ít biến động.

- Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ, thán thư tiếp tục gây hại mạnh tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lộc.

- Cây rau, hoa: Bệnh virus, mốc sương/rau họ cà, sâu tơ, bệnh cháy lá, sưng rễ/rau họ thập tự, bệnh rỉ sắt, virus sọc thân/hoa cúc, nhện đỏ, bệnh phấn trắng/hoa hồng có khả năng tăng nhẹ.  

- Cây ngô: Bệnh khô vằn, sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại mạnh tại Đơn Dương.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây lúa

Hiện nay, các địa phương đang xuống giống lúa vụ Hè Thu, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tàn dư thực vật, đẩy mạnh triển khai áp dụng các tiến bộ kỹ thuật 3 giảm, 3 tăng, 1 phải 5 giảm; quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), giảm mật độ gieo sạ và lượng phân đạm, sử dụng giống lúa kháng rầy để hạn chế rầy nâu, bệnh vàng lùn – LXL.

2. Cây bắp

Theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hại của sâu keo, hướng dẫn nông dân phòng trừ theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành theo Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Cây điều

Niên vụ điều 2019- 2020 đã cơ bản kết thúc, cần hướng dẫn nông dân sau thu hoạch thực hiện tốt các biện pháp tỉa cành, tạo tán, bón phân, phát quang bụi rậm, làm sạch cỏ dại trên vườn và xung quanh bờ, tạo cho vườn điều thông thoáng, hạn chế nơi cư trú của sâu bệnh. Tiếp tục theo dõi phòng trừ sâu đục thân, bọ trĩ, bọ xít muỗi, bệnh thán thư, nứt thân xỉ mủ gây hại cây điều.

4. Cây sầu riêng

Tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh nứt thân xì mủ đang có xu hướng lây lan và gây hại mạnh tại huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytopthora sp. hại cây sầu riêng do Cục BVTV ban hành.

5. Cây cà phê

Hiện nay hầu hết diện tích cà phê đang trong giai đoạn phát triển trái non, cần tập trung hướng dẫn nông dân chăm sóc, tỉa cành, tạo tán, bón phân đợt 2 cho cây. Ngoài ra chú ý phòng trừ tuyến trùng,vàng lá, bệnh khô cành, khô quả, rỉ sắt và bọ xít muỗi trên cà phê chè.

6. Rau, hoa

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân quản lý bệnh virus hại cà chua, hoa cúc bằng các biện pháp quản lý tổng hợp chú trọng việc sử dụng giống kháng kết hợp biện pháp luân canh, kiểm soát môi giới lan truyền bệnh virus như bọ trĩ, bọ phấn, bọ xít mù thuốc lá, rầy rệp./.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

K.T CHI CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Phương Loan

 

 

 

Các tin khác