Thống kê truy cập

2935261
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2110
6522
7486
2935261

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng từ ngày 16/9/2019 – 22/9/2019

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số:  38 /TB – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG 7 NGÀY

Tuần 38 (Từ ngày 16/9/2019 – 22/9/2019)

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chủ yếu trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa vài nơi; nhiệt độ trung bình 18 – 220C, cao nhất 30 – 330C, thấp nhất 15 – 180C; độ ẩm không khí 84 – 93%, lượng mưa 78,9 – 188mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

- Cây lúa:

+ Vụ Hè thu: 5.912ha (đẻ nhánh 289ha, đòng – trỗ 270ha, ngậm sữa 608ha, thu hoạch 4.745ha).

+ Vụ Mùa: 10.261ha (mạ 1.931ha; đẻ nhánh 5.537ha; đòng – trỗ 2.788ha; ngậm sữa 5ha).

- Cây ngô:

+ Vụ Hè thu: 6.345ha (3.662,5 ha trỗ cờ – đóng bắp; thu hoạch 2.682,5ha).

+ Vụ Mùa: 3.055,2 ha (giai đoạn cây con).

- Cây cà phê (174.391 ha): kiến thiết cơ bản (12.235 ha), kinh doanh (162.156 ha) thời kỳ nuôi quả.

- Cây chè (12.631 ha); Cây tiêu (2.136 ha) chủ yếu giai đoạn nuôi quả.

- Cây điều (28.439 ha): kiến thiết cơ bản (7.629 ha); kinh doanh (20.810 ha) đã thu hoạch xong.

- Cây sầu riêng (8.520 ha): kiến thiết cơ bản 4.000ha, kinh doanh 4.520ha đang thời kỳ nuôi quả- thu hoạch.

- Cây rau: cà chua (1.425 ha); rau họ thập tự (2.620 ha) các giai đoạn.

- Cây hoa: hoa cúc (1.300 ha) các giai đoạn.

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa:

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 24ha tại Di Linh (6ha nhiễm nặng), tăng 12ha so với kỳ trước, TLH 6,8 – 23,5%.

- Rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ trĩ, bệnh đốm sọc vi khuẩn, …gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây ngô:

- Sâu keo mùa thu gây hại 22ha tại Đơn Dương (tăng 4ha so với kỳ trước), mật độ trung bình 2-10 con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 1.005ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông, TLH 15 - 30%.

- Bệnh gỉ sắt nhiễm 261ha tại Đà Lạt, Lâm Hà (giảm 50ha so với kỳ trước), TLH 26,6-42%.

- Bệnh khô cành, khô quả gây hại 687,8ha tại Lạc Dương, Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà (tăng 255,8ha so với kỳ trước), TLH 15,9-25%.

- Rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng, rệp vẩy,… gây hại ở mức nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ… gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại rải rác 675ha tại Đạ Tẻh, TLH 21 - 40%.

- Bệnh thán thư nhiễm 1.959,7ha tại 3 huyện phía Nam, TLH 19 – 42,3%.

6. Cây tiêu:

- Bệnh chết nhanh gây hại 9,4ha tại Đạ Huoai, TLH 3,6 – 6,3%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm nhiễm 470,2ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh (tăng 127,7ha so với kỳ trước), TLH 10,7 – 20%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua: Bệnh virus gây hại 158ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 10ha so với kỳ trước), TLH 12 – 26%.

Rau họ thập tự:

- Bệnh sưng rễ gây hại 150,6ha tại Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương, Đà Lạt, (tăng 3,6ha so với kỳ trước), TLH 4,6 - 10%.

- Sâu tơ gây hại rải rác 195ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương (giảm 15ha so với kỳ trước), mật độ 16 - 30 con/m2.

Hoa cúc: Bệnh virus gây hại 50ha tại Đà Lạt, Lạc Dương (trong đó có 15ha nhiễm nặng), giảm 10ha so với kỳ trước, TLH 30-50%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh hại không đáng kể.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây lúa: Chú ý phòng trừ ốc bươu vàng giai đoạn đẻ nhánh; bệnh đạo ôn, khô vằn, đốm sọc vi khuẩn giai đoạn đòng, trỗ - chín, ...

- Trên cây cà phê: Thời tiết tiếp tục có mưa thuận lợi cho bọ xít muỗi, bệnh vàng lá, gỉ sắt, khô cành khô quả phát triển và lây lan, cần thường xuyên kiểm tra vườn trồng và phòng trừ kịp thời.

- Trên cây điều: Dự báo thời gian tới bọ xít muỗi, bệnh thán thư sẽ tiếp tục gia tăng mức độ gây hại trên các vườn điều ít được đầu tư chăm sóc.  

- Trên cây rau: Bệnh virus tiếp tục lây lan và gây hại mạnh trên cây cà chua. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh sương mai, đốm lá, héo xanh vi khuẩn rau họ cà; bệnh sưng rễ, thối nhũn rau thập tự.

- Trên cây sầu riêng: Thời tiết mưa nhiều, ẩm độ không khí cao, bệnh xì mủ sẽ tiếp tục lây lan và gây hại mạnh ở các vườn thoát nước kém.

- Trên cây hoa cúc: Chú ý phòng trừ bọ trĩ, bệnh virus, bệnh rỉ sắt, ...

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số nội dung sau:

1. Cây điều

Hướng dẫn nông dân tập trung tỉa cành tạo tán, bón phân đợt 2 kết hợp vệ sinh vườn, làm cỏ hạn chế bọ xít muỗi, bệnh thán thư lây lan gây hại. Các vườn nhiễm bệnh thán thư có thể sử dụng các loại thuốc: Citrus oil (MAP Green 6SL,…), Cuprous Oxide (Norshield 86.2WG,…), Copper Oxychloride + Kasugamycin (New Kasuran 16.6WP,…), Hexaconazole (Tungvil 5SC, 10SC, …); Bọ xít muỗi phòng trừ bằng các loại thuốc: Alpha-cypermethrin (Alfathrin 5EC, FM-Tox 25EC, Motox 5EC, …); Chlorpyrifos Ethyl + Cypermethrin (Tungcydan 60EC, Dragoannong 585EC…); Cypermethrin (Wamtox 100EC, Tungrin 25EC, Sherbush 5EC, 10EC; …); Permethrin (Peran 50EC, Permecide 50EC…).

2. Cây rau họ cà

Bệnh virus: hướng dẫn nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới đảm bảo độ thông thoáng, sử dụng lưới bao quanh từ 40 mesh trở lên để ngăn được côn trùng chích hút (bọ trĩ, bọ phấn). Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng thuốc có hoạt chất Abamectin, Dinotefuran, Citrus oil, Oxymatrine, Spinetoram ...

3. Cây rau thập tự

Bệnh sưng rễ: Áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp như sử dụng cây giống sạch bệnh, luân canh cây trồng khác họ thập tự, bón vôi để nâng cao pH của đất từ 6 - 6,5…Ngoài ra có thể sử dụng các loại thuốc xử lý đất để hạn chế sự gây hại của bệnh như Biobac 50WP (Bacillus subtilis), Geckko 20SC (Amisulbrom), Mocabi SL (Chaetomium + Tricoderma), theo liều lượng khuyến cáo.

4. Hoa cúc

Bệnh virus: Chỉ được sử dụng cây giống đã được test không nhiễm virus, trồng các giống ít nhiễm như: đóa mới, calimero, … Canh tác hoa cúc trong nhà kính, nhà lưới kín. Quản lý tốt bọ trĩ ngay từ khi trồng mới bằng các nhóm thuốc như Spinetoram, Dinotefuran…./.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

K/T CHI CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Phương Loan

 

Các tin khác