Thống kê truy cập

2930984
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
570
2245
3209
2930984

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng từ ngày ngày 26/8/2019 – 01/9/2019

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 35 /TB – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG 7 NGÀY

Tuần 35 (Từ ngày 26/8/2019 – 01/9/2019)

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chủ yếu âm u, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa vài nơi; nhiệt độ trung bình 18 – 230C, cao nhất 32 – 350C, thấp nhất 14 – 170C; độ ẩm không khí 85 – 87%, lượng mưa 3,2 –63,6mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

- Cây lúa:

+ Vụ Hè thu: 5.912 ha (mạ 8ha; đẻ nhánh 1.551ha, đòng – trỗ 558ha, ngậm sữa 243 ha, thu hoạch 3.552 ha).

+ Vụ Mùa: 9.117 ha (mạ 6.057ha; đẻ nhánh 1.973; đòng – trỗ 1.087).

- Cây ngô:

+ Vụ Hè thu: 6.345ha (4.242,5 ha trỗ cờ – đóng bắp; thu hoạch 2.102,5ha).

+ Vụ Mùa: 3.055,2 ha (giai đoạn cây con).

- Cây cà phê (174.391 ha): kiến thiết cơ bản (12.235 ha), kinh doanh (162.156 ha) thời kỳ nuôi quả.

- Cây chè (12.631 ha); Cây tiêu (2.136 ha) chủ yếu giai đoạn nuôi quả.

- Cây điều (28.439 ha): kiến thiết cơ bản (7.629 ha); kinh doanh (20.810 ha) đã thu hoạch xong.

- Cây sầu riêng (8.520 ha): kiến thiết cơ bản 4.000ha, kinh doanh 4.520ha đang thời kỳ nuôi quả- thu hoạch.

- Cây rau: cà chua (1.425 ha); rau họ thập tự (2.620 ha) các giai đoạn.

- Cây hoa: hoa cúc (1.300 ha) các giai đoạn.

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa:

- Bệnh khô vằn nhiễm 27ha tại Đạ Tẻh, (giảm 11ha so với kỳ trước), TLH 8 –30%.

- Rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ trĩ, bệnh đạo ôn lá…gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây ngô:

- Sâu keo mùa thu gây hại 21ha tại Đơn Dương, Di Linh (giảm 6ha so với kỳ trước), mật độ trung bình 4-11 con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại 1.251ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông (216 ha nhiễm nặng), giảm 181ha so với kỳ trước, TLH 27 - 45%.

- Bệnh gỉ sắt nhiễm 313ha tại Đà Lạt, Lâm Hà, (giảm 97ha so với kỳ trước), TLH 26-41%.

- Rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng, rệp vẩy,… gây hại ở mức nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ… gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều: dịch hại ít biến động so với kỳ trước

- Bọ xít muỗi gây hại rải rác 675ha tại Đạ Tẻh, TLH 19,7% - 39,7%.

- Sâu đục thân, cành gây hại 32,9ha tại Đạ Huoai, TLH 20-27,5%.

- Bệnh thán thư nhiễm 1.957,7ha tại 3 huyện phía Nam, TLH 17,4 – 41%.

6. Cây tiêu:

- Bệnh chết nhanh ít biến động so với kỳ trước, gây hại 9,4ha tại Đạ Huoai, TLH 4,1 – 7%.

7. Cây rau, hoa:

Cà chua: Bệnh xoăn lá virus gây hại 158,5ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 36,7ha so với kỳ trước), TLH 15– 33,3%.

Rau họ thập tự:

- Bệnh sưng rễ gây hại 151,5ha tại Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương, Đà Lạt (15ha nhiễm nặng), giảm 20ha so với kỳ trước, TLH 20 - 30%.

- Sâu tơ gây hại rải rác 210ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, tăng 10ha so với kỳ trước, mật độ 15,3 - 25 con/m2.

Hoa cúc: Bệnh virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 60ha tại Đà Lạt, Lạc Dương (trong đó có 20ha nhiễm nặng), TLH 30-50%.

8. Cây trồng khác: Cây cao su, sầu riêng, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh hại không đáng kể.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây lúa: Cần chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, đốm sọc vi khuẩn, ốc bươu vàng, ...

- Trên cây cà phê: Thời gian tới thời tiết tiếp tục có mưa thuận lợi cho bọ xít muỗi phát triển và gây hại, cần thường xuyên kiểm tra vườn trồng và phòng trừ kịp thời. Ngoài ra chú ý các đối tượng bệnh gỉ sắt, bệnh khô cành, khô quả…

- Trên cây điều: Khu vực 3 huyện phía Nam thời tiết có mưa nhiều về chiều và đêm, sáng sớm có sương mù, cây điều phát triển chồi lá non mạnh, cần chú ý phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư.  

- Trên cây rau: Bệnh virus tiếp tục lây lan và gây hại mạnh, cần theo dõi và hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình phòng trừ tổng hợp để giảm thiệt hại. Ngoài ra, chú ý phòng trừ côn trùng chích hút như bọ phấn, bọ trĩ,...

- Trên cây hoa cúc: Chú ý phòng trừ bọ trĩ, bệnh virus, bệnh rỉ sắt, ...

- Trên cây ngô: Theo dõi chặt chẽ tình hình gây hại của sâu keo mùa Thu. Khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng lưu ý cây giai đoạn từ 3-9 lá thật là thời điểm sâu keo mùa thu gây hại mạnh để chủ động phòng trừ.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số nội dung sau:

1. Cây cà phê

Bọ xít muỗi: Thường xuyên vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl, Cypermethrin ...để phòng trừ.

2. Cây rau họ cà

Bệnh virus: hướng dẫn nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới đảm bảo độ thông thoáng, sử dụng lưới bao quanh từ 40 mesh trở lên để ngăn được côn trùng chích hút (bọ trĩ, bọ phấn). Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng thuốc có hoạt chất Abamectin, Dinotefuran, Citrus oil, Oxymatrine, Spinetoram ...

3. Hoa cúc:

Bệnh virus: Chỉ được sử dụng cây giống đã được test không nhiễm virus, trồng các giống ít nhiễm như: đóa mới, calimero, … Canh tác hoa cúc trong nhà kính, nhà lưới kín. Quản lý tốt bọ trĩ ngay từ khi trồng mới bằng các nhóm thuốc như Spinetoram, Dinotefuran

4. Cây ngô:

Sâu keo: thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt ở giai đoạn ngô 3-9 lá để phát hiện ổ trứng, ngắt ổ trứng đem tiêu hủy. Sử dụng chế phẩm nấm xanh, nấm trắng, vi khuẩn Bt, Virus NPV hoặc các loại thuốc BVTV có hoạt chất như Bacillus thuringiensis, Spinetoram, Indoxacarb, Lufenuron để phun phòng trừ khi sâu ở tuổi 1-3 (giai đoạn ngô 3-6 lá)./.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

P. CHI CỤC TRƯỞNG

 (đã ký)

 

 Nguyễn Thị Phương Loan

Các tin khác