Thống kê truy cập

2914668
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
246
246
57842
2914668

Hội nghị “đánh giá công tác quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019”

Lâm Đồng là tỉnh được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, đất đai thuận lợi cho sản xuất nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, góp phần ổn định đời sống nhân dân. Diện tích gieo trồng toàn tỉnh năm 2018 đạt 383.883 ha (cây hàng năm 127.614 ha, cây lâu năm 256.269 ha), trong đó một số cây trồng chủ lực: cà phê  174.390 ha; rau các loại 67.392 ha; hoa 8.890 ha; chè 12.631ha; cây lương thực  50.778 ha;  điều 28.464 ha; cây ăn quả 17.315 ha,...; giá trị canh tác đạt 169 triệu đồng/ha/năm, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt trên 38.649 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng khoảng 5,3%. Để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp, hàng năm toàn tỉnh cần khoảng 6,65 triệu tấn phân bón các loại, trong đó: 5,82 triệu tấn phân hữu cơ, 0,81 triệu tấn phân vô cơ và 0,02 triệu tấn phân bón khác; thuốc BVTV trên các loại cây trồng toàn tỉnh hiện nay khoảng 4.000 tấn/năm trong đó thuốc trừ sâu 1.532 tấn; thuốc trừ bệnh 1.672 tấn; thuốc trừ cỏ 680 tấn; thuốc điều hòa sinh trưởng khoảng 116 tấn; Nhu cầu trồng mới, chuyển đổi giống cây trồng hàng năm trên địa bàn tỉnh tương đối lớn khoảng 6,96 tỷ cây giống rau, hoa các loại (4,52 tỷ cây giống rau và 2,44 tỷ cây giống hoa); giống cây dài ngày (cà phê, tiêu, điều, cây ăn quả, ...) cần 16,5 -18,0 triệu cây giống/năm. Do đó công tác quản lý việc sản xuất kinh doanh VTNN ngày càng phức tạp. Ngày 30/10/2019, Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng tổ chức Hội nghị “đánh giá công tác quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019”.

Hội nghị do Ông Nguyễn Văn Châu – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng, Ông Võ Đình Thọ - Chánh Thanh tra Sở, Ông Lại Thế Hưng – Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt & BVTV đồng chủ trì. Về tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Thanh tra Sở, Chi cục Trồng trọt & BVTV, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản & thủy sản, Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp, Trung tâm Nông nghiệp các huyện/ TP; các trung tâm nghiên cứu và 33 cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV và giống cây trồng trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Lâm Đồng trình bày báo cáo Kết quả công tác quản lý phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng (VTNN) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020; các báo cáo tham luận của các đơn vị trong việc quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh VTNN trên địa bàn tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự hội nghị. Hội nghị đã phân tích, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại trong công tác quản lý VTNN, thảo luận đưa ra một số giải pháp nhằm quản lý tốt việc sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Châu - Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng đánh giá cao công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng, phức tạp của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2019 cũng như nhiều năm tiếp theo. Trong 9 tháng đầu năm 2019, công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp đã thu được những kết quả nhất định; đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, các ngành. Công tác thông tin, tuyên truyền đã được đổi mới, từng bước nâng cao hiệu quả; công tác thanh tra, kiểm tra  được triển khai thực hiện có sự phối hợp giữa các đơn vị có liên quan. Các hành vi vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời từ đó nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ hằng năm của một số huyện còn chậm, chưa đúng qui định; số cơ sở được kiểm tra còn ít so với thực tế; vẫn còn có sự trùng lắp cơ sở được kiểm tra giữa cấp tỉnh và cấp huyện; chưa cập nhật kịp thời doanh nghiệp cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thành lập, giải thể, ngưng kinh doanh. Hội nghị đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, để khắc phục các tồn tại, hạn chế trên và triển khai hiệu quả công tác quản lý vật tư nông nghiệp trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Châu – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì hội nghị triển khai các nhiệm vụ sau:

- Đối với Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT:

+ Chủ trì phối hợp với Chi cục Trồng trọt & BVTV, phòng Nông nghiệp & PTNT xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm.

+ Tăng cường hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện quá trình kiểm tra; hướng dẫn công tác xử lý vi phạm hành chính; công tác giải quyết kiếu nại tố cáo cho các đơn vị thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở và phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố.

- Đối với Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng:

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh, chất lượng vật tư nông nghiệp

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh, chất lượng vật tư nông nghiệp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

+ Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, thuốc BVTV; thông báo tiếp nhận hợp quy phân bón, thuốc BVTV, công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng; xác nhận thông tin hội thảo, quảng cáo VTNN đúng theo qui định.

+ Trình phê duyệt kế hoạch kiểm tra VTNN trên địa bàn theo phân cấp quản lý tại quyết định 1376/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành và xử lý nghiêm các vi phạm.

- Phòng kinh tế, phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố

+ Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh VTNN đã được phê duyệt trong 2 tháng cuối năm 2019.

+ Rà soát, cập nhật số lượng doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh VTNN trên địa bàn. Đặc biệt là số cơ sở phát sinh và cơ sở giải thể để xây dựng kế hoạch kiểm tra.

+ Trình phê duyệt kế hoạch kiểm tra VTNN năm 2020 trên địa bàn theo phân cấp quản lý tại quyết định 1376/QĐ-UBND của UBND tỉnh trước ngày 31/12/2019

+ Thực hiện chế độ báo cáo về công tác quản lý vật tư nông nghiệp về Sở Nông nghiệp & PTNT (thông qua Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng) theo đúng qui định.

Với tinh thần làm việc tích cực, Hội nghị đã đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý VTNN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, hội nghị thành công tốt đẹp.

Nguyễn Thị Thủy

Một số hình ảnh trong Hội nghị

         

      Ông Nguyễn Văn Châu – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT                        Bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt & BVTV

                                   phát biểu tại Hội nghị                                                                                               Báo cáo tại Hội nghị

                                          

                                                                           Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Các tin khác