Thống kê truy cập

2930773
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
359
2034
2998
2930773

Hội thảo về Giới thiệu kỹ thuật canh tác cây mắc ca và biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cây cà phê

Lâm Đồng là tỉnh có diện tích cây công nghiệp dài ngày lớn trong đó chủ lực là cây cà phê với diện tích 174.142 ha, chiếm trên 56,5% trên diện tích canh tác toàn tỉnh, tập trung chủ yếu tại các huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đức Trọng, Đam Rông, TP Bảo Lộc. Bên cạnh đó cây mắc ca cũng là cây trồng cho tiềm năng kinh tế được phát triển nhanh trong thời gian qua, đến nay toàn tỉnh có 5.160,2 ha mắc ca (trong đó, trồng thuần 151,5 ha, trồng xen 5.008,7 ha), chủ yếu trồng xen trong vườn cây cà phê và dần trở thành cây cho thu nhập kinh tế cao phù hợp với định hướng phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh.

Để thúc đẩy phát triển cây mắc ca và canh tác cà phê bền vững, ngày 27/4/2021, tại Hội trường 2 xã Nam Hà và Mê Linh, Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng phối hợp với Công ty TNHH Him Lam mắc ca tổ chức hội thảo giới thiệu kỹ thuật canh tác cây mắc ca và biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cây cà phê. Chủ trì Hội thảo là Lãnh đạo Chi cục Trồng Trọt và BVTV; thành phần tham dự có đại diện Lãnh đạo Trung tâm Nông nghiệp Lâm Hà, Lãnh đạo UBND xã Nam Hà, Hội nông dân xã Nam Hà, Hội nông dân và Phụ nữ xã Mê Linh, Lãnh đạo Công ty TNHH Him Lam mắc ca và hơn 60 hộ nông dân tại 2 xã Nam Hà, Mê Linh.

Tại hội thảo, Cán bộ của Chi cục Trồng Trọt và BVTV và cán bộ kỹ thuật của công ty TNHH Him Lam mắc ca đã giới thiệu về kỹ thuật canh tác cây mắc ca và các biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cây cà phê. Thông qua Hội thảo, người nông dân cơ bản đã nắm bắt kỹ thuật canh tác cây mắc ca và phòng trừ dịch hại cây cà phê. Bên cạnh đó, Chi cục Trồng Trọt và BVTV và Công ty TNHH Him Lam mắc ca đã hỗ trợ 500 cây giống mắc ca cho các hộ nông dân tham dự hội thảo.

Trần Điệp

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI HỘI THẢO

  

Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV, Trung tâm Nông nghiệp                     Đại diện các nông hộ được nhận hỗ trợ cây

            Lâm Hà, UBND xã Nam Hà tham gia Hội thảo                                                   mắc ca trong buổi Hội thảo

   

    Trưởng phòng Trồng trọt trao đổi kỹ thuật canh tác với                    Hướng dẫn tạo hình cây mắc ca cho nông dân

                      nông dân tham gia Hội thảo                                                      tham gia buổi Hội thảo tại xã Nam Hà

   

      Cán bộ Chi cục Trồng và BVTV hướng dẫn biện pháp                        H ỗ trợ cây mắc ca cho nông dân tham gia

               phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại cà phê                                                buổi Hội thảo tại xã Mê Linh

 

Các tin khác