Thống kê truy cập

2930750
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
336
2011
2975
2930750

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo thuốc BVTV, phân bón và giống cây trồng tháng 3 năm 2018

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY XIN PHÉP HỘI THẢO

Tháng 03/2018

 

Ngày

Thời gina

Tên công ty

Số cuộc

Thuốc hội thảo

Địa điểm tổ chức

huyện/TP

I. HỘI THẢO THUỐC BVTV

 

     

1/3/2018

08h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Map Logic 90WP

Đại lý An Yến - thôn Quảng Hòa - xã Quảng Lập – Đơn Dương

Đơn Dương

1/3/2018

14h00

Đại lý Ngọc Diệp - Quảng Lập – Đơn Dương

Đơn Dương

2/3/2018

08h00

Đại lý Ngọc Hiền - Nghĩa Lập 1 - TT Thạnh Mỹ - Đơn Dương

Đơn Dương

2/3/2018

14h00

Đại lý Hảo - đường 2/34 - TT Thạnh Mỹ - Đơn Dương

Đơn Dương

3/3/2018

08h00

Đại lý Hoàng Tuyết - đường 2/4 - TT Thạnh Mỹ - Đơn Dương

Đơn Dương

3/3/2018

14h00

Đại lý Quang Lê - thôn 1- xã Đạ ròn – Đơn Dương

Đơn Dương

5/3/2018

08h00

Đại lý Thanh Phương - thôn Lạc Sơn - xã Lạc Lâm – Đơn Dương

Đơn Dương

5/3/2018

14h00

Đại lý Ngọc Thủy - Xuân Thượng - xã Lạc Lâm – Đơn Dương

Đơn Dương

6/3/2018

08h00

Đại lý Thiên Sinh - thôn Hải Hưng - xã Lạc Lâm – Đơn Dương

Đơn Dương

6/3/2018

14h00

Đại lý Liêm Dung - thôn Đồng Thạnh - xã Lạc Xuân – Đơn Dương

Đơn Dương

7/3/2018

07h00

MAP Rota 50WP
Map Logic 90WP
MAP Green 6SL

Đại lý Nhã – số 81D Vạn Thành – phường 5 – Tp Đà Lạt.

Đà Lạt

7/3/2018

08h00

Map Logic 90WP

Đại lý Hồng Đức - thôn Đồng Thạnh - xã Lạc Xuân – Đơn Dương

Đơn Dương

7/3/2018

14h00

Đại lý Giao - thôn Lạc Xuân 2 - xã Lạc Xuân – Đơn Dương

Đơn Dương

8/3/2018

08h00

Đại lý Toàn – Ngô Quyền - TT Dran – Đơn Dương

Đơn Dương

8/3/2018

14h00

Đại lý Dương - thôn Lạc Viên - xã Lạc Xuân – Đơn Dương

Đơn Dương

8/3/2018

07h00

MAP Rota 50WP
Map Logic 90WP
MAP Green 6SL

Nhà hàng Xuân Hồng - TT Thạnh Mỹ - huyện Đơn Dương

Đơn Dương

13/3/2018

08h00

Công ty TNHH Bayer Việt Nam.

06

Movento 150 OD
Profiler 711.1WG
Flintpro 648WG

Tại vườn ông Hà nghi – Thôn Ka Đô 1 -  xã Ka Đô – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

14/3/2018

08h00

Tại vườn ông Nguyễn Đức Tuân – số 141/6 Lạc Quảng – TT Dran – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

15/3/2018

08h00

Tại vườn ông Võ Quang – Phú Thuận - TT Dran – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

16/3/2018

16h00

Tại vườn ông Nguyễn Đức Thắng – số 149/4 Yên Khê Hạ - xã Lạc Lâm  – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

17/3/2018

08h00

Tại vườn ông Nguyễn Đức Tài – Thái Phiên – phường 12 – Tp Đà Lạt

Đà Lạt

17/3/2018

16h00

Tại vườn ông Võ Văn Hiền – Măng Lin – phường 7 – Tp Đà Lạt

Đà Lạt

18/3/2018

14h00

Công ty TNHH PT-TM-DV Thiên An Nông.

 

01

Topple 600EC
Efigo 333SC
Annongvin   50 SC

Đại lý Chương Biển thôn 3, xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

18/3/2018

16h00

Công ty TNHH Bayer Việt Nam.

 

01

Movento 150 OD
Profiler 711.1WG
Flintpro 648WG

Tại vườn ông Nguyễn Bá Tư – Vạn Thành – phường 5 – Tp Đà Lạt

Đà Lạt

19/3/2018

14h00

Công ty TNHH PT-TM-DV Thiên An Nông.

 

01

Topple 600EC
Efigo 333SC
Annongvin                       50 SC

Nhà hàng Thảo Uyên, thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, Tp Đà Lạt

Đà Lạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/3/2018

16h00

Công ty TNHH Bayer Việt Nam.

01

Movento 150 OD
Profiler 711.1WG
Flintpro 648WG

Tại vườn ông Nguyễn Tùng – An Tôn – phường 5 – Tp Đà Lạt

Đà Lạt

20/3/2018

08h00

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

01

Movento 150 OD
Profiler 711.1WG
Flintpro 648WG

Tại vườn ông Zrai Davit – Labouye – xã Lạc Xuân – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

20/03/18

08h30

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

01

Map Logic 90WP

Nhật Uyên- 91C Vạn Thành, P.5, Tp. Đà Lạt

Đà Lạt

20/03/18

14h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

01

Map Logic 90WP

Hân Hạnh - 02 Chợ Thái Phiên, phường12, Tp. Đà Lạt

Đà Lạt

21/03/18

08h30

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

01

Map Logic 90WP

Xuân Khởi - 02/13 Thái Phiên, P.12, Tp. Đà Lạt

Đà Lạt

21/03/18

14h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

01

Map Logic 90WP

Ngọc Quy - 06/07 Thái Phiên, P.12, Tp. Đà Lạt

Đà Lạt

21/3/2018

16h00

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

Opera 183 SE

Khách sạn Seri Hotel – số 05 đường 28/3 – phường 1 – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

21/3/2018

08h00

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

01

Movento 150 OD
Profiler 711.1WG
Flintpro 648WG

Tại vườn Bà Lương Thị Ngọc Anh – thôn Lạc Xuân 1- xã Lạc Xuân – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

22/3/2018

06h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

01

Permecide 50EC                 

Đại lý Giao – Số 153 Lạc Xuân 2 – xã Lạc Xuân – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

22/03/18

08h30

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

01

Map Logic 90WP

Huệ Huân - 71 Lang Biang, TT. Lạc Dương, Lạc Dương

Lạc Dương

22/03/18

14h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

01

Map Logic 90WP

Hòa Dung - Krăngọ II, xã Ka Đơn, Đơn Dương

Đơn Dương

22/03/2018

16h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

01

MAP Rota 50WP

Map Logic 90WP

MAP Green 6SL

Nhà hàng Vân Sinh 2, số 387 Quốc Lộ 20, TT Liên Nghãi, huyện Đức Trọng

Đức Trọng

23/03/18

08h30

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

01

Map Logic 90WP

An Yến - Thôn Quảng Hòa,xã Quảng Lập, Đơn Dương

Đơn Dương

23/03/18

14h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

01

Map Logic 90WP

Huệ Huân - 71 Lang Biang, TT. Lạc Dương, Lạc Dương

Lạc Dương

23/3/2018

08h00

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

01

Movento 150 OD
Profiler 711.1WG
Flintpro 648WG

Tại vườn ông Lê Văn Long – Cao Thắng – phường 7 – Tp Đà Lạt

Đà Lạt

24/03/18

08h30

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

01

Map Logic 90WP

Nông dược Fimnom - 10/13 Fimnom, Xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng

Đức Trọng

24/03/18

14h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

01

Map Logic 90WP

Thống Hiền - 6B/1 Trung Hiệp, xã Định An, Đức Trọng

Đức Trọng

24/3/2018

16h00

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

01

Movento 150 OD
Profiler 711.1WG
Flintpro 648WG

Tại vườn ông Nguyễn Văn Lợi – Thánh Mẫu – phường 7 – Tp Đà Lạt

Đà Lạt

24/3/2018

06h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

01

Permecide 50EC                 

Đại lý Toàn – Chợ Lạc Nghiệp – TT Dran – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

24/3/2018

08h00

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

01

Anvil 5SC
Tervigo 020SC

 Đại lý Ngọc Hoàng – số 924 Nguyễn Văn Cừ - phường Lộc Phát – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

25/3/2018

16h00

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

01

Movento 150 OD
Profiler 711.1WG
Flintpro 648WG

Tại vườn ông Đỗ Đức Thuyết – số 88 Thánh Mẫu – phường 7 – Tp Đà lạt

Đà Lạt

26/03/18

08h30

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

01

Map Logic 90WP

Tuấn Như - 106B L'Long B, xã Hiệp An, Đức Trọng

Đức Trọng

26/3/2018

08h00

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

01

Anvil 5SC
Tervigo 020SC

Đại lý Thành Đạt – thôn 3 – xã Hòa Nam – huyện Di Linh

Di Linh

27/3/2018

06h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

02

Permecide 50EC                 

Đại lý Tuấn Cúc – Số 92 Quốc lộ 20 – TT Liên Nghĩa – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

28/3/2018

06h00

Đại lý Đức Hùng – Số 106 Thống Nhất – TT Liên Nghĩa – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

28/3/2018

14h30

Công ty CP BVTV Sài Gòn – Chi nhánh Đồng Nai

01

Sairifos 585EC
Sargent 6G
Sago-Super 3G
Comda 250EC
Lunasa 25EC
Saizole 5SC

Đại lý Nhung Linh, thôn Nam Hải, xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng

Đức Trọng

28/3/2018

08h00

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

02

Anvil 5SC
Tervigo 020SC

Đại lý Thắng Tâm – TDP Đông Anh 1 – TT Nam Ban – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

29/3/2018

08h00

Đại lý Thành Đạt – thôn 4 – xã Phúc Thọ - huyện Lâm Hà

Lâm Hà

29/3/2018

06h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

02

Permecide 50EC                 

Đại lý Huy Vân – Số 357 Nguyên Tử Lực – phường 8 – Tp Đà Lạt

Đà Lạt

30/3/2018

06h00

Đại lý Sơn Thủy – số 01 Hồ Xuân Hương – phường 9 – Tp Đà Lạt

Đà Lạt

26/3/2018

08h00

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

01

Anvil 5SC
Tervigo 020SC

Đại lý Thành Đạt – thôn 3 – xã Hòa Nam – huyện Di Linh

Di Linh

II. PHÂN BÓN

 

     

1/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Sông Hậu

 

01

phân bón hữu cơ vi sinh SH5

UBND xã Gia Lâm – Lâm Hà

Lâm Hà

1/3/2018

08h,

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

05

Phân bón LUVI 01-28

UBND TT Lộc Thắng Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm\

1/3/2018

14h,

UBND Xã B'La Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm\

1/3/2018

08h,

UBND Xã Bảo Thuận Huyện Di Linh

Di Linh

1/3/2018

14h,

UBND Xã Hòa Ninh Huyện Di Linh

Di Linh

2/3/2018

08h,

UBND Xã Hòa Bắc Huyện Di Linh

Di Linh

1/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

02

Phân bón: GNC GONECO, PES-COF RÊU NÂU, GBUMPER 10-55-10+TE, GBUMPER TRICHO
Phân bón GNC AG, phân bón vi lượng GNC, phân bón trung lượng CALIC

UBND xã Gia Lâm – Lâm Hà

Lâm Hà

2/3/2018

11h00

UBND xã Hoài Đức – Lâm Hà

Lâm Hà

2/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Sông Hậu

01

phân bón hữu cơ vi sinh SH6

UBND xã Hoài Đức – Lâm Hà

Lâm Hà

2/3/2018

14h,

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

07

Phân bón LUVI 01-28

UBND Xã Gung Ré Huyện Di Linh

Di Linh

2/3/2018

08h,

UBND Xã Lộc Ngãi Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm\

2/3/2018

14h,

UBND Xã Lộc Phú Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm\

3/3/2018

08h,

UBND Xã Tân Lạc Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm\

3/3/2018

14h,

UBND Xã Lộc Bắc Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm\

3/3/2018

08h,

UBND Xã Liên Đầm Huyện Di Linh

Di Linh

3/3/2018

14h,

UBND Xã Đinh Trang Thượng Huyện Di Linh

Di Linh

3/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Sông Hậu

01

Phân bón hữu cơ vi sinh SH7

UBND xã Liên Hà – Lâm Hà

Lâm Hà

3/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

01

Phân bón: GNC GONECO, PES-COF RÊU NÂU, GBUMPER 10-55-10+TE, GBUMPER TRICHO
Phân bón GNC AG, phân bón vi lượng GNC, phân bón trung lượng CALIC

UBND xã Liên Hà – Lâm Hà

Lâm Hà

3/3/2018

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

02

Phân bón sinh học RQ

UBND Thị trấn Đạ M'ri, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

14h00

UBND Xã Hà Lâm, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

4/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

01

Phân bón: GNC GONECO, PES-COF RÊU NÂU, GBUMPER 10-55-10+TE, GBUMPER TRICHO
Phân bón GNC AG, phân bón vi lượng GNC, phân bón trung lượng CALIC

UBND xã Mê Linh – Lâm Hà

Lâm Hà

4/3/2018

08h,

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

04

Phân bón LUVI 01-28

UBND Xã Đinh Trang Hòa Huyện Di Linh

Di Linh

4/3/2018

14h,

UBND Xã Tân Thượng Huyện Di Linh

Di Linh

4/3/2018

08h,

UBND Xã Lộc Bảo Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm\

4/3/2018

14h,

UBND Xã Lộc Lâm Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm\

4/3/2018

08h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

02

Phân bón Sinh thái BP, Phân bón Sinh thái BP 1
Phân NPK 15-30-15 + Vi lượng, Phân NPK 30-10-10 + Vi lượng, Phân NPK 6-30-30 + Vi lượng

UBND xã Lộc Tân   - huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

4/3/2018

08h00

UBND xã Tam Bố - huyện Di Linh

Di Linh

4/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Sông Hậu

01

Phân bón hữu cơ vi sinh SH8

UBND xã Mê Linh – Lâm Hà

Lâm Hà

5/3/2018

08h,

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

 

 

 

04

Phân bón LUVI 01-42

UBND Xã Đại Lào TP Bảo Lộc

Bảo Lộc

5/3/2018

14h,

UBND Xã Lộc Châu TP Bảo Lộc

Bảo Lộc

5/3/2018

08h,

UBND Xã Gia Bắc Huyện Di Linh

Di Linh

5/3/2018

14h,

UBND Xã Sơn Điền Huyện Di Linh

Di Linh

5/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Sông Hậu

01

phân bón hữu cơ vi sinh SH9

UBND xã Nam Ban – Lâm Hà

Lâm Hà

5/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

01

Phân bón: GNC GONECO, PES-COF RÊU NÂU, GBUMPER 10-55-10+TE, GBUMPER TRICHO
Phân bón GNC AG, phân bón vi lượng GNC, phân bón trung lượng CALIC

UBND xã Nam Ban – Lâm Hà

Lâm Hà

5/3/2018

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

02

Phân bón sinh học RQ

UBND Xã Đạ M'ri, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

14h00

UBND Xã Phước Lộc, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

6/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

 

Phân bón: GNC GONECO, PES-COF RÊU NÂU, GBUMPER 10-55-10+TE, GBUMPER TRICHO
Phân bón GNC AG, phân bón vi lượng GNC, phân bón trung lượng CALIC

UBND xã Nam Hà – Lâm Hà

Lâm Hà

6/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Sông Hậu

01

phân bón hữu cơ vi sinh SH10

UBND xã Nam Hà – Lâm Hà

Lâm Hà

6/3/2018

08h,

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

06

Phân bón LUVI 01-28

UBND Xã Hòa Nam Huyện Di Linh

Di Linh

6/3/2018

14h,

UBND Xã Hòa Trung Huyện Di Linh

Di Linh

6/3/2018

08h,

UBND Xã Đạm B'Ri TP Bảo Lộc

Bảo Lộc

6/3/2018

14h,

UBND Phường Lộc Tiến TP Bảo Lộc

Bảo Lộc

6/3/2018

08h,

UBND Xã Đạ Rsal Huyện Đam Rông

Đam Rông

6/3/2018

14h,

UBND Xã Rô Men Huyện Đam Rông

Đam Rông

6/3/2018

08h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

01

Phân bón Sinh thái BP, Phân bón Sinh thái BP 1
Phân NPK 15-30-15 + Vi lượng, Phân NPK 30-10-10 + Vi lượng, Phân NPK 6-30-30 + Vi lượng

UBND xã Tà Năng - huyện Đức Trọng

Đức Trọng

7/3/2018

08h,

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

04

Phân bón LUVI 01-28

UBND Xã Lộc Thanh TP Bảo Lộc

Bảo Lộc

7/3/2018

14h,

UBND Xã Lộc Nga TP Bảo Lộc

Bảo Lộc

7/3/2018

08h,

UBND Xã Tân Lâm Huyện Di Linh

Di Linh

7/3/2018

08h,

UBND Xã Đạ Chais Huyện Lạc Dương

Lạc Dương

7/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Sông Hậu

01

Phân bón hữu cơ vi sinh SH11

UBND xã Phi Tô – Lâm Hà

Lâm Hà

7/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

 

 

 

 

 

01

Phân bón: GNC GONECO, PES-COF RÊU NÂU, GBUMPER 10-55-10+TE, GBUMPER TRICHO
Phân bón GNC AG, phân bón vi lượng GNC, phân bón trung lượng CALIC

UBND xã Phi Tô – Lâm Hà

Lâm Hà

7/3/2018

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

02

Phân bón sinh học RQ

UBND Xã Đạ Ploa, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

14h00

UBND Xã Đoàn Kết, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

7/3/2018

08h00

Xí nghiệp xử lý chất thải - Công ty Cổ phần nước,
môi trường Bình Dương

 

 

 

 

02

Phân cải tạo đất con voi Bình Dương 1, Phân hữu cơ con voi Bình Dương, Phân hữu cơ khoáng con voi Bình Dương 424, Phân hữu cơ khoáng con voi Bình Dương 333, Phân hữu cơ khoáng con voi Bình Dương 350, Phân hữu cơ khoáng con voi Bình Dương 442, Phân hữu cơ khoáng con voi Bình Dương 525

Đại lý Xuân Thiêng, số 25 Lê Lợi, khu phố Văn Hà, TT Đinh Văn, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

8/3/2018

08h00

Đại lý Toản Linh, thôn Liên Trung, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

8/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

 

 

 

01

Phân bón: GNC GONECO, PES-COF RÊU NÂU, GBUMPER 10-55-10+TE, GBUMPER TRICHO
Phân bón GNC AG, phân bón vi lượng GNC, phân bón trung lượng CALIC

UBND xã Phú Sơn – Lâm Hà

Lâm Hà

8/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Sông Hậu

01

 

phân bón hữu cơ vi sinh SH12

UBND xã Phú Sơn – Lâm Hà

Lâm Hà

8/3/2018

08h,

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân bón LUVI 01-28

UBND Xã Đa Nhim Huyện Lạc Dương

Lạc Dương

8/3/2018

14h,

UBND Xã Đạ Sar Huyện Lạc Dương

Lạc Dương

8/3/2018

08h,

UBND Phường Lộc Phát TP Bảo Lộc

Bảo Lộc

8/3/2018

14h,

UBND Phường B’Lao TP Bảo Lộc

Bảo Lộc

8/3/2018

08h,

UBND Xã Tà Năng Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

8/3/2018

14h,

UBND Xã Bình Thạnh Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

8/3/2018

08h,

UBND Xã Hoài Đức Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

8/3/2018

14h,

UBND Xã Tân Hà Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

9/3/2018

08h,

UBND Xã Liên Hà Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

9/3/2018

14h,

UBND Xã Tân Thanh Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

9/3/2018

08h,

UBND Xã Hiệp Thạnh Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

9/3/2018

14h,

UBND TT Liên Nghĩa Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

9/3/2018

08h,

UBND Phường Lộc Sơn TP Bảo Lộc

Bảo Lộc

9/3/2018

08h,

UBND Xã Tà Nung Thành Phố Đà Lạt

Đà Lạt

9/3/2018

14h,

UBND Xã Trạm Hành Thành Phố Đà Lạt

Đà Lạt

9/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Sông Hậu

01

Phân bón hữu cơ vi sinh SH13

UBND xã Phúc Thọ – Lâm Hà

Lâm Hà

9/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

 

 

 

 

01

Phân bón: GNC GONECO, PES-COF RÊU NÂU, GBUMPER 10-55-10+TE, GBUMPER TRICHO
Phân bón GNC AG, phân bón vi lượng GNC, phân bón trung lượng CALIC

UBND xã Phúc Thọ – Lâm Hà

Lâm Hà

9/3/2018

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

02

Phân bón sinh học RQ

UBND Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

14h00

UBND Xã Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

9/3/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

 

02

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn 1- xã Hà Đông – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

9/3/2018

14h00

Hội trường thôn 2 - xã Hà Đông – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

9/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

 

 

 

 

04

Phân bón: GNC GONECO, PES-COF RÊU NÂU, GBUMPER 10-55-10+TE, GBUMPER TRICHO
Phân bón GNC AG, phân bón vi lượng GNC, phân bón trung lượng CALIC

Hội trường thôn Đà Thuận – xã Đà Loan – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

9/3/2018

11h00

Hội trường thôn Đà Giang – xã Đà Loan – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

9/3/2018

14h00

Hội trường thôn Đà Thọ – xã Đà Loan – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

9/3/2018

14h00

Hội trường thôn Đà An – xã Đà Loan – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

9/3/2018

09h00

Công ty TNHH Văn Ngọc Châu

04

Vôi Dolomite Ngọc Châu

Hội trường khu phố 2 – TT. Lộc Thắng – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

9/3/2018

14h00

Hội trường khu phố 9 – TT. Lộc Thắng – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

10/3/2018

09h00

Hội trường khu phố 14 – TT. Lộc Thắng – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

10/3/2018

14h00

Hội trường khu phố 18 – TT. Lộc Thắng – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

10/3/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

 

 

02

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn 3 - xã Hà Đông – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

10/3/2018

14h00

Hội trường thôn 4- xã Hà Đông – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

10/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

 

 

 

 

01

Phân bón: GNC GONECO, PES-COF RÊU NÂU, GBUMPER 10-55-10+TE, GBUMPER TRICHO
Phân bón GNC AG, phân bón vi lượng GNC, phân bón trung lượng CALIC

UBND xã Tân Hà – Lâm Hà

Lâm Hà

10/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Sông Hậu

01

phân bón hữu cơ vi sinh SH14

UBND xã Tân Hà – Lâm Hà

Lâm Hà

10/3/2018

08h,

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

10

Phân bón LUVI 01-28

UBND Xã Phú Hội Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

10/3/2018

14h,

UBND Xã Hiệp An Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

10/3/2018

08h,

UBND Xã Phúc Thọ Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

10/3/2018

14h,

UBND Xã Đan Phượng Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

10/3/2018

08h,

UBND TT Lạc Dương Huyện Lạc Dương

Lạc Dương

11/3/2018

08h,

UBND Xã Ninh Gia Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

11/3/2018

14h,

UBND Xã Tà Hine Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

11/3/2018

08h,

UBND Xã Tân Văn Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

11/3/2018

14h,

UBND Xã Gia Lâm Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

11/3/2018

08h,

UBND Xã Xuân Thọ Thành Phố Đà Lạt

Đà Lạt

11/3/2018

08h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

03

Phân bón Sinh thái BP, Phân bón Sinh thái BP 1
Phân NPK 15-30-15 + Vi lượng, Phân NPK 30-10-10 + Vi lượng, Phân NPK 6-30-30 + Vi lượng

UBND TT Lộc Thắng  - huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

11/3/2018

08h00

UBND xã Tân Thượng - huyện Di Linh

Di Linh

11/3/2018

08h00

UBND xã N’ Thôn Hạ - huyện Đức Trọng

Đức Trọng

11/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Sông Hậu

01

phân bón hữu cơ vi sinh SH15

UBND xã Tân Thanh – Lâm Hà

Lâm Hà

11/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

 

 

 

 

 

01

Phân bón: GNC GONECO, PES-COF RÊU NÂU, GBUMPER 10-55-10+TE, GBUMPER TRICHO
Phân bón GNC AG, phân bón vi lượng GNC, phân bón trung lượng CALIC

UBND xã Tân Thanh – Lâm Hà

Lâm Hà

11/3/2018

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

 

 

02

Phân bón sinh học RQ

UBND Xã Đạ Tồn, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

14h00

UBND Xã Đạ Oai, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

11/3/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

01

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn 5 - xã Hà Đông – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

11/3/2018

09h00

Công ty TNHH Văn Ngọc Châu

01

vôi Dolomite Ngọc Châu

Hội trường khu phố 21 – TT. Lộc Thắng – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

12/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

01

Phân bón: GNC GONECO, PES-COF RÊU NÂU, GBUMPER 10-55-10+TE, GBUMPER TRICHO
Phân bón GNC AG, phân bón vi lượng GNC, phân bón trung lượng CALIC

UBND xã Tân Văn – Lâm Hà

Lâm Hà

12/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Sông Hậu

01

phân bón hữu cơ vi sinh SH16

UBND xã Tân Văn – Lâm Hà

Lâm Hà

12/3/2018

08h,

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

11

Phân bón LUVI 01-28

UBND Xã Đạ Đờn Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

12/3/2018

14h,

UBND Xã Nam Hà Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

12/3/2018

08h,

UBND Xã Phi Liêng Huyện Đam Rông

Đam Rông

12/3/2018

14h,

UBND Xã Đạ K'nàng Huyện Đam Rông

Đam Rông

12/3/2018

08h,

UBND Xã Ninh Loan Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

12/3/2018

14h,

UBND Xã Đà Loan Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

13/03/2018

08h,

UBND Xã Đa Quyn Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

13/03/2018

14h,

UBND Xã Liên Hiệp Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

13/03/2018

08h,

  UBND Xã Liêng SRônh Huyện Đam Rông

Đam Rông

13/03/2018

08h,

UBND Xã Phú Sơn Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

13/03/2018

14h,

UBND TT Nam Ban Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

13/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Sông Hậu

01

phân bón hữu cơ vi sinh SH17

UBND xã Đinh Lạc – Di Linh

Di Linh

13/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

01

Phân bón: GNC GONECO, PES-COF RÊU NÂU, GBUMPER 10-55-10+TE, GBUMPER TRICHO
Phân bón GNC AG, phân bón vi lượng GNC, phân bón trung lượng CALIC

UBND xã Đinh Lạc – Di Linh

Di Linh

13/3/2018

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

 

 

02

Phân bón sinh học RQ

UBND Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

14h00

UBND Xã Đạ Lây, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

13/3/2018

16h30

Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam

01

Nitrophoska 16-16-8

Nhà hàng Seri – phường 1 – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

14/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

 

 

 

 

01

Phân bón: GNC GONECO, PES-COF RÊU NÂU, GBUMPER 10-55-10+TE, GBUMPER TRICHO
Phân bón GNC AG, phân bón vi lượng GNC, phân bón trung lượng CALIC

UBND xã Đinh Trang Hòa – Di Linh

Di Linh

14/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Sông Hậu

01

phân bón hữu cơ vi sinh SH18

UBND xã Đinh Trang Hòa – Di Linh

Di Linh

14/03/2018

08h,

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

Phân bón LUVI 01-28

UBND Xã N'Thôn Hạ Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

14/03/2018

14h,

UBND Xã Tân Hội Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

14/03/2018

08h,

UBND Xã Lát Huyện Lạc Dương

Lạc Dương

14/03/2018

08h,

UBND Xã Phi Tô Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14/03/2018

14h,

UBND Xã Đông Thanh Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

15/03/2018

08h,

UBND Xã Tân Thành Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

15/03/2018

08h,

UBND Xã Mê Linh Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

15/03/2018

14h,

UBND TT Đinh Văn Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

15/03/2018

08h,

UBND Xã Xuân Trường Thành Phố Đà Lạt

Đà Lạt

15/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Sông Hậu

01

phân bón hữu cơ vi sinh SH19

UBND xã Gung Ré – Di Linh

Di Linh

15/3/2018

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

 

 

 

 

 

01

Phân bón: GNC GONECO, PES-COF RÊU NÂU, GBUMPER 10-55-10+TE, GBUMPER TRICHO
Phân bón GNC AG, phân bón vi lượng GNC, phân bón trung lượng CALIC

UBND xã Gung Ré – Di Linh

Di Linh

15/3/2018

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

 

 

 

 

04

Phân bón sinh học RQ

UBND Xã Hương Lâm, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

14h00

UBND Xã An Nhơn, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

15/3/2018

08h00

Hội trường thôn 1 - xã Mỹ Đức – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

15/3/2018

14h00

Hội trường thôn 2 - xã Mỹ Đức – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

15/3/2018

10h00

Công ty TNHH VTNN Quang Viễn

 

 

02

Phân bón lá Rapid Hydro

Hội trường UBND xã Hòa Trung - huyện Di Linh

Di Linh

16/3/2018

10h00

Hội trường UBND xã Hòa Bắc - huyện Di Linh

Di Linh

16/3/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

 

 

02

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn 3 - xã Mỹ Đức – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

16/3/2018

14h00

Hội trường thôn 4 - xã Mỹ Đức – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

17/3/2018

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

 

 

02

Phân bón sinh học RQ

UBND Xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

14h00

UBND Xã Quốc Oai, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

17/3/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

 

02

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn 5 - xã Mỹ Đức – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

17/3/2018

14h00

Hội trường thôn 6 - xã Mỹ Đức – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

17/3/2018

10h00

Công ty TNHH VTNN Quang Viễn

 

 

02

Phân bón lá Rapid Hydro

Hội trường UBND xã Tân Nghĩa - huyện Di Linh

Di Linh

18/3/2018

10h00

Hội trường UBND xã Liên Đầm - huyện Di Linh

Di Linh

18/3/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

 

02

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn 7 - xã Mỹ Đức – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

18/3/2018

14h00

Hội trường thôn 8 - xã Mỹ Đức – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

18/3/2018

08h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

02

Phân bón Sinh thái BP, Phân bón Sinh thái BP 1
Phân NPK 15-30-15 + Vi lượng, Phân NPK 30-10-10 + Vi lượng, Phân NPK 6-30-30 + Vi lượng

UBND xã Mê Linh - huyện Lâm Hà

Lâm Hà

18/3/2018

08h00

UBND xã Đinh Lạc - huyện Di Linh

Di Linh

18/3/2018

09h30

Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam

01

Nitrophoska 16-16-9

Đại lý Hưng Đặng – thôn Phúc Lộc – xã Phúc Thọ - huyện Lâm Hà

Lâm Hà

18/3/2018

08h00

Công ty TNHH VTNN Quang Viễn

 

 

02

Phân bón lá Rapid Hydro

Đại lý Tuấn Điệp – thôn 1 – xã Tân Thanh - huyện Lâm Hà

Lâm Hà

19/3/2018

08h00

Đại lý Tuyết Luận – thôn Đan Phượng 1 – xã Đan Phượng  - huyện Lâm Hà

Lâm Hà

19/3/2018

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

 

02

Phân bón sinh học RQ

UBND Xã Hà Đông, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

14h00

UBND Xã Đa Pal, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

19/3/2018

10h00

Công ty TNHH VTNN Quang Viễn

 

 

02

Phân bón lá Rapid Hydro

Hội trường UBND xã Hòa Ninh - huyện Di Linh

Di Linh

20/3/2018

10h00

Hội trường UBND xã Tân Châu - huyện Di Linh

Di Linh

20/3/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

01

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn 1- xã Quốc Oai – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

20/3/2018

08h00

Công ty TNHH VTNN Quang Viễn

 

Phân bón lá Rapid Hydro

Đại lý Giang Lập – thôn Hoài Đức 5 – xã Hoài Đức  - huyện Lâm Hà

Lâm Hà

20/3/2018

14h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

01

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn 2- xã Quốc Oai – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

21/3/2018

08h00

Công ty TNHH VTNN Quang Viễn

01

Phân bón lá Rapid Hydro

Đại lý Cường Hiên – làng 2 – xã Phúc Thọ  - huyện Lâm Hà

Lâm Hà

21/3/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

 

 

02

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn3 - xã Quốc Oai – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

21/3/2018

14h00

Hội trường thôn4 - xã Quốc Oai – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

21/3/2018

08h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

 

 

 

01

Phân bón Sinh thái BP, Phân bón Sinh thái BP 1
Phân NPK 15-30-15 + Vi lượng, Phân NPK 30-10-10 + Vi lượng, Phân NPK 6-30-30 + Vi lượng

UBND xã Sơn Điền - huyện Di Linh

Di Linh

21/3/2018

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

 

 

02

Phân bón sinh học RQ

UBND Xã Triệu Hải, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

14h00

UBND Xã Quảng Trị, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

21/3/2018

10h00

Công ty TNHH VTNN Quang Viễn

 

 

02

Phân bón lá Rapid Hydro

Hội trường UBND xã Tân Thượng - huyện Di Linh

Di Linh

22/3/2018

10h00

Hội trường UBND xã Tân Lâm - huyện Di Linh

Di Linh

22/3/2018

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

01

Phân bón sinh học RQ

UBND Xã Đạ Kho, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

22/3/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

 

 

02

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn5 - xã Quốc Oai – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

22/3/20188

14h00

Hội trường thôn 6- xã Quốc Oai – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

22/3/2017

08h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam.

 

 

01

Phân bón NPK: 21-17-03+TE
Phân Calcium Nitrate (15,4%N - 26%Cao - 0,3%B)
Phân NPK: 13-11-21+TE

Hội trường UBND xã Đại Lào - Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

22/3/2018

08h00

Công ty TNHH VTNN Quang Viễn

03

Phân bón lá Rapid Hydro

Đại lý Tình Khiêm – thôn Đại Ninh – xã Ninh Loan - huyện Đức Trọng

Đức Trọng

23/3/2018

08h00

Đại lý Thoa Thức – thôn 3 – xã Lộc Đức - huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

23/3/2018

10h00

Hội trường UBND xã Hòa Nam - huyện Di Linh

Di Linh

23/3/2018

17h00

Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam

01

Phân bón Nitrophoska 16-16-8

Đại lý Phương Nam – thôn Phú Nhuận – TT Dran – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

24/3/2018

13h00

Công ty TNHH TM – SX Nông Phú Vinh

01

Phân bón vi lượng NPV 11-18

Đại lý Nông dược Ngọc Nông – thôn 6 – xã Lộc Thành – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

24/3/2018

10h00

Công ty TNHH VTNN Quang Viễn

01

Phân bón lá Rapid Hydro

Hội trường UBND xã Tam Bố - huyện Di Linh

Di Linh

24/3/2018

14h00

Công ty Cp Sản xuất và thương mại Công nghệ Châu Âu

01

Aicavil 100SC
Empryse 450EC

Đại lý Quỳnh Anh – số 104 Trần Đình Trọng – phường Lộc Phát – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

24/3/2018

09h00

Công ty CP Hóa Chất & Phân bón Vinafer

01

Phân bón Kim Cương NPK 18-12-8+TE, Phân bón Kim cương NPK 20-10-15+TE, Phân bón Kim cương NPK 16-16-18+TE, Phân bón Kim cương NPK 22-9-9+TE
Phân bón Kim cương NPK  21-11-8+2S+TE, Phân bón Kim cương NPK 20-6-14+2S+TE, Phân bón Kim cương NPK 17-5-18+2S+TE

Đại lý Trần Mỹ – số 1178 Nguyễn Văn Cừ - phường Lộc Phát – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

25/3/2018

09h00

Công ty CP Vật tư tổng hợp và phân bón Hóa Sinh

 

01

Phân bón NPK 25-10-8+TE
Phân bón NPK 18-6-20+TE, Phân bón NPK 20-10-10+TE

Cửa hàng VTNN Khánh Nhành – thôn 14 – xã Đạm B’ri – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

25/3/2018

08h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

 

 

 

 

 

 

 

04

Phân bón Sinh thái BP, Phân bón Sinh thái BP 1
Phân NPK 15-30-15 + Vi lượng, Phân NPK 30-10-10 + Vi lượng, Phân NPK 6-30-30 + Vi lượng

UBND phường Lộc Sơn - Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

25/03/2018

08h00

UBND xã Lộc Lâm - huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

25/3/2018

08h00

UBND TT Di Linh - huyện Di Linh

Di Linh

25/3/2018

08h00

UBND xã Phi Tô  - huyện Lâm Hà

Lâm Hà

25/3/2018

10h00

Công ty TNHH VTNN Quang Viễn

01

Phân bón lá Rapid Hydro

Hội trường UBND xã Gia Hiệp - huyện Di Linh

Di Linh

25/3/2018

16h30

Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam

01

Nitrophoska 16-16-10

Nhà hàng Vân Sinh 2 – TT Liên Nghĩa – huyện Đức Trọng

Đức TRọng

25/3/2018

13h30

Công ty Cổ phần Hữu cơ Daito

01

Phân bón Hữu cơ sinh học HUMIX Cà phê, tiêu (giai đoạn 1); Phân bón sinh học HUMIX (Phân bón lá)
Phân vi lượng HUMIX dạng lỏng

Đại lý Chương Biển – thôn 4 – xã Lộc Phú – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

25/03/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

04

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn 1A – xã Triệu Hải – huyện Đạ Tẻh

Đạ tẻh

25/03/2018

14h00

Hội trường thôn 2 – xã Triệu Hải – huyện Đạ Tẻh

Đạ tẻh

26/03/2018

08h00

Hội trường thôn 3A – xã Triệu Hải – huyện Đạ Tẻh

Đạ tẻh

26/03/2018

14h00

Hội trường thôn 3B – xã Triệu Hải – huyện Đạ Tẻh

Đạ tẻh

26/3/2018

08h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Phân bón NPK: 21-17-03+TE
Phân Calcium Nitrate (15,4%N - 26%Cao - 0,3%B)
Phân NPK: 13-11-21+TE

Hội trường UBND Phường Lộc Tiến  - Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

26/3/2018

14h00

Hội trường UBND xã Lộc An - huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

26/3/2018

14h00

Hội trường UBND xã Tân Hội - huyện Đức Trọng

Đức Trọng

27/3/2018

08h00

Hội trường UBND xã Lộc Đức - huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

27/3/2018

10h00

Công ty TNHH VTNN Quang Viễn

01

Phân bón lá Rapid Hydro

Hội trường UBND xã Xuân Trường - Tp Đà Lạt

Đà Lạt

27/03/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

02

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn 4A – xã Triệu Hải – huyện Đạ Tẻh

Đạ tẻh

27/03/2018

14h00

Hội trường thôn 5 – xã Triệu Hải – huyện Đạ Tẻh

Đạ tẻh

28/3/2018

08h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam.

 

 

 

01

Phân bón NPK: 21-17-03+TE
Phân Calcium Nitrate (15,4%N - 26%Cao - 0,3%B)
Phân NPK: 13-11-21+TE

Hội trường UBND xã Đinh Lạc - huyện Di Linh

Di Linh

28/3/2018

08h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

 

 

 

01

Phân bón Sinh thái BP, Phân bón Sinh thái BP 1
Phân NPK 15-30-15 + Vi lượng, Phân NPK 30-10-10 + Vi lượng, Phân NPK 6-30-30 + Vi lượng

UBND TT Đinh Văn  - huyện Lâm Hà

Lâm Hà

28/3/2018

14h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam.

 

 

01

Phân bón NPK: 21-17-03+TE
Phân Calcium Nitrate (15,4%N - 26%Cao - 0,3%B)
Phân NPK: 13-11-21+TE

Hội trường UBND xã Ninh Gia  - huyện Đức Trọng

Đức Trọng

28/3/2018

10h00

Công ty TNHH VTNN Quang Viễn

 

 

02

Phân bón lá Rapid Hydro

Hội trường UBND xã Xuân Thọ - Tp Đà Lạt

Đà Lạt

29/3/2018

10h00

Hội trường UBND xã Trạm Hành - Tp Đà Lạt

Đà Lạt

29/3/2018

14h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam.

 

 

 

 

04

Phân bón NPK: 21-17-03+TE
Phân Calcium Nitrate (15,4%N - 26%Cao - 0,3%B)
Phân NPK: 13-11-21+TE

Hội trường UBND xã Ninh Loan  - huyện Đức Trọng

Đức Trọng

29/3/2018

14h00

Hội trường UBND xã Tân Thượng - huyện Di Linh

Di Linh

30/3/2018

08h00

Hội trường UBND xã Đinh Trang Hòa - huyện Di Linh

Di Linh

30/3/2018

14h00

Hội trường UBND xã Đà Loan  - huyện Đức Trọng

Đức Trọng

30/3/2018

8h00

Công ty TNHH Sitto Việt Nam

01

Phân bón Urea N46 TE, phân bón Sitto Phat 20-20-15-13SiO2+TE và Sitto Phat 25-5-15+TE

Đại lý Thành Hương - thôn 2, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

30/3/2018

08h00

Công ty TNHH Baconco

01

NPK Con cò 16-8-16+6S+TE, NPK Con cò 18-15-7-6S+TE, NPK Con cò 16-6-18+6S+TE,  NPK Con cò 19-16-8+5S+TE,  NPK Con cò  22-5-5+6S+0,05B+01Zn

Đại lý Nguyễn Văn Đông -thôn Trung Hà - xã Đông Thanh - huyện Lâm Hà

Lâm Hà

30/3/2018

10h00

Công ty TNHH VTNN Quang Viễn

 

02

Phân bón lá Rapid Hydro

Hội trường UBND xã Đạ K’Nàng - huyện Đam Rông

Đam Rông

31/3/2018

10h00

Hội trường UBND xã Phi Liêng - huyện Đam Rông

Đam Rông

III. Hội thảo giống cây trồng

29/3/2018

08h00

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

01

giống khoai tây

Hội trường thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ, Tp. Đà Lạt

Đà Lạt

Các tin khác