Thống kê truy cập

1521501
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
330
396
5820
3498
8386
6015
1521501

Thông báo tình hình sâu bệnh hại kỳ 1 tháng 3 năm 2014

 SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 14/TB-BVTV                               Lâm Đồng, ngày 07 tháng 3 năm 2014

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng

Từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 03 năm 2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 19,70C – 20,70C, cao nhất 32,5 – 34,50C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 16 – 170C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 69,5 – 86 %; lượng mưa không đáng kể.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (7.794,53 ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 920,3 ha; đẻ nhánh 3.265,73 ha; đứng cái 1.077,5 ha; làm đòng 1.313 ha; trỗ 808,5 ha; chín 409,5 ha.

- Rầy nâu: Giảm cả về diện tích nhiễm cũng như mật độ gây hại, hiện còn gây hại trên diện tích 77 ha (giảm 683,7 ha). Mật độ trung bình 189 con/m2, cao nhất 2.400 con/m2.

- Ốc bươu vàng, đạo ôn lá, khô vằn giảm nhẹ so với kỳ trước.

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

- Hiện tượng vàng lá: nhiễm trung bình 2.149,1 ha, TLH 3,6 – 20 %, tăng 1.062,1 ha.

- Sâu đục thân nhiễm 500 ha tại Đà Lạt, tỉ lệ 12 – 30 % cây.

3. Cây chè (23.177 ha)

- Các đối tượng dịch hại: Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ phồng lá, chấm xám giảm so với kỳ trước.

4. Cây điều (15.259,7 ha)

- Bệnh xì mủ: Nhiễm 954,8 ha (tăng 502,7 ha), TLH 11,7 – 38,5%.

- Bệnh thán thư: Nhiễm trung bình 1.679,6 ha, tăng 502,7 ha so với kỳ trước.

5. Cây ca cao (997,1 ha)

- Bọ xít muỗi: Gây hại 215,9 ha, trong đó 79,1 ha nhiễm nặng tại Đạ Tẻh.

- Bệnh loét thân, thối trái giảm so vơi kỳ trước.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

- Bệnh héo đen đầu lá: Nhiễm nặng 83,8 ha tại Đạ Tẻh.

- Cách bệnh hại: Xì mủ, nấm hồng, rụng lá ít biến động so với kỳ trước.

7. Cây sầu riêng (1.969,24 ha)

Xì mủ: Nhiễm trung bình 237,2 ha (giảm 162,8 ha) tại Đạ Huoai, bảo Lộc.

8. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Các đối tượng dịch hại như rỉ sắt, bạc thau, rầy, rệp ít biến động so với kỳ trước.

9. Cây rau:

            Cây rau họ thập tự (1.335,1 ha); cây cà chua (2.755,5 ha); đậu leo (250 ha); cà rốt (200 ha); khoai tây (741 ha) các đối tượng dịch hại trên rau giảm so với kỳ trước.

10. Cây dâu tây (117 ha)

Các đối tượng dịch hại như mốc xám, xì mủ, thối đen gốc, rễ ít biến động so với kỳ trước.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3.

Thời tiết thuận lợi cho một số sâu bệnh phát triển và gây hại như: rầy nâu hại lúa; rệp sáp, bệnh vàng lá, mọt đục cành hại cà phê; bọ xít muỗi, thán thư hại điều. Đề nghị các TTNN kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                                  CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp;

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.

 

Các tin khác