Thống kê truy cập

3735579
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1513
15030
39804
3735579

Thông tin cấp mã vùng trồng của Cục Bảo vật thực năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tổng diện tích cây ăn quả năm 2018: 17.314,7 ha, diện tích kinh doanh 10.639,9 ha, sản lượng 140.445,5 tấn; trong đó: Cây thanh long diện tích 41,2 ha, sản lượng 690,6 tấn/năm; cây xoài diện tích 351,5 ha, sản lượng 4.058,4 tấn/năm; cây chôm chôm diện tích 568,2 ha, sản lượng 3.844 tấn/năm; cây mít diện tích 878,8 ha, sản lượng 14.583,7 tấn/năm; cây chuối diện tích 1.056,8 ha, sản lượng 25.471,5 tấn/năm; cây dưa hấu diện tích 382 ha, sản lượng 14.905 tấn/năm; cây sầu riêng 7.919,7 ha, sản lượng 44.945,2 tấn; cây bơ 4.547,1, sản lượng 18.266 tấn; 1.569,1 ha cây ăn quả khác, sản lượng 13.681,1 tấn.

Nhằm thúc đẩy sản xuất cây ăn quả gắn với liên kết theo chuỗi giá trị và thị trường tiêu thụ, đặc biệt là thị trường xuất khẩu cây ăn quả sang thị trường Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Từ ngày 03 – 17 tháng 4 năm 2019 Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đăng ký cấp mã vùng trồng cây ăn quả xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, như sau:

  1. Cây Chôm chôm (10 huyện và thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc).
  2. Cây Dưa hấu (10 huyện và thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc).
  3. Cây Thanh long (10 huyện và thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc).
  4. Cây chuối (10 huyện và thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc).
  5. Cây Mít (10 huyện và thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc).
  6. Cây Xoài (10 huyện và thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc).
  7. 01 cơ sở đóng gói xuất khẩu.

PHỤ LỤC: DANH SÁCH VƯỜN TRÁI CÂY ĐƯỢC CHỨNG NHẬN Ở VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG TRUNG QUỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Huyện, thành phố

Mã số vùng trồng

Cây Thanh long

Cây Xoài

Cây Chôm chôm

Cây Mít

Cây Chuối

Cây Dưa hấu

1

Đà Lạt

VN - LDOR -0001

VN - LDOR - 0002

VN-LDOR-0003

VN - LDOR - 0004

VN - LDOR -0005

VN-LDOR-0006

2

Bảo Lộc

VN - LDOR -0007

VN - LDOR - 0008

VN-LDOR-0009

VN - LDOR -0010

VN - LDOR - 0011

VN-LDOR-0012

3

Đam Rông

VN - LDOR - 0013

VN - LDOR - 0014

VN-LDOR-0015

VN - LDOR - 0016

VN - LDOR - 0017

VN-LDOR-0018

4

Lạc Dương

VN - LDOR - 0019

VN - LDOR - 0020

VN-LDOR-0021

VN - LDOR - 0022

VN - LDOR - 0023

VN-LDOR-0024

5

Lâm Hà

VN - LDOR -0025

VN - LDOR - 0026

VN-LDOR-0027

VN - LDOR - 0028

VN - LDOR - 0029

VN-LDOR-0030

6

Đơn Dương

VN - LDOR - 0031

VN - LDOR -0032

VN-LDOR-0033

VN - LDOR - 0034

VN - LDOR - 0035

VN-LDOR-0036

7

Đức Trọng

VN - LDOR - 0037

VN - LDOR -0038

VN-LDOR-0039

VN - LDOR - 0040

VN - LDOR -0041

VN-LDOR-0042

8

Di Linh

VN - LDOR -0043

VN - LDOR - 0044

VN-LD0R-0045

VN - LDOR - 0046

VN - LDOR - 0047

VN-LD0R-0048

9

Bảo Lâm

VN - LDOR - 0049

VN - LDOR - 0050

VN-LDOR-0051

VN - LDOR - 0052

VN - LDOR - 0053

VN-LDOR-0054

10

Đạ Huoai

VN - LDOR -0055

VN - LDOR - 0056

VN-LDOR-0057

VN - LDOR - 0058

VN - LDOR - 0059

VN-LDOR-0060

11

Đạ Tẻh

VN - LDOR - 0061

VN - LDOR - 0062

VN-LDOR-0063

VN - LDOR - 0064

VN - LDOR - 0065

VN-LDOR-0066

12

Cát Tiên

VN - LDOR - 0067

VN - LDOR -0068

VN-LDOR-0069

VN - LDOR - 0070

VN - LDOR -0071

VN-LDOR-0072

Tổng diện tích (ha)

41,2

351,5

568,2

878,8

1.056,8

382,0

Sản lượng (tấn)

690,6

4.058,4

3.844,0

14.583,7

25.471,5

14.905,0

 

 

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CƠ SỞ TRÁI CÂY XUẤT KHẨU THANH LONG SANG TRUNG QUỐC (cập nhật ngày 03/4/2019)

 

 Province
(Tỉnh)

Number
(Số TT)

Location: County, Province
(Địa điểm: Tỉnh/huyện/xã)

English Name of Packing house
(Tên tiếng Anh các nhà đóng gói)

Address in English
(Địa chỉ bằng tiếng Anh)

Registered Number
(Mã số đã đăng ký)

 

LAM DONG

1

LADON DUONG, M DONG

Le Ty Trading Businessment and Production facility (Persimmon and dried Banana)

No. 36 - Nguyen Du - Dran Townlet - Don Duong District, Lam DongProvince

VN- LDPH – 001

 

                                                                                                                                                  Hoàng Hữu Chiến