Thống kê truy cập

2914686
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
264
264
57860
2914686

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng từ ngày 08/6 – 14/6/2020

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số: 55/TB – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG 7 NGÀY

Tuần 24 (Từ ngày 08/6 – 14/6/2020)

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chủ yếu ngày nắng ráo, chiều tối có mưa; nhiệt độ trung bình 20 – 24,50C, cao nhất 32 – 360C, thấp nhất 16 – 180C; độ ẩm không khí 78 – 87%, lượng mưa 18,3 – 55,6mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây lúa

Vụ Hè Thu

5.783,5

 

Mạ

1.042

 

Đẻ nhánh

3.752,5

 

Đòng – trỗ

890

 

Ngậm sữa - chín

99

Cây ngô

Vụ Hè Thu

Cây con – trỗ cờ

2.207,6

Cây trồng khác

Cây cà phê

Trái non

164.744

Cây điều

Chăm sóc

27.176,3

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

12.411,3

Cây sầu riêng

Nuôi trái – thu hoạch

8.520

Cây tiêu

Thu hoạch

2.204,4

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.238

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

2.233

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa:

- Bọ trĩ gây hại 51ha lúa giai đoạn mạ tại Đạ Tẻh (tăng 14ha so với kỳ trước), TLH 7,5 – 17,9%.  

- Bệnh đạo ôn lá gây hại 185ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên (2ha nhiễm nặng), tăng 140ha so với kỳ trước, TLH 7 - 25%.

- Các đối tượng khác như: OBV, rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh khô vằn…gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 267,8ha ngô các giai đoạn từ phát triển thân lá – trỗ cỡ, phun râu tại Đơn Dương, Lạc Dương, Cát Tiên (63ha nhiễm nặng), giảm 6ha so với kỳ trước, mật độ 3 - 8 con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại 919ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt (giảm 232,4ha so với kỳ trước), TLH 10 – 25%.

- Rệp sáp gây hại 844,4ha tại Di Linh, Bảo Lộc, Lâm Hà, Đức Trọng (giảm 53,6ha so với kỳ trước), TLH 7,5 – 15%.

- Bệnh khô cành, khô quả gây hại 241ha tại Lạc Dương, Lâm Hà (giảm 15,2ha so với kỳ trước), TLH 17-25%.

- Mọt đục cành, sâu đục thân, bệnh rỉ sắt, vàng lá… chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại 1.988,6ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà, TLH 5 – 10,6%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, bệnh thối búp… chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ 5.142ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông (giảm 29ha so với kỳ trước), TLH 14 – 22,1%.

- Bệnh thán thư gây hại trung bình 200,3ha tại Đạ Huoai, Cát Tiên (giảm 5ha so với kỳ trước), TLH phổ biến 12,5 - 18%; cao 30,2%.

6. Cây tiêu: Bệnh chết nhanh gây hại 36,2ha tại Đạ Huoai, Đức Trọng (13,5ha nhiễm nặng), TLH 2 – 15%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 1.188ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh (167,6ha nhiễm nặng), TLH 13,6 – 23,3%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua: Bệnh virus gây hại trung bình – nặng 150,6ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (28ha nhiễm nặng), tăng 9,1ha so với kỳ trước, TLH 16,6 – 33%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 451,7ha tại Lạc Dương, Đơn Dương, Đà Lạt (tăng 61,7ha so với kỳ trước), mật độ 5 – 22 con/m2;

- Bệnh sưng rễ gây hại 135,5ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đà Lạt (tăng 75,5ha so với kỳ trước), TLH 3,3 – 10%.

Hoa cúc: Bệnh virus gây hại 15ha tại Đà Lạt, TLH 10-18%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây lúa: Do thời tiết nắng mưa xen kẽ, ẩm độ cao thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá phát triển mạnh. Khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ kịp thời. Ngoài ra, chú ý phòng trừ bọ trĩ, OBV, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – đứng cái, làm đòng.

- Cây cà phê: Thời tiết tiếp tục có mưa nhiều về chiều và đêm, cà phê phát triển chồi, lá non mạnh, chú ý phòng trừ bọ xít muỗi, rệp sáp, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành, khô quả.

- Cây điều: Chú ý phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư, khô cành.

- Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ tiếp tục gây hại mạnh tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh.

- Cây rau: Bệnh virus, mốc sương, thán thư, phấn trắng có khả năng tăng mạnh trên rau họ cà. Ngoài ra chú ý bệnh cháy lá, sương mai, sưng rễ/rau họ thập tự.

- Cây hoa: Tiếp tục theo dõi, phòng trừ bọ trĩ, bệnh rỉ sắt, virus sọc thân/hoa cúc, nhện đỏ, bệnh phấn trắng, mốc xám/hoa hồng.  

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại mạnh tại Đơn Dương, Lạc Dương, Cát Tiên.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây lúa

Đến nay diện tích lúa Hè Thu đã xuống giống đạt 98,4% kế hoạch, phần lớn diện tích đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Tiếp tục hướng dẫn nông dân làm cỏ, bón phân, chú ý phòng trừ OBV, bọ trĩ, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn hại lá, khô vằn.

2. Cây bắp

Sâu keo mùa thu tiếp tục lây lan gây hại mạnh trên ngô vụ Hè Thu tại các huyện Đơn Dương, Lạc Dương, Cát Tiên, cần hướng dẫn nông dân theo dõi và phòng trừ kịp thời theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành theo Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Cây điều

Hướng dẫn nông thực hiện tốt các biện pháp tỉa cành, tạo tán, bón phân, phát quang bụi rậm, làm sạch cỏ dại trên vườn và xung quanh bờ, tạo cho vườn điều thông thoáng, hạn chế nơi cư trú của sâu bệnh. Tiếp tục theo dõi phòng trừ sâu đục thân, đục cành, bọ trĩ, bọ xít muỗi, bệnh thán thư, nứt thân xỉ mủ gây hại cây điều.

4. Cây sầu riêng

Tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh nứt thân xì mủ hiện đang lây lan và gây hại mạnh tại các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytopthora sp. hại cây sầu riêng do Cục BVTV ban hành.

5. Cây cà phê

Hiện nay hầu hết diện tích cà phê đang trong giai đoạn phát triển trái non, cần tập trung hướng dẫn nông dân chăm sóc, tỉa cành, tạo tán, bón phân đợt 2 cho cây hạn chế rụng trái non. Ngoài ra chú ý phòng trừ rệp sáp, tuyến trùng, vàng lá, bệnh khô cành, khô quả, rỉ sắt và bọ xít muỗi trên cà phê chè.

6. Rau, hoa

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân quản lý bệnh virus hại cà chua, hoa cúc bằng các biện pháp quản lý tổng hợp chú trọng việc sử dụng giống kháng kết hợp biện pháp luân canh, kiểm soát môi giới lan truyền bệnh virus như bọ trĩ, bọ phấn, bọ xít mù thuốc lá, rầy rệp./.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

K.T CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Phương Loan

 

Các tin khác