Thống kê truy cập

2914415
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1853
15693
57589
2914415

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT GLYPHOSATE

Ngày 10/4/2019, Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Quyết định số 1187/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Glyphosate ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Ngày 20/9/2019, Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT về việc “danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam”. Theo đó, thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Glyphosate được sản xuất nhập khẩu đến ngày 10/6/2019; được buôn bán, sử dụng đến ngày 10/6/2020.

Tuy nhiên, ngày 24/4/2020 Bộ Nông Nông nghiệp & PTNT ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung  Điều 2 của Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. Theo Điều 1 Thông tư số 06/2020/TT-BNNPTNT, các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất glyphosate không được sản xuất, nhập khẩu; chỉ được buôn bán, sử dụng đến ngày 31/6/2021 (Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 09/6/2020).

                                                                                                                                                                                          Nguyễn Thị Thủy

Các tin khác