Thống kê truy cập

2930981
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
567
2242
3206
2930981

TỔ CHỨC TẬP HUẤN LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN VỀ PHÂN BÓN TẠI ĐÀ LẠT NĂM 2019

Thực hiện Văn bản số 368/SNN-KH ngày 18/3/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng về việc tập huấn Bồi dưỡng chuyên môn về phân bón năm 2019 cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu trên địa bàn toàn tỉnh.

Từ ngày 11-14/4/2019 Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng đã tổ chức lớp “Tập huấn Bồi dưỡng chuyên môn về phân bón tại Tp. Đà Lạt năm 2019” cho 64 cá nhân có nhu cầu kinh doanh phân bón tại Tp. Đà Lạt, huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương tại Hội trường Chi cục.

Về tham dự khai giảng lớp tập huấn Bồi dưỡng chuyên môn về phân bón có:

- Ông Lại Thế Hưng - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt & BVTV;

- Lãnh đạo các phòng, trạm của Chi cục, các giảng viên tham gia tập huấn.

Trong quá trình tập huấn, các giảng viên của Chi cục Trồng trọt &BVTV Lâm Đồng đã phổ biến, hướng dẫn các nội dung liên quan đến lĩnh vực phân bón như: Các quy định của Pháp luật hiện hành về phân bón; giới thiệu Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón; Dinh dưỡng cây trồng, đất và phân bón; Nguyên tắc bón phân hợp lý, bảo quản và sử dụng phân bón an toàn và hiệu quả; an toàn trong bảo quản và sử dụng phân bón.

Kết thúc lớp tập huấn, Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra và cấp giấy chứng nhận Bồi dưỡng chuyên môn về phân bón cho 64 cá nhân tham dự lớp tập huấn.

                                                                                                                                                               Nguyễn Lệnh Đổng