Thống kê truy cập

2930956
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
542
2217
3181
2930956

KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN VỀ THUỐC BVTV NĂM 2019

Thực hiện văn bản số 367/SNN-KH ngày 18/3/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng về việc tập huấn Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2019 cho những cá nhân có nhu cầu trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngày 10/4/2019 tại Hội trường Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng đã khai giảng lớp “Tập huấn Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2019” cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Về tham dự khai giảng lớp tập huấn Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật  có:

- Ông Lại Thế Hưng - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng;

- Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng;

- Lãnh đạo các phòng, trạm của Chi cục cùng với các giảng viên tham gia tập huấn và hơn 80 học viên.

                                                                                                                                                  Nguyễn Lệnh Đổng