Thống kê truy cập

3545701
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2297
24389
85346
3545701

Danh sách Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 2021

STT Số tiếp nhận Tên tổ chức, cá nhân công bố Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số Số chứng nhận HQ/TCCS Tên tổ chức chứng nhận/Tổ chức tự đánh giá QĐ công nhận phân bón lưu hành tại VN
1 09/TB-TTBVTV
(ngày 27/01/2021)
Công ty TNHH SX TM DV Hải Hà Philip vươn cành lớn trái Phân bón hỗn hợp NPK 04916 IQC/HQPB/0554.20 ngày 03/12/2020 Công ty CP chứng nhận và giám định IQC 0417/QĐ-BVTV-PB ngày 17/4/2018
Philip 20-15-20 Phân bón hỗn hợp NPK 04918
Philip 20-20-15 Phân bón hỗn hợp NPK  04919
Philip 16-8-16 Phân bón hỗn hợp NPK  04920
Philip 22-10-7 Phân bón hỗn hợp NPK  04921
Philip 20-22 Phân bón hỗn hợp NK 04922
Philip 19-9-19 Phân bón hỗn hợp NPK  04923
Philip nuôi trái to nhân Cà Phê Phân bón hỗn hợp NPK  04925
Philip mùa khô Phân bón  hỗn hợp NPK  04926
Philip Chắc nhân trái chín đều Phân bón hỗn hợp NPK  04927
Apha 1 Phân bón hỗn hợp NPK  04928
Apha 2 Phân bón hỗn hợp NPK  04929
Apha 3 Phân bón hỗn hợp NPK 04930
Apha vươn cành trái lớn nhanh Phân bón hỗn hợp NPK  04931
Apha nuôi trái Phân bón hỗn hợp NPK  04932
Apha to nhân chắc nhân Phân bón hỗn hợp NPK  04933
Philip 20-20-10 Phân bón hỗn hợp NPK  04934
Philip 20-10-20 Phân bón hỗn hợp NPK  04935
Philip 18-9-24 Phân bón hỗn hợp NPK  04936
Philip 20-5-3+9S Phân bón  NPK bổ sung trung  lượng 04937
NPK 16-16-8 Philip Phân bón hỗn hợp NPK  04942
Mùa khô 22-3-6-6S Phân bón  NPK bổ sung trung lượng 04944
NK Philip Phân bón NK bổ sung trung vi lượng 04947
NK Thái Lan Phân bón NK bổ sung trung vi lượng 04948
Vi lượng Thái lan Phân bón vi lượng 04950
Apha cà phê mùa khô Phân bón NPK bổ sung trung lượng 04952
Trung vi lượng Philip 9 chất Phân bón trung vi lượng 04954
Trung lượng Philip Phân bón trung lượng 04953 IQC/HQPB/0554.01.20 ngày 30/12/2020
2 10/TB-TTBVTV
(ngày 27/01/2021)
Công ty TNHH Việt Thái Hàn Phân bón Hanbok 1 Phân bón hỗn hợp NPK 08031 IQC/HQPB/0590.20 ngày 26/11/2020 Công ty CP chứng nhận và giám định IQC 622/QĐ-BVTV-PB ngày 20/6/2018
Phân bón Hanbok 2 Phân bón hỗn hợp NPK 08032
Phân bón Hanbok 3 Phân bón hỗn hợp NPK 08033
Phân bón Hanbok 5 Phân bón hỗn hợp NPK 08035
Phân bón Hanbok 7 Phân NPK bổ sung trung lượng 08037
3 102/TB-TTBVTV
(ngày 25/6/2021)
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tân Thành Nam AGRICULTURE  NPK 20-10-10+TE Tân Thành Nam Phân NPK bổ sung vi lượng 22162     2549/QĐ-BVTV-PB ngày 16/9/2019
NPK 15-9-13,5 +7S+TE Tân Thành Nam Phân NPK bổ sung trung vi lượng 22163
NPK 12-12-19+TE Tân Thành Nam Phân NPK bổ sung vi lượng 22164
NPK 16-8-18+6S+TE Tân Thành Nam Phân NPK bổ sung trung vi lượng 22165
NK 20-20+TE Tân Thành Nam Phân NK bổ sung vi lượng 22166
NPK Hoàng Liên 15-15-15+1Mg+TE Phân NPK bổ sung trung vi lượng 1217     2376/QĐ-BVTV-PB ngày 13/8/2019
NPK Hoàng Liên 15-6-17+2S+TE Phân NPK bổ sung trung vi lượng 1218
NPK Hoàng Liên 16-16-8+8S+TE Phân NPK bổ sung trung vi lượng 1222
NPK Hoàng Liên 16-16-16+TE Phân NPK bổ sung vi lượng 1224
NPK Hoàng Liên 17-7-17+3S+TE Phân NPK bổ sung trung vi lượng 1225
NPK Hoàng Liên 20-20-15+TE Phân NPK bổ sung vi lượng 1231
NPK Hoàng Liên 20-10-20+TE Phân NPK bổ sung vi lượng 1233
NPK Hoàng Liên 30-10-10+TE Phân NPK bổ sung vi lượng 1237
NPK Hoàng Liên 15-5-20+2Mg+TE Phân NPK bổ sung trung vi lượng 1238
NPK Hoàng Liên 15-5-25+2Mg+TE Phân NPK bổ sung trung vi lượng 1239
NPK Hoàng Liên 22-14-7+TE Phân NPK bổ sung vi lượng 1241
4 139/TB-TTBVTV
(ngày 14/10/2021)
Công ty Cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng  PHÂN ĐẠM URÊ HẠT VÀNG – ĐẦU TRÂU 46A+  Phân  Urê có chất tăng hiệu suất sử dụng 17225 VICB 7575.10-A1 ngày 08/10/2021 Công ty CP chứng nhận và giám định VINACERT 1400/QĐ-BVTV-PB ngày 07/9/2018

 

Các tin khác