Thống kê truy cập

3735618
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1552
15069
39843
3735618

Tổ chức các lớp tập huấn về công tác duy trì , giám sát và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu tại 03 huyện phía nam tỉnh Lâm Đồng (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên)

Tổ chức các lớp tập huấn về công tác duy trì , giám sát và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu tại 03 huyện phía nam tỉnh Lâm Đồng (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên)

 

Hiện nay, các nước nhập khẩu ngày càng nâng cao rào cản kỹ thuật, buộc các tổ chức, cá nhân muốn xuất khẩu sản phẩm phải tuân thủ; song nhiều tổ chức, cá nhân chỉ mới tập trung mở rộng diện tích vùng trồng và cơ sở đóng gói mà chưa quan tâm đúng mực đến công tác giám sát các vùng, cơ sở đóng gói để đảm bảo tuân thủ yêu cầu của nước nhập khẩu.

Để khắc phục những hạn chế trên, nhằm đẩy mạnh phát triển kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới, các tổ chức, cá nhân cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát, quản lý mã vùng trồng, cơ sở đóng gói để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của nước nhập khẩu.

Ngày 06 – 07/7/2023, Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng đã tổ chức 03 lớp tập huấn “Về duy trì, giám sát và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu”, cho các tố chức, cá nhân và các hộ dân liên kết đã có mã số xuất khẩu. Các lớp tập được diễn ra tại 03 huyện phía nam (huyện Đạ Hoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên).

Tham dự các lớp tập huấn gồm có đại diện lãnh đạo Trung tâm nông nghiệp huyện, đại diện lãnh đạo UBND xã nơi tổ chức lớp tập huấn, khuyến nông viên và gần 300 hộ nông dân.

Tại các buổi tập huấn các tổ chức, cá nhân tham gia đã được giảng viên giới thiệu các nội dung liên quan đến công tác duy trì, giám sát và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu; hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả theo quy định của Việt Nam và nước nhập khẩu và được hướng dẫn nhập nhật ký điện tử vùng trồng (farmdiary), nhật ký cơ sở đóng gói (Packing house) bằng phần mềm của Cục BVTV triển khai.

Kết thúc các buổi tập huấn, các tổ chức, cá nhân đại diện mã cũng như các hộ nông dân liên kết của các vùng trồng tại các huyện cơ bản hiểu và nắm được cách thức duy trì, giám sát, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; cách thức sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả; hiểu và triển khai thử nghiệm nhập nhật ký điện tử qua phần mềm Farmdiary và phần mềm Packing house.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔ CHỨC TẬP HUẤN

  
  

 

Hoàng Văn Tuyên - Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác