Thống kê truy cập

2909999
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
998
11277
53173
2909999

LÂM ĐỒNG CÔNG NHẬN 14 CÂY CÀ PHÊ CHÈ ĐẦU DÒNG GIỐNG TYPICA VÀ BOURBON

LÂM ĐỒNG CÔNG NHẬN 14 CÂY CÀ PHÊ CHÈ ĐẦU DÒNG

GIỐNG TYPICA VÀ BOURBON

 

Căn cứ quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Phê duyệt kế hoạch và phân bổ kinh phí thực hiện tái canh, cải tạo giống cà phê gắn với phát triển cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng năm 2018;

Năm 2018, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Nông nghiệp, Hội Nông dân các huyện Lạc Dương, Đam Rông, Lâm Hà, Đơn Dương và thành phố Đà Lạt thực hiện công tác bình tuyển, chọn lọc những cây cà phê chè giống cũ (giống giống Bourbon, Typica, Catura, …) chất lượng tốt (sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất, chất lượng cao, khả năng kháng dịch hại và thích ứng với biến đổi khí hậu) nhằm phục vụ cho chương trình tái canh, cải tạo giống gắn với canh tác cà phê bền vững trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và thương hiệu “Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

Hội đồng bình tuyển cây cà phê chè đầu dòng được thành lập theo Quyết định số 84/QĐ-SNN ngày 18/01/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng. Ngày 24/01/2019, Hội đồng đã tổ chức bình tuyển cây cà phê chè đầu dòng tại hội trường Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng và thử nếm đánh giá chất lượng tại công ty cà phê Là Việt (200 Nguyễn Công Trứ, TP. Đà Lạt). Sau 01 ngày họp Hội đồng đã đánh giá các cây cà phê chè sinh trưởng, phát triển tốt, có khả năng kháng bệnh rỉ sắt tương đối tốt, năng suất ổn định qua nhiều năm, thích ứng với biến đổi khí hậu; chất lượng nhân sống và chất lượng thử nếm tốt. Các thành viên Hội đồng bình tuyển thống nhất, thông qua và đề nghị Sở NN&PTNT Lâm Đồng ra quyết định công nhận 14 cây cà phê chè (10 cây giống Typica và 4 cây giống Bourbon) cho 6 chủ hộ đăng ký.

Ngày 18/02/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng đã ra quyết định công nhận 14 cây cà phê chè đầu dòng (10 cây giống Typica và 4 cây giống Bourbon) cho 6 chủ hộ gồm:

  1. Cây cà phê chè đầu dòng C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.01; C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.02 – Chủ hộ: Ông Lê Thanh Tùng, địa chỉ: Trạm Hành 1, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;
  2. Cây cà phê chè đầu dòng C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.03; C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.04; C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.05; C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.06 – Chủ hộ: Ông Nguyễn Trường Phúc, địa chỉ: Trạm Hành 1, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;
  3. Cây cà phê chè đầu dòng C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.07; C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.08; C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.09 – Chủ hộ: Ông Trần Trúc Linh , địa chỉ: Trạm Hành 1, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;
  4. Cây cà phê chè đầu dòng C.CAPHECHEBOURBON.68.672.24862.19.10 – Chủ hộ: Ông Cil Múp Na Se, địa chỉ: TDP Bnơr’C, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng;
  5. Cây cà phê chè đầu dòng C.CAPHECHEBOURBON.68.672.24862.19.11; C.CAPHECHEBOURBON.68.672.24862.19.12; C.CAPHECHEBOURBON.68.672.24862.19.13 – Chủ hộ: Ông K’ Brèo, địa chỉ: TDP Bnơr’C, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng;
  6. Cây cà phê chè đầu dòng C.CAPHECHETYPICA.68.672.24862.19.14 – Chủ hộ: Ông Bon Yô Bai, địa chỉ: TDP Bnơr’A, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng;

Việc công nhận 14 cây cà phê chè đầu dòng giống Typica và Bourbon sẽ bổ sung nguồn giống cà phê chè có chất lượng tốt nhằm giúp bà con nông dân có thêm sự lựa chọn giống phù hợp trong tái canh cũng như canh tác cây cà phê chè và gắn với phát triển thương hiệu “Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

 

                                                                  Hội đồng bình tuyển

 

                                                   Hội đồng đánh giá chất lượng thử nếm

                                                                                                                                        Vy Thế Vũ

Các tin khác