Thống kê truy cập

3645120
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3218
3218
82803
3645120
Văn bản phát hành

Tình hình sản xuất kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tính đến tháng 5/2023, toàn tỉnh có 722 cơ sở SXKD giống cây trồng. Trong đó có 370 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống rau, hoa, (264 cơ sở sản xuất kinh doanh giống rau, năng lực sản xuất 1.469,8 triệu cây giống; 58 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống hoa, năng lực sản xuất 564 triệu cây; 48 cơ sở sản xuất giống invitro, năng lực sản xuất 66,8 triệu cây giống)