Thống kê truy cập

3887459
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4346
30588
88719
3887459
Văn bản phát hành

V/v hạng mục phục hóa đất thuộc dự án đầu tư Xây dựng hạ tầng khu tái định canh cho các hộ có đất bị thu hồi thuộc dự án hồ chứa nước Ta Hoét

V/v hạng mục phục hóa đất thuộc dự án đầu tư Xây dựng hạ tầng khu tái định canh cho các hộ có đất bị thu hồi  thuộc dự án hồ chứa nước Ta Hoét

 

Phân công xây dựng, triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ và Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy

Phân công xây dựng, triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ

và Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy

                  

V/v ý kiến về đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030.

V/v ý kiến về đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030. 

V/v góp ý dự thảo Đề án Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp đến năm 2030

V/v góp ý dự thảo Đề án Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp đến năm 2030