Thống kê truy cập

3644977
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3075
3075
82660
3644977
Văn bản phát hành

V/v Tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thật canh tác một số loại cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Vv Tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao   quy trình kỹ thật canh tác một số loại cây  dược liệu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

V/v triển khai xây dựng kế hoạch phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030.

V/v triển khai xây dựng kế hoạch phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030.