Thống kê truy cập

2507050
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1250
1250
34863
2507050

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng từ ngày 09/03 – 15/03/2020

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số:  16/TB – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG 7 NGÀY

Tuần 11 (Từ ngày 09/03 – 15/03/2020)

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chủ yếu ngày nắng ráo, chiều tối có mưa; nhiệt độ trung bình 18,9 – 22,70C, cao nhất 31,5 – 35,20C, thấp nhất 12,7 – 170C; độ ẩm không khí 74 – 80%, lượng mưa 12,4 – 57,8 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây lúa

Vụ Đông Xuân

8.701,7

 

Mạ

407

Đẻ nhánh

690

Đòng – trỗ

1.284,7

Ngậm sữa

2.905

 

Thu hoạch

3.415

Cây ngô

Vụ Đông Xuân

 

1.914,4

 

Cây con – phát triển thân lá

1.513,4

Thu hoạch

401

Cây trồng khác

Cây cà phê

Ra hoa – đậu quả

164.744

Cây điều

Thu hoạch

27.176,3

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

12.411,3

Cây sầu riêng

Ra hoa – đậu quả

8.520

Cây tiêu

Chắc hạt – thu hoạch

2.204,4

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.268

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

2.965

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa:

- Ốc bươu vàng gây hại 60,8ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Huoai, (giảm 10,7ha so với kỳ trước), mật độ 2 - 4 con/m2.

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 102,9ha lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng tại Đạ Tẻh, Đức Trọng, Đạ Huoai (giảm 20,3ha so với kỳ trước), TLH 5 – 10%.

- Bệnh khô vằn gây hại 41ha lúa giai đoạn trỗ - chín tại Đạ Tẻh (giảm 21ha so với kỳ trước), TLH 5 – 20%.

- Rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ trĩ, bệnh đốm sọc vi khuẩn, …gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 134ha tại Đơn Dương, Đạ Tẻh (tăng 21ha so với kỳ trước), mật độ 2 - 4 con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại ở mức trung bình 216ha cà phê chè tại Lạc Dương, (tăng 15ha so với kỳ trước), TLH 20,1 – 25%.

- Bệnh khô cành gây hại trung bình 256ha tại Lạc Dương, Lâm Hà (giảm 849ha so với kỳ trước), TLH 15,1-25%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, sâu đục thân mình trắng, bệnh rỉ sắt, vàng lá… gây hại ở mức nhẹ.

4. Cây chè: Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, bệnh thối búp… chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại nhẹ 5.849,1ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, Đam Rông, TLH 16,8 – 24,7%.

- Bệnh thán thư chủ yếu gây hại nhẹ 8.883,2ha, cục bộ có 301,1ha nhiễm trung bình – nặng tại Đạ Huoai, Cát Tiên (tăng 104,8ha so với kỳ trước), TLH phổ biến 10 -17%; cao 78%.

6. Cây tiêu: Bệnh chết nhanh ít biến động so với kỳ trước, gây hại 33,3ha tại Đạ Huoai, Đức Trọng (9,4ha nhiễm nặng), TLH 5,7 – 10,4%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm ít biến động so với kỳ trước, nhiễm trung bình – nặng 1.128,6ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh (161,2ha nhiễm nặng), TLH 14,7 – 33,3%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua: Bệnh virus gây hại trung bình – nặng 163,9ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (36,4ha nhiễm nặng), tăng 81,9ha so với kỳ trước, TLH 16,6 – 26,7%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại trung bình 75ha chủ yếu tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương (tăng 40ha so với kỳ trước), mật độ 15 – 30 con/m2;

- Bệnh sưng rễ gây hại 59,5ha tại Lạc Dương, Đức Trọng (15ha nhiễm nặng), tăng 25ha so với kỳ trước, TLH 5 – 13%.

Hoa cúc: Bệnh virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 15ha tại Đà Lạt, TLH 8-20%.

9. Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn ít biến động so với kỳ trước, gây hại 61ha tại Đạ Tẻh, TLH 32 – 83,3%.

10. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh hại không đáng kể.

 IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây lúa: Sâu cuốn lá, OBV, bệnh đạo ôn, khô vằn tiếp tục gây hại lúa Đông Xuân các giai đoạn từ đẻ nhánh – trỗ chín.

- Cây cà phê: Bọ xít muỗi, mọt đục cành, bệnh rỉ sắt có khả năng tăng nhẹ.

- Cây điều: Thời tiết hiện nay chủ yếu ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhiều, bệnh thán thư sẽ tiếp tục gây hại mạnh, ngoài ra chú ý bọ xít muỗi, sâu đục thân, cành.

- Cây sầu riêng: Bệnh nứt thân xì mủ có khả năng tăng mạnh tại Đạ Huoai.

- Cây rau, hoa: Chú ý bệnh virus, mốc sương hại cà chua; sâu tơ, cháy lá, sưng rễ hại cải bắp; ruồi đục lá, bọ trĩ, nhện đỏ/rau, hoa các loại.

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục phát triển, lây lan và gây hại mạnh trên ngô vụ Đông Xuân tại Đạ Tẻh, Đơn Dương.

- Cây sắn: Chú ý phòng trừ bệnh khảm lá virus.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây cà phê

Để kịp thời khắc phục thiệt hại do sương muối gây hại cà phê chè  tại huyện Lạc Dương cần hướng dẫn nông dân khẩn trương cưa đốn, chăm sóc bón phân phục hồi các diện tích thiệt hại nhẹ - trung bình. Các diện tích bị thiệt hại nặng khả năng phục hồi kém, phá bỏ sớm để trồng tái canh ngay từ đầu mùa mưa năm 2020. Ngoài ra, các khu vực không bị ảnh hưởng của sương muối chú ý phòng trừ bọ xít muỗi bằng các biện pháp: vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn và sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl để phòng trừ.

2. Cây điều

Phần lớn diện tích đang trong giai đoạn thu hoạch rộ. Hướng dẫn nông dân thăm vườn thường xuyên để kiểm tra phát hiện sớm sâu bệnh và phòng trừ kịp thời, chú ý các khu vực nhiễm nặng bệnh thán thư tại Cát Tiên. Sau thu hoạch khẩn trương tỉa cành, tạo tán, vệ sinh đồng ruộng làm sạch cỏ dại để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi, cắt bỏ tiêu hủy sớm những cành, lá bị bệnh thán thư. Các vườn nhiễm bệnh thán thư có thể sử dụng các loại thuốc: Copper Oxychloride + Kasugamycin (New Kasuran 16.6WP,…), Hexaconazole (Tungvil 5SC, 10SC, …) để phòng trừ; Bọ xít muỗi phòng trừ bằng: Cypermethrin (Wamtox 100EC, Tungrin 25EC, Sherbush 5EC; …); Permethrin (Peran 50EC, Permecide 50EC…).

3. Cây sầu riêng

Thời tiết có sương mù vào đêm và sáng sớm thuận lợi cho bệnh xì mủ lây lan và gây hại. Cần thường xuyên thăm vườn, vệ sinh, thu gom tàn dư cây bệnh, cắt tỉa cành để vườn thông thoáng, tạo rãnh thoát nước. Tùy theo áp lực gây hại của bệnh để phòng trừ từ 2-3 lần cách nhau 7 ngày bằng các loại thuốc: Phosphorous acid (Agri-fos 400SL), Dimethomorph (Insuran 50WG), Dimethomorph + Mancozeb (Acrobat MZ 90/600 WP, Diman bul 70WP), Fosetyl-aluminium (Aliette 800WG, Alimet 80WP),…

4. Cây bắp

Sâu keo mùa thu: Theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hại của sâu keo, hướng dẫn nông dân phòng trừ theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành theo Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Cây cà chua

Bệnh virus/cà chua: sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới đảm bảo độ thông thoáng, sử dụng lưới bao quanh từ 40 mesh trở lên để ngăn côn trùng chích hút (bọ trĩ, bọ phấn). Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng thuốc có hoạt chất Abamectin, Dinotefuran, Citrus oil, Oxymatrine, Spinetoram ...; Sử dụng các chất kích kháng tăng khả năng chống chịu như Cytosinpeptidemycyn (Sat 4SL)…/.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

K/T CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Phương Loan

 

 

Các tin khác