Thống kê truy cập

3546381
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2977
25069
86026
3546381
Phòng chống dịch hại

Hội thảo tổng kết lớp Huấn luyện nông dân về IPM trên cây lúa tại Đạ Tẻh

Từ ngày 26/4 - 25/8/2022, Chi cục Trồng trọt & BVTV phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh, UBND xã Triệu Hải tổ chức 01 lớp huấn luyện nông dân về IPM trên cây lúa với 40 học viên tham dự là cán bộ khuyến nông, nông dân trồng lúa tại xã Triệu Hải.

Các giải pháp giảm thiểu sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật trong phòng trừ dịch hại trên cây cà chua

 Cà chua là rau ăn quả được gieo trồng chủ yếu tại 2 huyện Đơn Dương, Đức Trọng, rải rác tại Đà Lạt, Lạc Dương; vài năm gần đây mở rộng xuống một số xã tại Lâm Hà, Di Linh với tổng diện tích canh tác toàn tỉnh khoảng 7.223ha/năm, năng suất trung bình 48,6 tấn/ha; các giống sản xuất chủ lực là Rita (khu vực Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh), giống Beep, Chery (khu vực Đà Lạt, Lạc Dương, Lâm Hà).

Kết quả khảo nghiệm phòng trừ một số dịch hại chưa có thuốc BVTV đăng ký trong danh mục trên cây dâu tằm và bí ngồi năm 2020

Để hỗ trợ người dân trong việc lựa chọn thuốc BVTV để quản lý dịch hại trên cây dâu tằm và bí ngồi, năm 2020, Chi cục Trồng trọt & BVTV đã tiến hành 06 khảo nghiệm đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc BVTV phòng trừ sâu bệnh hại trên cây dâu tằm và bí ngồi.

Sâu bệnh gây hại cây điều niên vụ 2020 – 2021

Niên vụ điều 2020 – 2021, thời tiết có mưa nhiều ở giai đoạn tháng 10-11/2020 nên cây điều rụng lá, ra hoa muộn hơn so với các năm trước, mặt khác trong các tháng đầu năm 2021 (tháng 2, 3) tại 3 huyện phía Nam có mưa trái mùa trùng vào thời điểm một số diện tích điều đang nở hoa, đậu quả đợt 2 làm cho bông điều, trái điều khô đen hư hại nhiều. Hiện nay, cây điều đang thu hoạch quả rải rác, hoa đợt 2 trái đang nhỏ, dự báo năng suất điều niên vụ 2020 – 2021 tại 3 huyện phía Nam  đạt khoảng 8,2 tạ/ha.

Công tác phòng trừ sâu bệnh gây hại cây điều niên vụ 2019 - 2020 tại 3 huyện phía Nam

3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên hiện có 26.511,7ha điều, chiếm 97,9% diện tích điều toàn tỉnh. Để nâng cao năng suất, chất lượng vườn điều, năm 2019, các huyện phía Nam đã thực hiện tái canh 371,8ha điều; ngoài ra đối với các diện tích điều già cỗi, năng suất thấp đã thực hiện chuyển đổi 1.297,8 ha điều sang các cây trồng khác như cây ăn trái, dâu tằm, mía, tràm lấy gỗ trong đó huyện Cát Tiên chuyển đổi 272,8 ha; Đạ Tẻh 653,2 ha; Đạ Huoai 371,8 ha.

Sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Để sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 hoàn thành thắng lợi kế hoạch, Sở Nông nghiệp & PTNT đã ban hành các văn bản chỉ đạo sản xuất gửi UBND các huyện, thành phố: Văn bản số 2053/SNN-TTBVTV ngày 29/11/2019 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp sản xuất cây trồng vụ Đông Xuân 2019-2020