Thống kê truy cập

2931067
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
653
2328
3292
2931067

Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về SX, KD giống rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 697 cơ sở (23 doanh nghiệp, 674 hộ sản xuất, kinh doanh giống cây trồng), với năng lực sản xuất khoảng 500 triệu cây giống các loại/năm, gồm:  cây CN & CAQ lâu năm: 353 cơ sở, năng lực sản xuất 32,61 triệu cây; Rau và hoa: 294 cơ sở, năng lực sản xuất 467,87 triệu cây và 50 cơ sở invitro/393 box cấy sản xuất trên 45 triệu cây giống rau, hoa các loại. Hiện nay đã có 187 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống công bố tiêu chuẩn cơ sở (109 cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, hoa và 78 cơ sở sản xuất, kinh doanh cây CN & CAQ lâu năm).

Nhằm hướng dẫn, thông tin tuyên truyền cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, đặc biệt là các cơ sở sản xuất rau, hoa khi cung ứng giống cây trồng phải đảm bảo sạch bệnh trước khi xuất bán cho người dân. Đồng thời thông qua việc kiểm tra, để phát hiện, ngăn chặn, và xử lý kịp thời các vi phạm nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực giống cây trồng.

Trong năm 2019, Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Lâm Đồng; Phòng Kinh tế/phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng đối với 162 cơ sở (09 doanh nghiệp, 153 hộ cá thể). Kết quả: phát hiện 11 cơ sở vi phạm với các hành vi vi phạm chủ yếu như: sản xuất, kinh doanh giống cây trồng không có nhãn hàng hóa; không công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng;…... Phạt tiền 31,65 triệu đồng.

 Trong đó:  Chi cục Trồng trọt &BVTV Lâm Đồng: Kiểm tra 72 cơ sở gồm 09 doanh nghiệp và 63 hộ sản xuất, kinh doanh (theo văn bản số 167/KT ngày 11/6/2019 của phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt về việc hỗ trợ kiểm tra việc chấp hành các qui định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng).  Phát hiện 04 cơ sở vi phạm, phạt tiền  13,25 triệu đồng.         

Phòng Kinh tế/phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố kiểm tra 90 cơ sở. Phát hiện 7 cơ sở vi phạm, phạt tiền 18,4 triệu đồng.

Trong quá trình kiểm tra, Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng đã lấy mẫu cây giống rau, hoa cúc phân tích nhanh để xác định virus TSWV. Kết quả:

- Đối với hoa cúc: Phân tích 43 mẫu/08 cơ sở vườn ươm (07 cơ sở nuôi cấy mô và 01 cơ sở ươm ngọn) gồm các loại: Cúc đóa cánh dài; pha lê; thạch bích; nhím xanh, vàng hòe, farm trắng, mai vàng, mai đỏ, lan tím, đóa cũ, AT….), kết quả 43 mẫu đều âm tính với virus TSWV.

- Đối với cây rau: Phân tích 02 mẫu cây con scarole, kết quả 02 mẫu âm tính với virus TSWV.

Dự kiến trong năm 2020, Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng sẽ phối hợp với Phòng Kinh tế/phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng. Đặc biệt sẽ tập trung kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống rau hoa nhằm quản lý tốt virus gây hại trên cây họ cà, xà lách và hoa cúc.

                                                                         Một số hình ảnh kiểm tra

           

Đoàn Hải Nam

Các tin khác