Thống kê truy cập

3644801
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2899
2899
82484
3644801

Bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP

Bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với phân bón theo

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP

 

Thực hiện Văn bản số 7440/UBND-NN ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP, ngày 16/01/2018, Sở Công thương đã tiến hành bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón vô cơ cho Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng theo Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về Quản lý phân bón.

Các nội dung bàn giao gồm 27 bản thông báo xác nhận công bố hợp quy và danh sách các sản phẩm phân bón vô cơ đã được Sở Công Thương ban hành trước ngày 20/9/2017; kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ; Văn bản chấp thuận cho phép công ty TNHH Như Linh thực hiện san chiết, đóng gói phân bón đã được chứng nhận hợp quy; danh sách 59 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh; danh sách 15 loại phân bón đã tiến hành lấy mẫu kiểm tra chất lượng năm 2017; danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo, hội thảo phân bón vô cơ; kết quả công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn pháp luật liên quan đến lĩnh vực phân bón cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới Sở Nông nghiệp &PTNT Lâm Đồng sẽ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với phân bón theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP và giao cho Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng thực hiện việc quản lý nhà nước về phân bón trên địa bàn tỉnh theo quy định tại văn bản số 1972/SNN-TTBVTV ngày 10/10/2017 của Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón.

Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng sẽ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phân bón với những nhiệm vụ chính như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 108/2017/NĐ-CP cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, ban hành thông báo tiếp nhận công bố hợp quy phân bón, lập sổ theo dõi và quản lý hồ sơ công bố hợp quy phân bón.

3. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết kiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực phân bón trên địa bàn tỉnh.

4. Cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói; giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

5. Triển khai xác nhận nội dung hội thảo, quảng cáo phân bón và kiểm tra việc thực hiện khảo nghiệm phân bón tại địa phương.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về phân bón cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, tập huấn sử dụng phân bón trên địa bàn tỉnh và thực hiện các nội dung khác như nghiên cứu khoa học, quy hoạch, dự án, đề án, hợp tác quốc tế,….

 

Phòng Thanh tra Pháp chế