Thống kê truy cập

3735616
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1550
15067
39841
3735616

Một số điểm cần lưu ý về Nghị định 114/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, Bảo vệ & Kiểm dịch thực vật

           Ngày 3/10/2013, Chính phủ đã ban hành nghị định số 114/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ & Kiểm dịch thực vật. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/11/2013 thay thế Nghị định Số 26/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ & Kiểm dịch thực vật.

           Để chấp hành nghiêm túc các quy định của Nghị định này, đề nghị các đơn vị, cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực Bảo vệ & Kiểm dịch thực vật lưu ý một số quy định tại các điều sau:

             Điều 5: Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ & kiểm dịch thực vật:

            Đối với cá nhân là 50.000.000 đồng

            Đối với tổ chức là 100.000.000 đồng

            Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 (hai) lần mức phạt tiền đối với cá nhân trừ quy định tại điều 23 (xử phạt về hoạt động xông hơi khử trùng), điều 24 (xử phạt về hoạt động sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói).

           Điều 21: Vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật nội địa

           1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đưa dịch hại thuộc diện điều chỉnh, sinh vật gây hại lạ ra các vùng trong lãnh thổ Việt Nam; vận chuyển, lưu thông vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật đã có kết luận bị nhiễm dịch hại thuộc diện điều chỉnh hoặc sinh vật gây hại lạ mà không thực hiện đúng quy định của cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền. Không chấp hành các biện pháp khoanh vùng, bao vây, tiêu diệt ổ dịch, dịch hại thuộc diện điều chỉnh hoặc dịch hại lạ theo lệnh của cơ quan bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

           2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành các quy định về xử lý đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bị nhiễm dịch hại thuộc diện điều chỉnh của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ.

           3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm không chấp hành quy định, quyết định của cơ quan kiểm dịch thực vật đối với việc xử lý dịch hại kiểm dịch thực vật.

           Điều 22. Vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật giống cây trồng và sinh vật có ích nhập nội

           1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi chủ vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật không khai báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật khi đưa giống cây trồng mới lần đầu tiên nhập khẩu gieo trồng tại địa điểm theo quy định.

           2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không tuân thủ quy định về việc nhập khẩu, nhân nuôi và sử dụng sinh vật có ích. Gieo trồng giống cây trồng mới lần đầu tiên nhập khẩu không đúng địa điểm theo quy định trong giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu của cơ quan kiểm dịch thực vật.

           Điều 23. Vi phạm quy định về xông hơi khử trùng

           1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức hành nghề xông hơi khử trùng có một trong các hành vi: Người trực tiếp quản lý, điều hành không có Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng theo quy định; sử dụng người thực hiện xông hơi khử trùng không có Thẻ xông hơi khử trùng; xông hơi khử trùng không có quy trình kỹ thuật, thiếu phương tiện, trang thiết bị hành nghề theo quy định; kho chứa hóa chất khử trùng không đúng tiêu chuẩn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

           2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức hành nghề xông hơi khử trùng sử dụng các loại thuốc xông hơi khử trùng chưa có tên thương mại trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và hạn chế sử dụng ở Việt Nam; sử dụng các loại thuốc xông hơi khử trùng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; không có nhãn theo đúng quy định, không rõ nguồn gốc xuất xứ; tiến hành xông hơi khử trùng không đúng quy trình kỹ thuật về xông hơi khử trùng. Hành nghề xông hơi khử trùng khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đã quá thời hạn.

           3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức hành nghề xông hơi khử trùng sử dụng các loại thuốc xông hơi khử trùng thuộc Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng ở Việt Nam. Sử dụng các loại thuốc xông hơi khử trùng sai quy định gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật được xông hơi khử trùng.

           Điều 24. Vi phạm quy định về sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

           1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi vi phạm người trực tiếp điều hành sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật không có chứng chỉ hành nghề.

           2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức có các hành vi sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc thuốc thành phẩm không đúng xuất xứ đã đăng ký.

           3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức có một trong các hành vi đưa thuốc thành phẩm đã quá thời hạn sử dụng vào sang chai, đóng gói; đưa nguyên liệu thuốc quá hạn sử dụng vào sản xuất, gia công hoặc đóng gói thuốc dưới dạng ống tiêm thủy tinh.

           4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức có một trong các hành vi vi phạm sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng ở Việt Nam; thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam có khối lượng đến 50 kilôgam (hoặc lít) thuốc thành phẩm.

           Điều 25. Vi phạm quy định về buôn bán thuốc và nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật

           1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi không có chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; không có cửa hàng và kho chứa thuốc bảo vệ thực vật hoặc có cửa hàng và kho chứa thuốc không đúng quy định. Buôn bán thuốc và nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật chung với thức ăn chăn nuôi, lương thực, thực phẩm, hàng giải khát, thuốc y tế, thuốc thú y và các hàng hóa vật tư tiêu dùng khác, trừ phân bón.

            - Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; thuốc không có tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng ở Việt Nam có khối lượng đến dưới 5 kilôgam (hoặc lít) thuốc thành phẩm;

           - Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không có giấy chứng nhận tập huấn văn bản pháp luật mới hàng năm do Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.

           2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; thuốc không có tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng ở Việt Nam có khối lượng từ 5 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 20 kilôgam (hoặc lít) thuốc thành phẩm; buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng ở Việt Nam có khối lượng đến dưới 3 kilôgam (hoặc lít) thuốc thành phẩm.

           3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

           - Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; thuốc không có tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng ở Việt Nam có khối lượng từ 20 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 100 kilôgam (hoặc lít) thuốc thành phẩm;

           - Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam có khối lượng từ 3 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 5 kilôgam (hoặc lít) thuốc thành phẩm; tự ý sang chai, chiết lẻ thuốc bảo vệ thực vật từ bao gói khối lượng lớn thành chai, gói nhỏ để buôn bán;

           - Người trực tiếp bán thuốc có hành vi bán và hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định.

           Điều 26. Vi phạm quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

           1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng với nội dung hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn, bao gói.

           2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi  sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và hạn chế sử dụng ở Việt Nam; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật dưới dạng ống tiêm thủy tinh.

           3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng ở Việt Nam; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng nội dung hướng dẫn ghi trên bao gói gây nguy hiểm cho người, gia súc và làm ô nhiễm môi trường.

           Điều 27. Vi phạm quy định về vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

           1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật an toàn về vận chuyển thuốc và nguyên liệu làm thuốc của phương tiện vận chuyển. Vận chuyển thuốc và nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật hóa học chung với vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, lương thực, thực phẩm, hàng giải khát, thuốc y tế, thuốc thú y và các hàng hóa vật tư tiêu dùng khác trừ phân bón. Vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật hóa học trên các phương tiện giao thông công cộng.

           2. Vận chuyển thuốc và nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật cấm, thuốc không có tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng ở Việt Nam thì áp dụng xử phạt vi phạm hành chính như hành vi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật quy định tại Điều 25 Nghị định này.

           Điều 30. Vi phạm quy định về nhãn thuốc bảo vệ thực vật

           Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về thuốc bảo vệ thực vật có nhãn, nhãn phụ, tài liệu kèm theo có nội dung không đúng với Giấy Chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật; không đúng với nội dung ghi trong mẫu nhãn đã được chấp thuận khi xét duyệt đăng ký.

                                                                                                   Phòng Kiểm dịch – pháp chế

Các tin khác