Thống kê truy cập

3887435
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4322
30564
88695
3887435

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo phân bón, thuốc BVTV tháng 5/2019

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY XIN PHÉP HỘI THẢO PHÂN BÓN, THUỐC BVTV

Tháng 5/2019

 

STT

Ngày

Thời gian

Tên công ty

Thuốc hội thảo

Địa điểm tổ chức

huyện/TP

I

Hội thảo phân bón

 

 

 

1

 15/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,…

Hội trường UBND xã Tân Văn, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

2

 15/4/2019

08h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam.

Phân canxi nitrat YaraLiva® NITRABOR®,…

Hội trường UBND xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

3

15/04/2019

16h00

Công ty TNHH Behn Meyer Agricare Việt Nam

phân bón Nitrophoska 16-16-8

Hội trường phường Lộc Phát, Tp. Bảo Lộc

Bảo Lộc

4

 16/5/2019

08h00

Công ty Cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng

Phân bón BLC NPK 16-16-8+8S+TE,…

UBND xã An Nhơn – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

5

 16/04/2019

09h00

Chi nhánh Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh

Fertiplus 65OM,..

Hội trường UBND xã Tutra – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

6

 16/4/2019

08h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam.

Phân canxi nitrat YaraLiva® NITRABOR®,…

Hội trường UBND xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

7

 17/04/2019

08h00

Công ty TNHH Phân bón Hàn – Việt

Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+13

Đại lý Quang Lan, thôn Tân An, xã Tân Thanh huyện Lâm Hà

Lâm Hà

8

 17/04/2019

08h30

Công ty TNHH SX-TM ToBa

Phân bón hữu cơ Organic XtraQld

Hội thảo thôn 1, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai

DĐạ Huoai

9

17/4/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Lộc Thanh – Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

10

 17/4/2019

14h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam.

Phân canxi nitrat YaraLiva® NITRABOR®,…

Hội trường UBND xã Lộc An, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

11

 17/4/2019

08h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam.

Phân canxi nitrat YaraLiva® NITRABOR®,…

Hội trường UBND xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

12

 17/4/2019

08h00

Công ty CP Phân bón Long Việt

Phân bón NPK Long Việt ENTECH 20-10-15, …

Hội trường thôn 9 – xã Đại Lào – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

13

 17/4/2019

13h30

Công ty CP Phân bón Long Việt

Phân bón NPK Long Việt ENTECH 20-10-15, …

Hội trường thôn Thanh Xuân 2 – xã Lộc Thanh – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

14

 17/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Đạ Ploa, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoia

15

 17/04/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Đoàn Kết, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoia

16

 17/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Hương Lâm, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

17

 17/04/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

18

 18/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,…

Hội trường UBND xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

19

 18/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Quảng Trị, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

20

 18/04/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Quốc Oai, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

21

 18/4/2019

08h30

Công ty TNHH SX-TM ToBa

Phân bón hữu cơ Organic XtraQld

Hội trường thôn 12, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh

Đạ tẻh

22

 18/4/2019

08h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam.

Phân canxi nitrat YaraLiva® NITRABOR®,…

Hội trường UBND xã B'Lá, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

23

 18/4/2019

08h00

Công ty CP Phân bón Long Việt

Phân bón NPK Long Việt ENTECH 20-10-15,…

Hội trường thôn 15 – xã Đinh Trang Hòa – huyện Di Linh

Di Linh

24

 18/4/2019

13h30

Công ty CP Phân bón Long Việt

Phân bón NPK Long Việt ENTECH 20-10-15,…

Hội trường UBND xã Hòa Trung – huyện Di Linh

Di Linh

25

 18/4/2019

14h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam.

Phân canxi nitrat YaraLiva® NITRABOR®

Hội trường UBND xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh

Di Linh

26

 18/4/2019

14h00

Công ty TNHH Phân bón Hàn – Việt

Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+13

Đại lý Giang Thêu, thôn Quảng Bằng, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

27

 19/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,…

Hội trường UBND xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

28

 19/4/2019

08h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam.

Phân canxi nitrat YaraLiva® NITRABOR®

Hội trường UBND xã Hòa Trung, huyện Di Linh

Di Linh

29

 19/4/2019

14h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam.

Phân canxi nitrat YaraLiva® NITRABOR®

 Hội trường UBND xã Hòa Nam, huyện Di Linh

Di Linh

30

 19/4/2019

17h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam.

Phân canxi nitrat YaraLiva® NITRABOR®

Hội trường UBND xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương

Đơn Dương

31

19/4/2019

08h00

Công ty CP Phân bón Long Việt

Phân bón NPK Long Việt ENTECH 20-10-15,

Hội trường UBND xã Lộc Phú – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

32

 19/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Thị Trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoia

33

 19/04/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoia

34

 19/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Triệu Hải, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

35

 19/04/2019

09h00

Chi nhánh Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh

Fertiplus 65OM,..

Hội trường Đông Anh I – TT. Nam Ban –Lâm Hà

Lâm Hà

36

 19/4/2019

14h00

Công ty TNHH Phân bón Hàn – Việt

Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+13

Đại lý Hiền Bào, thôn Đoàn Kết, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

37

 20/4/2019

14h00

Công ty TNHH Phân bón Hàn – Việt

Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+13

Đại lý Tô Vân, thôn R’ Teng, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

38

 20/04/2019

09h00

Chi nhánh Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh

Fertiplus 65OM,..

Hội trường Thôn Tân Đức – xã Tân Hà –Lâm Hà

Lâm Hà

39

 20/4/2019

08h00

Công ty CP Phân bón Long Việt

Phân bón NPK Long Việt ENTECH 20-10-15,

Hội trường thôn Thanh Hà – xã Tân Thanh – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

40

 20/4/2019

13h30

Công ty CP Phân bón Long Việt

Phân bón NPK Long Việt ENTECH 20-10-15,

Hội trường thôn Văn Minh – xã Tân Văn – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

41

 20/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Đạ Tồn, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoia

42

 20/04/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Đạ Oai, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoia

43

20/4/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Lộc Nga – Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

44

 20/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,…

Hội trường UBND xã Nam Hà, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

45

21/4/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND Phường Lộc Phát – Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

46

 21/4/2019

8h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa phường Lộc Sơn, Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

47

 21/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,

Hội trường UBND xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông

Đam Rông

48

 22/4/2019

17h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam.

Phân canxi nitrat YaraLiva® NITRABOR®

Hội trường UBND xã Tu Tra, huyện Đơn Dương

Đơn Dương

49

 22/04/2019

09h00

Chi nhánh Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh

Fertiplus 65OM,..

Hội trường Thôn Đà Giang –Đà Loan –Đức Trọng

Đức Trọng

50

 22/4/2019

8h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa xã Bảo Thuận, Di Linh

Di Linh

51

 22/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Đồng Nai Thượng, Huyện Cát Tiên

Cát Tiên

52

 22/04/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Đức Phổ, Huyện Cát Tiên

Cát Tiên

53

 22/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,…

Hội trường UBND xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

54

 23/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,…

Hội trường UBND TT Nam Ban, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

55

 23/04/2019

09h00

Chi nhánh Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh

Fertiplus 65OM,..

Hội trường xã Hòa Ninh – Di Linh

Di Linh

56

 23/4/2019

14h00

Công ty TNHH Phân bón Hàn – Việt

Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+13S,….

Đại lý Giang Phần, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

57

23/4/201

08h00

Công ty TNHH TM-DV Sen Vàng

Phân bón NPK 15-15-15+TE,…

Hội trường thôn 6 – xã Lộc Nam – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

58

23/04/2019

09h00

Chi nhánh Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh

Fertiplus 65OM,….

Hội trường Thôn 13  – Lộc Ngãi – Bảo Lâm

Bảo Lâm

59

 23/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Gia Viễn, Huyện Cát Tiên

Cát Tiên

60

 23/04/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Mỹ Lâm, Huyện Cát Tiên

Cát Tiên

61

 24/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Nam Ninh, Huyện Cát Tiên

Cát Tiên

62

 24/04/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Phước Cát 2, Huyện Cát Tiên

Cát Tiên

63

 24/4/2019

14h00

Công ty TNHH Phân bón Hàn – Việt

Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+13S,….

Đại lý An Nông, thôn 8, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

64

 24/04/2019

09h00

Chi nhánh Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh

Fertiplus 65OM,…

Hội trường Thôn Thanh Xuân 2 – Lộc Thanh –Tp. Bảo Lộc

Bảo Lộc

65

24/4/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND Phường Lộc Sơn – Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

66

 24/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,…

Hội trường UBND xã Phi Tô, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

67

 25/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,…

Hội trường UBND xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

68

 25/4/2019

13h30

Công ty TNHH Behn Meyer Agricare Việt Nam

phân bón Nitrophoska 16-16-9

Nhà hàng Thung lũng cá phường 9, Tp. Đà Lạt

Đà lạt

69

 25/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên

Cát Tiên

70

 25/04/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Tiên Hoàng, Huyện Cát Tiên

Cát Tiên

71

 25/4/2019

14h00

Công ty TNHH Phân bón Hàn – Việt

Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+13S,….

Đại lý Dũng Nga, TT Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

72

25/04/2019

09h00

Chi nhánh Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh

Fertiplus 65OM,….

Hội trường KP 3 –TT. Lộc Thắng – Bảo Lâm

Bảo Lâm

73

25/4/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Phúc Thọ - Lâm Hà

Lâm Hà

74

 26/4/2019

14h00

Công ty TNHH Phân bón Hàn – Việt

Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+13S

Đại lý Xuân Huấn, xã Đại Lào, Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

75

 26/04/2019

09h00

Chi nhánh Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh

Fertiplus 65OM,…

Hội trường KP 9 – Phường 2 – Tp. Bảo Lộc

Bảo Lộc

76

26/04/2019

14h00

Chi nhánh Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh

Fertiplus 65OM,…

Nhà hàng Hồng Văn Ngà – Nguyễn Văn Cừ - Phường Lộc Sơn – Tp. Bảo Lộc

Bảo Lộc

77

 26/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Tư Nghĩa, Huyện Cát Tiên

Cát Tiên

78

 26/04/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Thị Trấn Cát Tiên, Huyện Cát Tiên

Cát Tiên

79

 26/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,

Hội trường UBND xã Phi Liêng, huyện Đam Rông

Đam Rông

80

 27/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Thị Trấn Phước Cát, Huyện Cát Tiên

Cát Tiên

81

 27/4/2019

09h00

Công ty TNHH Behn Meyer Agricare Việt Nam

phân bón Nitrophoska 16-16-10

Khách sạn Seri Hotel, số 5, đường 28/3, Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

82

 27/4/2019

8h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa xã Liên Đầm, Di Linh

Di Linh

83

 27/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,…

Hội trường UBND xã Mê Linh, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

84

 28/4/2019

8h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa phường Lộc Phát, Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

85

 28/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,

Hội trường UBND xã Rô Men, huyện Đam Rông

Đam Rông

86

28/4/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Đạ Đờn - Lâm Hà

Lâm Hà

87

 29/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,…

Hội trường UBND TT Đinh Văn, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

88

 04/5/2019

07h30

Công ty Cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng

Phân bón BLC NPK 16-16-8+8S+TE,..

Nhà hàng Giang Nam – TT Di Linh – huyện Di Linh

Di Linh

89

4/5/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Tân Văn - Lâm Hà

Lâm Hà

90

5/5/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND TT Đinh Văn - Lâm Hà

Lâm Hà

91

 07/5/2019

07h30

Công ty Cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng

Phân bón BLC NPK 16-16-8+8S+TE

Nhà hàng Thuận Nam – xã Phú Hội – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

92

8/5/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Đông Thanh - Lâm Hà

Lâm Hà

93

10/5/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Đại Lào, TP Bảo Lộc

Bảo Lộc

94

11/5/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Gia Lâm - Lâm Hà

Lâm Hà

95

11/5/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc

Bảo Lộc

96

11/5/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Đạm B'Ri, TP Bảo Lộc

Bảo Lộc

97

12/5/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc

Bảo Lộc

98

12/5/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Đạ K Nàng – Đam Rông

Đam Rông

99

12/5/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc

Bảo Lộc

100

12/5/2019

08h30

Công ty CP phân bón dầu khí Đông Nam Bộ

 

Hội trường thôn 2 – xã Hòa Ninh – huyện Di Linh

Di Linh

101

13/5/2019

15h00

Công ty CP phân bón dầu khí Đông Nam Bộ

 

Hội trường thôn 2 – xã Lộc Ngãi – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

102

14/5/2019

08h30

Công ty CP phân bón dầu khí Đông Nam Bộ

 

Hội trường thôn 13 – xã Lộc Ngãi – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

103

15/5/2019

08h00

Công ty Cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng

Phân bón BLC NPK 16-16-8+8S+TE

UBND xã Lộc Bảo – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

II

Hội thảo thuốc BVTV

 

 

 

1

Từ ngày 04/5/2019
đến ngày 30/5/2019

 

Công ty Cổ phần BVTV Sài Gòn – Chi nhánh Đồng Nai

Fasfix 150SL

Vườn ông: Nguyễn Đình Chiểu, thôn 11, xã Đại Lào, Tp. Bảo Lộc

Bảo Lộc

2

Từ ngày 04/5/2019
đến ngày 30/5/2019

 

Công ty Cổ phần BVTV Sài Gòn – Chi nhánh Đồng Nai

Fasfix 150SL

Vườn ông: Võ Xuân Điền, thôn Finom, Hiệp Thạnh, Đức Trọng

Đức Trọng

8

17/04/2019

16h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Taron 50EC
Map Logic 90WP

Nhà hàng Tâm Châu - 294 Trần Phú - Phường 1 - Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

4

21/4/2019

08 h00

Công ty TNHH BASF Việt Nam

Polyram 80WG, Opus 75EC.

Hội trường thôn 14 – xã Đinh Trang Hòa – huyện Di Linh

Di Linh

3

 25/4/2019

08 h00

Công ty TNHH BASF Việt Nam

Polyram 80WG, Opus 75EC.

Hội trường thôn 2 – xã Lộc Nam – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

9

9/05/2019

16h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Taron 50EC, Map Logic 90WP

Nhà hàng Sơn Cước - TT Lạc Dương – huyện Lạc Dương

Lạc Dương

5

15/05/2019

08 h00

Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng

Tiêu tuyến trùng 18EC
RIC 10WP

Đại lý Linh Tính - Đà Loan – Đức Trọng

Đức Trọng

6

15/05/2019

08 h00

Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng

Tiêu tuyến trùng 18EC
RIC 10WP

Đại lý Thành Oanh - Đà Loan – Đức Trọng

Đức Trọng

7

15/05/2019

14h00

Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng

Tiêu tuyến trùng 18EC
RIC 10WP

Đại lý Thạch Liên - Đà Loan – Đức Trọng

Đức Trọng

 

Các tin khác