Thống kê truy cập

1099143
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
8
431
8
670780
24667
33545
1099143

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo phân bón, thuốc BVTV tháng 5/2019

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY XIN PHÉP HỘI THẢO PHÂN BÓN, THUỐC BVTV

Tháng 5/2019

 

STT

Ngày

Thời gian

Tên công ty

Thuốc hội thảo

Địa điểm tổ chức

huyện/TP

I

Hội thảo phân bón

 

 

 

1

 15/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,…

Hội trường UBND xã Tân Văn, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

2

 15/4/2019

08h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam.

Phân canxi nitrat YaraLiva® NITRABOR®,…

Hội trường UBND xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

3

15/04/2019

16h00

Công ty TNHH Behn Meyer Agricare Việt Nam

phân bón Nitrophoska 16-16-8

Hội trường phường Lộc Phát, Tp. Bảo Lộc

Bảo Lộc

4

 16/5/2019

08h00

Công ty Cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng

Phân bón BLC NPK 16-16-8+8S+TE,…

UBND xã An Nhơn – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

5

 16/04/2019

09h00

Chi nhánh Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh

Fertiplus 65OM,..

Hội trường UBND xã Tutra – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

6

 16/4/2019

08h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam.

Phân canxi nitrat YaraLiva® NITRABOR®,…

Hội trường UBND xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

7

 17/04/2019

08h00

Công ty TNHH Phân bón Hàn – Việt

Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+13

Đại lý Quang Lan, thôn Tân An, xã Tân Thanh huyện Lâm Hà

Lâm Hà

8

 17/04/2019

08h30

Công ty TNHH SX-TM ToBa

Phân bón hữu cơ Organic XtraQld

Hội thảo thôn 1, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai

DĐạ Huoai

9

17/4/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Lộc Thanh – Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

10

 17/4/2019

14h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam.

Phân canxi nitrat YaraLiva® NITRABOR®,…

Hội trường UBND xã Lộc An, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

11

 17/4/2019

08h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam.

Phân canxi nitrat YaraLiva® NITRABOR®,…

Hội trường UBND xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

12

 17/4/2019

08h00

Công ty CP Phân bón Long Việt

Phân bón NPK Long Việt ENTECH 20-10-15, …

Hội trường thôn 9 – xã Đại Lào – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

13

 17/4/2019

13h30

Công ty CP Phân bón Long Việt

Phân bón NPK Long Việt ENTECH 20-10-15, …

Hội trường thôn Thanh Xuân 2 – xã Lộc Thanh – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

14

 17/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Đạ Ploa, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoia

15

 17/04/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Đoàn Kết, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoia

16

 17/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Hương Lâm, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

17

 17/04/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

18

 18/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,…

Hội trường UBND xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

19

 18/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Quảng Trị, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

20

 18/04/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Quốc Oai, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

21

 18/4/2019

08h30

Công ty TNHH SX-TM ToBa

Phân bón hữu cơ Organic XtraQld

Hội trường thôn 12, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh

Đạ tẻh

22

 18/4/2019

08h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam.

Phân canxi nitrat YaraLiva® NITRABOR®,…

Hội trường UBND xã B'Lá, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

23

 18/4/2019

08h00

Công ty CP Phân bón Long Việt

Phân bón NPK Long Việt ENTECH 20-10-15,…

Hội trường thôn 15 – xã Đinh Trang Hòa – huyện Di Linh

Di Linh

24

 18/4/2019

13h30

Công ty CP Phân bón Long Việt

Phân bón NPK Long Việt ENTECH 20-10-15,…

Hội trường UBND xã Hòa Trung – huyện Di Linh

Di Linh

25

 18/4/2019

14h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam.

Phân canxi nitrat YaraLiva® NITRABOR®

Hội trường UBND xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh

Di Linh

26

 18/4/2019

14h00

Công ty TNHH Phân bón Hàn – Việt

Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+13

Đại lý Giang Thêu, thôn Quảng Bằng, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

27

 19/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,…

Hội trường UBND xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

28

 19/4/2019

08h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam.

Phân canxi nitrat YaraLiva® NITRABOR®

Hội trường UBND xã Hòa Trung, huyện Di Linh

Di Linh

29

 19/4/2019

14h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam.

Phân canxi nitrat YaraLiva® NITRABOR®

 Hội trường UBND xã Hòa Nam, huyện Di Linh

Di Linh

30

 19/4/2019

17h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam.

Phân canxi nitrat YaraLiva® NITRABOR®

Hội trường UBND xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương

Đơn Dương

31

19/4/2019

08h00

Công ty CP Phân bón Long Việt

Phân bón NPK Long Việt ENTECH 20-10-15,

Hội trường UBND xã Lộc Phú – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

32

 19/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Thị Trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoia

33

 19/04/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoia

34

 19/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Triệu Hải, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

35

 19/04/2019

09h00

Chi nhánh Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh

Fertiplus 65OM,..

Hội trường Đông Anh I – TT. Nam Ban –Lâm Hà

Lâm Hà

36

 19/4/2019

14h00

Công ty TNHH Phân bón Hàn – Việt

Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+13

Đại lý Hiền Bào, thôn Đoàn Kết, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

37

 20/4/2019

14h00

Công ty TNHH Phân bón Hàn – Việt

Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+13

Đại lý Tô Vân, thôn R’ Teng, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

38

 20/04/2019

09h00

Chi nhánh Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh

Fertiplus 65OM,..

Hội trường Thôn Tân Đức – xã Tân Hà –Lâm Hà

Lâm Hà

39

 20/4/2019

08h00

Công ty CP Phân bón Long Việt

Phân bón NPK Long Việt ENTECH 20-10-15,

Hội trường thôn Thanh Hà – xã Tân Thanh – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

40

 20/4/2019

13h30

Công ty CP Phân bón Long Việt

Phân bón NPK Long Việt ENTECH 20-10-15,

Hội trường thôn Văn Minh – xã Tân Văn – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

41

 20/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Đạ Tồn, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoia

42

 20/04/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Đạ Oai, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoia

43

20/4/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Lộc Nga – Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

44

 20/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,…

Hội trường UBND xã Nam Hà, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

45

21/4/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND Phường Lộc Phát – Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

46

 21/4/2019

8h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa phường Lộc Sơn, Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

47

 21/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,

Hội trường UBND xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông

Đam Rông

48

 22/4/2019

17h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam.

Phân canxi nitrat YaraLiva® NITRABOR®

Hội trường UBND xã Tu Tra, huyện Đơn Dương

Đơn Dương

49

 22/04/2019

09h00

Chi nhánh Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh

Fertiplus 65OM,..

Hội trường Thôn Đà Giang –Đà Loan –Đức Trọng

Đức Trọng

50

 22/4/2019

8h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa xã Bảo Thuận, Di Linh

Di Linh

51

 22/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Đồng Nai Thượng, Huyện Cát Tiên

Cát Tiên

52

 22/04/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Đức Phổ, Huyện Cát Tiên

Cát Tiên

53

 22/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,…

Hội trường UBND xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

54

 23/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,…

Hội trường UBND TT Nam Ban, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

55

 23/04/2019

09h00

Chi nhánh Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh

Fertiplus 65OM,..

Hội trường xã Hòa Ninh – Di Linh

Di Linh

56

 23/4/2019

14h00

Công ty TNHH Phân bón Hàn – Việt

Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+13S,….

Đại lý Giang Phần, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

57

23/4/201

08h00

Công ty TNHH TM-DV Sen Vàng

Phân bón NPK 15-15-15+TE,…

Hội trường thôn 6 – xã Lộc Nam – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

58

23/04/2019

09h00

Chi nhánh Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh

Fertiplus 65OM,….

Hội trường Thôn 13  – Lộc Ngãi – Bảo Lâm

Bảo Lâm

59

 23/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Gia Viễn, Huyện Cát Tiên

Cát Tiên

60

 23/04/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Mỹ Lâm, Huyện Cát Tiên

Cát Tiên

61

 24/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Nam Ninh, Huyện Cát Tiên

Cát Tiên

62

 24/04/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Phước Cát 2, Huyện Cát Tiên

Cát Tiên

63

 24/4/2019

14h00

Công ty TNHH Phân bón Hàn – Việt

Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+13S,….

Đại lý An Nông, thôn 8, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

64

 24/04/2019

09h00

Chi nhánh Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh

Fertiplus 65OM,…

Hội trường Thôn Thanh Xuân 2 – Lộc Thanh –Tp. Bảo Lộc

Bảo Lộc

65

24/4/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND Phường Lộc Sơn – Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

66

 24/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,…

Hội trường UBND xã Phi Tô, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

67

 25/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,…

Hội trường UBND xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

68

 25/4/2019

13h30

Công ty TNHH Behn Meyer Agricare Việt Nam

phân bón Nitrophoska 16-16-9

Nhà hàng Thung lũng cá phường 9, Tp. Đà Lạt

Đà lạt

69

 25/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên

Cát Tiên

70

 25/04/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Tiên Hoàng, Huyện Cát Tiên

Cát Tiên

71

 25/4/2019

14h00

Công ty TNHH Phân bón Hàn – Việt

Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+13S,….

Đại lý Dũng Nga, TT Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

72

25/04/2019

09h00

Chi nhánh Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh

Fertiplus 65OM,….

Hội trường KP 3 –TT. Lộc Thắng – Bảo Lâm

Bảo Lâm

73

25/4/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Phúc Thọ - Lâm Hà

Lâm Hà

74

 26/4/2019

14h00

Công ty TNHH Phân bón Hàn – Việt

Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+13S

Đại lý Xuân Huấn, xã Đại Lào, Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

75

 26/04/2019

09h00

Chi nhánh Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh

Fertiplus 65OM,…

Hội trường KP 9 – Phường 2 – Tp. Bảo Lộc

Bảo Lộc

76

26/04/2019

14h00

Chi nhánh Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh

Fertiplus 65OM,…

Nhà hàng Hồng Văn Ngà – Nguyễn Văn Cừ - Phường Lộc Sơn – Tp. Bảo Lộc

Bảo Lộc

77

 26/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Tư Nghĩa, Huyện Cát Tiên

Cát Tiên

78

 26/04/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Thị Trấn Cát Tiên, Huyện Cát Tiên

Cát Tiên

79

 26/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,

Hội trường UBND xã Phi Liêng, huyện Đam Rông

Đam Rông

80

 27/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Thị Trấn Phước Cát, Huyện Cát Tiên

Cát Tiên

81

 27/4/2019

09h00

Công ty TNHH Behn Meyer Agricare Việt Nam

phân bón Nitrophoska 16-16-10

Khách sạn Seri Hotel, số 5, đường 28/3, Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

82

 27/4/2019

8h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa xã Liên Đầm, Di Linh

Di Linh

83

 27/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,…

Hội trường UBND xã Mê Linh, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

84

 28/4/2019

8h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa phường Lộc Phát, Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

85

 28/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,

Hội trường UBND xã Rô Men, huyện Đam Rông

Đam Rông

86

28/4/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Đạ Đờn - Lâm Hà

Lâm Hà

87

 29/04/2019

08h00

Công ty TNHH MTV DV phân bón sinh học Đạt Nông

Ngựa thần NPK 12-6-4,…

Hội trường UBND TT Đinh Văn, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

88

 04/5/2019

07h30

Công ty Cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng

Phân bón BLC NPK 16-16-8+8S+TE,..

Nhà hàng Giang Nam – TT Di Linh – huyện Di Linh

Di Linh

89

4/5/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Tân Văn - Lâm Hà

Lâm Hà

90

5/5/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND TT Đinh Văn - Lâm Hà

Lâm Hà

91

 07/5/2019

07h30

Công ty Cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng

Phân bón BLC NPK 16-16-8+8S+TE

Nhà hàng Thuận Nam – xã Phú Hội – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

92

8/5/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Đông Thanh - Lâm Hà

Lâm Hà

93

10/5/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Đại Lào, TP Bảo Lộc

Bảo Lộc

94

11/5/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Gia Lâm - Lâm Hà

Lâm Hà

95

11/5/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc

Bảo Lộc

96

11/5/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Đạm B'Ri, TP Bảo Lộc

Bảo Lộc

97

12/5/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc

Bảo Lộc

98

12/5/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Đạ K Nàng – Đam Rông

Đam Rông

99

12/5/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01,…

UBND Xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc

Bảo Lộc

100

12/5/2019

08h30

Công ty CP phân bón dầu khí Đông Nam Bộ

 

Hội trường thôn 2 – xã Hòa Ninh – huyện Di Linh

Di Linh

101

13/5/2019

15h00

Công ty CP phân bón dầu khí Đông Nam Bộ

 

Hội trường thôn 2 – xã Lộc Ngãi – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

102

14/5/2019

08h30

Công ty CP phân bón dầu khí Đông Nam Bộ

 

Hội trường thôn 13 – xã Lộc Ngãi – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

103

15/5/2019

08h00

Công ty Cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng

Phân bón BLC NPK 16-16-8+8S+TE

UBND xã Lộc Bảo – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

II

Hội thảo thuốc BVTV

 

 

 

1

Từ ngày 04/5/2019
đến ngày 30/5/2019

 

Công ty Cổ phần BVTV Sài Gòn – Chi nhánh Đồng Nai

Fasfix 150SL

Vườn ông: Nguyễn Đình Chiểu, thôn 11, xã Đại Lào, Tp. Bảo Lộc

Bảo Lộc

2

Từ ngày 04/5/2019
đến ngày 30/5/2019

 

Công ty Cổ phần BVTV Sài Gòn – Chi nhánh Đồng Nai

Fasfix 150SL

Vườn ông: Võ Xuân Điền, thôn Finom, Hiệp Thạnh, Đức Trọng

Đức Trọng

8

17/04/2019

16h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Taron 50EC
Map Logic 90WP

Nhà hàng Tâm Châu - 294 Trần Phú - Phường 1 - Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

4

21/4/2019

08 h00

Công ty TNHH BASF Việt Nam

Polyram 80WG, Opus 75EC.

Hội trường thôn 14 – xã Đinh Trang Hòa – huyện Di Linh

Di Linh

3

 25/4/2019

08 h00

Công ty TNHH BASF Việt Nam

Polyram 80WG, Opus 75EC.

Hội trường thôn 2 – xã Lộc Nam – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

9

9/05/2019

16h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Taron 50EC, Map Logic 90WP

Nhà hàng Sơn Cước - TT Lạc Dương – huyện Lạc Dương

Lạc Dương

5

15/05/2019

08 h00

Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng

Tiêu tuyến trùng 18EC
RIC 10WP

Đại lý Linh Tính - Đà Loan – Đức Trọng

Đức Trọng

6

15/05/2019

08 h00

Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng

Tiêu tuyến trùng 18EC
RIC 10WP

Đại lý Thành Oanh - Đà Loan – Đức Trọng

Đức Trọng

7

15/05/2019

14h00

Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng

Tiêu tuyến trùng 18EC
RIC 10WP

Đại lý Thạch Liên - Đà Loan – Đức Trọng

Đức Trọng