Thống kê truy cập

3735286
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1220
14737
39511
3735286
Văn bản phát hành

V/v góp ý hồ sơ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia

V/v góp ý hồ sơ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia

Kế hoạch Thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi cục Trồng trọt và BVTV xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại đơn vị

Thông báo về việc tuyển dụng Viên chức năm 2022 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

Số lượng: 10 chỉ tiêu, Đại học trở lên, ngành: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng, Nông học, Nuôi trồng thủy sản, Chăn nuôi thú y, Công nghệ sinh học, Kinh tế nông nghiệp, Lâm nghiệp, Chế biến thủy sản, Quản lý tài nguyên rừng ...