Thống kê truy cập

3353293
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1927
13554
4792
3353293
Văn bản phát hành

V/v góp ý hồ sơ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia

V/v góp ý hồ sơ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia

Kế hoạch Thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi cục Trồng trọt và BVTV xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại đơn vị