Thống kê truy cập

2317843
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
299
299
69671
2317843

DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM NĂM 2020

Ngày 09/9/2020, Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT về việc “Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam”. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2020, theo đó:

1. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, gồm:

- Thuốc sử dụng trong nông nghiệp:

+ Thuốc trừ sâu: 861 hoạt chất với 1821 tên thương phẩm.

+ Thuốc trừ bệnh: 587 hoạt chất với 1282 tên thương phẩm.

+ Thuốc trừ cỏ: 241 hoạt chất với 702 tên thương phẩm.

+ Thuốc trừ chuột: 8 hoạt chất với 26 tên thương phẩm.

+ Thuốc điều hòa sinh trưởng: 54 hoạt chất với 157 tên thương phẩm.

+ Chất dẫn dụ côn trùng: 8 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

+ Thuốc trừ ốc: 31 hoạt chất với 151 tên thương phẩm.

+Chất hỗ trợ (chất trải): 5 hoạt chất với 6 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ mối: 15 hoạt chất với 25 tên thương phẩm.

- Thuốc bảo quản lâm sản: 7 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

- Thuốc khử trùng kho: 3 hoạt chất với 10 tên thương phẩm.

- Thuốc sử dụng cho sân golf:

+Thuốc trừ bệnh: 2 hoạt chất với 2 tên thương phẩm.

+ Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

+Thuốc điều hòa sinh trưởng: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

- Thuốc xử lý hạt giống:

+ Thuốc trừ sâu: 10 hoạt chất với 15 tên thương phẩm.

+ Thuốc trừ bệnh: 12 hoạt chất với 13 tên thương phẩm.

- Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch: 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

2. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam, gồm:

- Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 23 hoạt chất.

- Thuốc trừ bệnh: 06 hoạt chất.

- Thuốc trừ chuột: 01 hoạt chất.

- Thuốc trừ cỏ: 01 hoạt chất.

3. Quy định chuyển tiếp:

- Các thuốc BVTV chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil không được sản xuất, nhập khẩu; chỉ được buôn bán sử dụng đến ngày 12/02/2021.

- Các thuốc BVTV chứa hoạt chất Glyphosate không được sản xuất, nhập khẩu; chỉ được buôn bán, sử dụng đến ngày 30/6/2021.

 (Chi tiết có file đính kèm)

Nguyễn Thị Thủy

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (TT10.2020.pdf)TT10TT10phamdung4376 kB2020-09-14 16:422020-09-14 16:42