Thống kê truy cập

3521456
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
144
144
61101
3521456

Tình hình quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa quý I năm 2012

             Trong 3 tháng đầu năm Chi cục BVTV đã tiến hành lấy mẫu phân tích chất lượng với tổng số 323 mẫu rau, củ, quả các loại và chè tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng và Bảo Lộc. Số mẫu được lấy tại chợ đầu mối Đà Lạt 48 mẫu, 13 vựa rau 106 mẫu, ngoài ruộng khi nông dân đang thu hoạch 169 mẫu, trong đó có 120 mẫu rau. Kết quả qua phân tích định tính phát hiện 17 mẫu có dư lượng thuốc BVTV vượt mức cho phép, trong đó có 16 mẫu rau, 1 mẫu chè. Chi cục BVTV đã nhắc nhở các trường có mẫu vi phạm.

       Trong thời gian tới Chi cục BVTV sẽ thường xuyên phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương để kiểm tra chất lượng thuốc BVTV và một số loại rau, củ, quả trên địa bàn. Thường xuyên nắm bắt thông tin từ Hội nông dân, khuyến nông viên các xã, phường, thị trấn để xác định các nguồn cung ứng thuốc BVTV có dấu hiệu kém chất lượng, các nguồn cung ứng thuốc BVTV không rõ nguồn gốc đặc biệt các khu vực giáp danh giữa Lâm Đồng với các tỉnh khác để có cơ cở lựa chọn lấy mẫu thuốc phân tích. Tăng số lượng mẫu kiểm tra, phân tích chất lượng hàng năm. Kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm nhiều lần theo quy định của pháp luật.

            Đồng thời, tăng cường tập huấn, tuyên truyền cho nông dân về sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả. Kịp thời chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, phòng trừ sâu bệnh cho nông dân, hướng dẫn nông dân chỉ sử dụng thuốc BVTV khi thật cần thiết và dùng các chế phẩm có nguồn gốc sinh học ít độc hại để sản phẩm nông sản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phòng Kiểm dịch-Pháp chế

Các tin khác