Thống kê truy cập

3905803
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
318
4874
107063
3905803
Dư lượng thuốc BVTV

Công tác quản lý dư lượng thuốc BVTV trên rau, chè năm 2019

Nhằm kịp thời hướng dẫn nông dân, cơ sở, HTX sản xuất rau, chè trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên rau, chè nhằm giảm thiểu dư lượng thuốc BVTV trên sản phẩm

Kiểm soát dư lượng thuốc BVTV trong sản phẩm nông nghiệp tại các mô hình du lịch canh nông của tỉnh Lâm Đồng năm 2019

Năm 2019, toàn tỉnh có 33 mô hình du lịch canh nông đạt chuẩn theo các tiêu chí (Ban hành kèm theo Quyết định số 2291/QĐ - UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bộ tiêu chí công nhận mô hình “Tuyến du lịch canh nông” và “Điểm du lịch canh nông” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng). Trong đó có 23 mô hình sản xuất trồng trọt.

Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau, quả và chè tháng 10 năm 2016

Trong tháng 10 năm 2016, Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng đã tổ chức kiểm tra, lấy mẫu rau, dâu tây và chè phân tích dư lượng thuốc BVTV tại các cơ sở sản xuất rau an toàn, sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn, hộ nông dân sản xuất rau tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dâu tây tại Đà Lạt và Lạc Dương, công ty sản xuất, kinh doanh chè và hộ nông dân tại Bảo Lộc và Bảo Lâm. Kết quả như sau: 

Sai lầm khi sử dụng phân bón lá HPC-97HXN để kích thích trái sầu riêng mau chín tại Di Linh

Diện tích cây ăn quả toàn tỉnh Lâm Đồng là 12.484 ha, sản lượng 116.573 tấn. Trong đó, cây sầu riêng có diện tích 4.386 ha, với sản lượng là 28.748 tấn. Là loại cây ăn quả được phát triển tập trung tại các huyện Đạ Huoai (1.500 ha), Bảo Lâm (900 ha), Di Linh (300 ha).

Các biện pháp đã thực hiện nhằm giảm thiểu lượng thuốc BVTV sử dụng tại Lâm Đồng

Do sự chuyên canh và đa dạng chủng loại cây trồng nên thành phần dịch hại diễn biến khá phức tạp. Những năm trước đây, tình hình dịch hại trên các cây trồng chủ lực của tỉnh diễn biến tương đối phức tạp, nhu cầu sử dụng thuốc BVTV để phòng trừ các loại dịch hại ngày càng lớn của người sản xuất, các công ty sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh không ngừng đầu tư, mở rộng thị trường.

Điểm nổi bật trong sản xuất dâu tây ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng 5 tháng đầu năm 2016

Hiện nay, diện tích canh tác dâu tây trên địa bàn tỉnh 132 ha, năng suất 92,3 tạ/ha/năm, sản lượng 1.218 tấn/năm, trong đó 15,09 ha sản xuất ứng dụng công nghệ cao (sản lượng 226,5 tấn/năm) chiếm 11,4 % diện tích trồng dâu tây trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Hội nghị “Hướng dẫn truy xuất nguồn gốc điện tử Trace Verified”

Ngày 31/3/2016, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng phối hợp với công ty cổ phần Giải pháp và dịch vụ truy xuất nguồn gốc tổ chức Hội nghị “Hướng dẫn truy xuất nguồn gốc điện tử” tại Lâm Đồng.

Hội nghị triển khai công tác quản lý Nhà nước về sử dụng thuốc BVTV, dư lượng thuốc BVTV trên rau, dâu tây tại Lâm Đồng năm 2016

Để giúp người sản xuất rau, dâu tây theo tiêu chuẩn VietGAP kiểm soát được dư lượng thuốc BVTV trong sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường trong năm 2016, ngày 02/3/2016 Chi cục BVTV tổ chức hội nghị triển khai công tác quản lý Nhà nước về sử dụng thuốc BVTV, dư lượng thuốc BVTV trên rau, dâu tây tại Lâm Đồng năm 2016.