Thống kê truy cập

2910147
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1146
11425
53321
2910147
Nông sản Lâm Đồng

Tổ chức các lớp tập huấn về công tác duy trì , giám sát và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu tại 03 huyện phía nam tỉnh Lâm Đồng (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên)

Hiện nay, các nước nhập khẩu ngày càng nâng cao rào cản kỹ thuật, buộc các tổ chức, cá nhân muốn xuất khẩu sản phẩm phải tuân thủ; song nhiều tổ chức, cá nhân chỉ mới tập trung mở rộng diện tích vùng trồng và cơ sở đóng gói mà chưa quan tâm đúng mực đến công tác giám sát các vùng, cơ sở đóng gói để đảm bảo tuân thủ yêu cầu của nước nhập khẩu.

Công tác kiểm tra trực tuyến đợt 1 năm 2023 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) để cấp mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Những năm gần đây nhu cầu xuất khẩu các mặt hàng nông sản của tỉnh Lâm Đồng đang gia tăng mạnh mẽ, trong bối cảnh xuất khẩu nông sản tăng mạnh cũng đồng nghĩa với việc phải được cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu và hiện nay là yêu cầu bắt buộc của nhiều thị trường nhập khẩu và thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.