Thống kê truy cập

3645163
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3261
3261
82846
3645163
Nông sản Lâm Đồng

Một số kết quả điều tra thực trạng canh tác cây rau tại Lâm Đồng

Bằng nguồn kinh phí của Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp Lâm Đồng trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân kiểm soát dư lượng hóa chất trên nông sản giai đoạn 2011 - 2012, tháng 12 năm 2011, Chi cục BVTV Lâm Đồng thực hiện điều tra thực trạng canh tác trên một số cây rau tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng - Là các huyện và thành phố có diện sản xuất rau tương đối lớn của Lâm Đồng.

Kết quả điều tra thực trạng canh tác rau tại Lâm Đồng

Bằng nguồn kinh phí của Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp Lâm Đồng trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân kiểm soát dư lượng hóa chất trên nông sản, tháng 12 năm 2011, Chi cục BVTV Lâm Đồng đã thực hiện điều tra thực trạng canh tác trên một số cây rau tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng là các huyện và thành phố có diện sản xuất rau tương đối lớn của Lâm Đồng.